Free Christian classic ebooks for you to download from the Jesus Fellowship:
Browse books now

Jesus Fellowship Multilingual Online Bible


Nepali New Revised Version
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Nepali New Revised Version, Exodus 25

1   परमप्रभुले मोशालाई भन्‍नुभयो,

2   इस्राएलीहरूलाई भन्‌, कि तिनीहरूले मेरो निम्‍ति भेटी ल्‍याऊन्‌। हरेकले आफ्‍नो मनको राजीखुशीअनुसार चढ़ाएको भेटी तैंले मेरो निम्‍ति ग्रहण गर्‌।

3   तिनीहरूबाट लिने भेटीचाहिँ यी नै हुन्‍छन्‌: सुन, चाँदी, काँसो,

4   नीलो, बैजनी, रातो धागो र मलमलको कपड़ा, बाख्राका भुत्‍ला,

5   रातो रङ्गले रङ्गाएका भेड़ाका छालाहरू, सीलका छालाहरू, बबुलका काठ,

6   बत्तीको निम्‍ति भद्राक्षको तेल, अभिषेक गर्ने तेल र सुगन्‍धित धूपको निम्‍ति मसला,

7   एपोद र छाती-पातामा जड्‌नका निम्‍ति आनिक्‍स र अरू किसिमका रत्‍नहरू।

8   “म तिनीहरूका मध्‍यमा बस्‍नलाई तिनीहरूले मेरो लागि एउटा पवित्रस्‍थान बनाऊन्‌।

9   मैले तँलाई देखाउने नमूनाबमोजिम पवित्र वासस्‍थान र त्‍यसका सबै सामानहरू तैंले बनाउनू।

10  “तिनीहरूले बबुल काठको एउटा सन्‍दूक बनाऊन्‌। त्‍यसको लमाइ दुई हात आधा, चौड़ाइ एक हात आधा र उचाइ एक हात आधाको होस्‌।

11  तैंले त्‍यसलाई निखुर सुनले मोहोर्नू। भित्र, बाहिर तैंले त्‍यसलाई मोहोर्नू। त्‍यसको चारैतिर सुनको बिट बनाउनू।

12  त्‍यसको निम्‍ति सुनका चार वटा मुन्‍द्रा ढालेर त्‍यसका चार खुट्टामा लगाउनू– दुई वटा मुन्‍द्रा एकापट्टि र दुई वटा मुन्‍द्रा अर्कोपट्टि होऊन्‌।

13  तब तैंले बबुल काठका डन्‍डाहरू बनाएर ती सुनले मोहोर्नू।

14  ती डन्‍डाहरू सन्‍दूकका दुवैतिर भएका मुन्‍द्राहरूमा सन्‍दूक बोक्‍नलाई हाल्‍नू।

15  ती डन्‍डाहरू सन्‍दूकका मुन्‍द्राहरूमै रहनुपर्छ, ती त्‍यहाँबाट ननिकाल्‍नू।

16  तब त्‍यस सन्‍दूकभित्र गवाही-पाटी राख्‍नू, जो म तँलाई दिनेछु।

17  “अनि तैंले निखुर सुनको एउटा कृपा-आसन बनाउनू। त्‍यसको लमाइ दुई हात आधा र चौड़ाइ एक हात आधाको होस्‌।

18  पिटेको सुनका दुई वटा करूबहरू कृपा-आसनका दुवै किनारमा होऊन्‌–

19  एउटा करूब एक किनारमा र अर्को करूब अर्को किनारमा। ती दुई करूबहरू र कृपा-आसन एउटै टुक्रा सुनबाट त्‍यसका दुई किनारमा बनाउनू।

20  ती करूबहरूले आफ्‍ना-आफ्‍ना पखेटा मास्‍तिर फैलाएका र कृपा-आसनलाई आफ्‍ना पखेटाले ढाकेको हुनुपर्छ। तिनीहरूका मुख आमनेसामने कृपा-आसनतिर फर्केका हुनुपर्छ।

21  त्‍यो कृपा-आसनलाई सन्‍दूकको माथि राख्‍नू, अनि सन्‍दूकभित्र गवाही-पाटी राख्‍नू, जो म तँलाई दिनेछु।

22  त्‍यहीँ म तँसित भेट गर्नेछु, अनि कृपा-आसनमाथि, गवाही-पाटीको सन्‍दूकमाथि हुने ती दुई करूबहरूका बीचबाट इस्राएलीहरूका निम्‍ति सबै आज्ञाहरू म तँलाई दिनेछु।

23  “तैंले बबुल काठको एउटा टेबिल बनाउनू। त्‍यसको लमाइ दुई हात, चौड़ाइ एक हात र उचाइ एक हात आधाको होस्‌।

24  त्‍यसलाई निखुर सुनले मोहोर्नू, र त्‍यसका चारैतिर सुनको बिट लगाउनू।

25  त्‍यसका चारैतिर चार अङ्‌गुल चौड़ा भएको एउटा घेरो बनाउनू, र घेरोका चारैतिर सुनको बिट लगाउनू।

26  टेबिलका निम्‍ति सुनका चार वटा मुन्‍द्रा बनाउनू, र ती मुन्‍द्राहरू त्‍यसका चार खुट्टा भएका चारै कुनामा लगाउनू।

27  टेबिल बोक्‍ने डन्‍डाहरूका निम्‍ति ठाउँ हुनलाई ती मुन्‍द्राहरू घेरोको छेवैमा होऊन्‌।

28  ती डन्‍डाहरू बबुल काठका होऊन्‌। तिनलाई सुनले मोहोर्नू, र तिनैले टेबिल बोकिओस्‌।

29  तैंले टेबिलका निम्‍ति निखुर सुनका थालहरू, धूपदानहरू, र अर्घ खन्‍याउनका निम्‍ति करुवा र कचौराहरू बनाउनू।

30  टेबिलमा मेरो अगि सधैँ उपस्‍थितिको रोटी राख्‍नू।

31  तैंले निखुर सुनको एउटा सामदान पिटेर बनाउनू। त्‍यसका आधार, डन्‍डा, फूलजस्‍ता कचौरा, कोपिला र फूलहरू सबै त्‍यही एउटै टुक्राबाट बनाउनू।

32  त्‍यसका छ वटा हाँगा बाहिरतिर निस्‍केका होऊन्‌– तीन वटा हाँगा सामदानको एकापट्टि र तीन वटा हाँगा अर्कोपट्टि।

33  एउटा हाँगामा हाड़े-बदामका फूलजस्‍ता तीन कचौरा, र साथै कोपिला र फूलहरू होऊन्‌। अर्को हाँगामा पनि तीन वटा। सामदानबाट निस्‍केका ती छ वटै हाँगामा यस्‍तै होऊन्‌।

34  साथै, सामदानमा हाड़े-बदामका फूलजस्‍ता चार वटा कचौरा, आफ्‍ना-आफ्‍नै कोपिला र फूलसमेत होऊन्‌।

35  सामदानबाट निस्‍केको पहिलो जोड़ी हाँगामुनि एउटा कोपिलो, दोस्रो जोड़ीमुनि दोस्रो कोपिलो, तेस्रो जोड़ीमुनि तेस्रो– छ वटै हाँगाहरूमध्‍येका दुई-दुई वटा हाँगामुनि एक-एक वटा कोपिला होस्‌।

36  सामदान, त्‍यसका कोपिला र हाँगाहरू एउटै टुक्रा पिटेको निखुर सुनको होस्‌।

37  त्‍यसका सात वटा दियाहरू बनाउनू। ती दियाहरू सामदानको अगाड़ि उज्‍यालो पार्नलाई बालिराख्‍नू।

38  त्‍यसका सलेदाका चिम्‍टा र त्‍यसका मोसोदानी निखुर सुनका होऊन्‌।

39  सामदान र यी सबै पात्रहरू एक तोड़ा* निखुर सुनका बनिऊन्‌।

40  पर्वतमा तँलाई देखाएको नमूनाबमोजिम तैंले होश गरी ती बनाउनू।”


Exodus 24    Choose Book & Chapter    Exodus 26

Nepali is spoken by 14,400,000 people in total; 11,100,000 in Nepal.

This version is the Nepali New Revised Version of the Bible. You can also read the same passage in the Simple Nepali Holy Bible

Nepali New Revised Version: Nepali Bibles for your cell phone are FREE. Free to download and use and free to distribute. Let the Word of God reach all corners of the globe. Thanks to Nepal Bible Society.


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2019. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship