Free Christian classic ebooks for you to download from the Jesus Fellowship:
Browse books now

Jesus Fellowship Multilingual Online Bible


Nepali New Revised Version
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Nepali New Revised Version, Exodus 3

1   मोशाले आफ्‍ना ससुरा मिद्यानका पूजाहारी यित्रोका भेड़ाबाख्रा चराइरहेका थिए, र तिनले भेड़ाबाख्रा चराउँदै उजाड़-स्‍थानको पारितिर परमेश्‍वरको पर्वत, अर्थात्‌ होरेबसम्‍मै लगे।

2   त्‍यहाँ एउटा जलिरहेको पोथ्राको ज्‍वालामा परमप्रभुका दूत तिनीकहाँ प्रकट भए, र तिनले पोथ्रालाई हेरे। त्‍यो पोथ्रा जलिरहेको थियो– तापनि भस्‍म हुँदैनथ्‍यो।

3   मोशाले भने, “अब म छेवैमा गएर यो गजबको दृश्‍यलाई हेर्नेछु। त्‍यो पोथ्रा किन भस्‍म हुँदोरहेनछ?”

4   जब हेर्नलाई तिनी त्‍यतातिर लागेका परमप्रभुले देख्‍नुभयो, तब परमेश्‍वरले पोथ्राको बीचबाट “मोशा, ए मोशा” भनेर तिनलाई बोलाउनुभयो। अनि तिनले भने “म यहीँ छु।”

5   तब परमेश्‍वरले भन्‍नुभयो, “यता नजिक नआइज। तेरो खुट्टाबाट जुत्ता फुकाल्‌, किनभने तँ उभिएको यो ठाउँ पवित्र भूमि हो।”

6   उहाँले अझै भन्‍नुभयो, “म तेरा पिता-पुर्खाका परमेश्‍वर हुँ। अब्राहामका परमेश्‍वर, इसहाकका परमेश्‍वर र याकूबका परमेश्‍वर हुँ।” तब मोशाले आफ्‍नो मुख ढाके, किनकि तिनी परमेश्‍वरलाई हेर्न डराए।

7   तब परमप्रभुले भन्‍नुभयो, “मिश्रमा भएका मेरा प्रजाको दु:ख मैले देखेको छु, र कामदारहरूको अत्‍याचारमा तिनीहरूले पुकारा गरेका मैले सुनेको छु। तिनीहरूको दु:ख मलाई थाहा छ।

8   यसैले तिनीहरूलाई मिश्रीहरूका हातबाट छुटकारा दिएर त्‍यस देशबाट एक असल र ठूलो देश, अर्थात्‌ दूध र मह बग्‍ने देश– कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्‍जी, हिव्‍वी र यबूसीहरूका देशमा ल्‍याउनलाई म ओर्लिएको छु।

9   अब हेर्‌, इस्राएलीहरूको पुकार मकहाँ आइपुगेको छ। मिश्रीहरूले तिनीहरूमाथि गरेको अत्‍याचार मैले देखेको छु।

10  यसकारण अब जा, मेरा प्रजा, अर्थात्‌ इस्राएलीहरूलाई मिश्रबाट निकालेर ल्‍याउन म तँलाई फारोकहाँ पठाउँदैछु।”

11  तर मोशाले परमेश्‍वरलाई भने, “फारोकहाँ गएर इस्राएलीहरूलाई मिश्रबाट ल्‍याउन सक्‍ने म को हुँ र?”

12  अनि परमेश्‍वरले भन्‍नुभयो, “म तँसित हुनेछु, र मैले तँलाई पठाएको हुँ भन्‍ने कुराको चिन्‍ह तँलाई यो हुनेछ: जब तैंले ती मानिसहरूलाई मिश्रबाट निकालेर ल्‍याउनेछस्‌, तब तिमीहरूले यही पर्वतमा परमेश्‍वरको आराधना गर्नेछौ।”

13  मोशाले परमेश्‍वरलाई भने, “हेर्नुहोस्‌, जब म इस्राएलीहरूकहाँ गएर तिनीहरूलाई भन्‍नेछु, ‘तिमीहरूका पितापुर्खाका परमेश्‍वरले मलाई तिमीहरूकहाँ पठाउनुभएको हो,’ तब तिनीहरूले ‘उहाँको नाउँ के हो त?’ भनेर सोधे भने, मैले तिनीहरूलाई के भन्‍ने?”

14  तब परमेश्‍वरले मोशालाई भन्‍नुभयो, “म हुँ जो म हुँ।” फेरि उहाँले भन्‍नुभयो, “इस्राएलीहरूलाई तैंले यसो भन्‍नू, “ ‘म हुँ” भन्‍नेले तिमीहरूकहाँ मलाई पठाउनुभएको हो’।”

15  परमेश्‍वरले मोशालाई यो पनि भन्‍नुभयो, “इस्राएलीहरूलाई भन्‌, ‘परमप्रभु,* तिमीहरूका पिता-पुर्खाका परमेश्‍वर, अर्थात्‌ अब्राहामका परमेश्‍वर, इसहाकका परमेश्‍वर र याकूबका परमेश्‍वरले मलाई तिमीहरूकहाँ पठाउनुभएको हो’। मेरो नाउँ सदा यही रहनेछ, र सबै पुस्‍तासम्‍म मेरो नाउँको सम्‍झना यही हुनेछ।

16  “जा, गएर इस्राएलका धर्म-गुरुहरूलाई जम्‍मा गरेर तिनीहरूलाई भन्‌: ‘परमप्रभु, तिमीहरूका पिता-पुर्खाका परमेश्‍वर, अब्राहामका परमेश्‍वर, इसहाकका परमेश्‍वर र याकूबका परमेश्‍वर मकहाँ प्रकट भएर भन्‍नुभयो, “मैले तिमीहरूको हेर-विचार गरेको छु र मिश्रमा तिमीहरूले जे भोग्‍दैछौ सो मैले देखेको छु।

17  मैले तिमीहरूलाई मिश्रको कष्‍टबाट निकालेर कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्‍जी, हिव्‍वी र यबूसीहरूको देश, एउटा दूध र मह बग्‍ने देशमा लैजाने निश्‍चय गरेको छु’।”

18  “इस्राएलका धर्म-गुरुहरूले तेरो कुरा सुन्‍नेछन्‌। तब तँ र इस्राएलका ती धर्म-गुरुहरू मिश्रका राजाकहाँ जानेछौ, र तिमीहरूले त्‍यसलाई भन्‍नेछौ, ‘परमप्रभु हिब्रूहरूका परमेश्‍वरले हामीसित भेट गर्नुभएको छ, र अब हामी बिन्‍ती गर्दछौं, कि परमप्रभु हाम्रा परमेश्‍वरको निम्‍ति बलि चढ़ाउनलाई उजाड़-स्‍थानमा हामीलाई तीन दिनको यात्रामा जाने अनुमति दिनुहोस्‌’।

19  तर मलाई थाहा छ, कि मिश्रको राजाले करमा परेर मात्र तिमीहरूलाई जान दिनेछ।

20  यसकारण म मेरो हात उठाएर त्‍यहाँ तिनीहरूका बीचमा मेरा सारा आश्‍चर्यकर्महरूद्वारा मिश्रीहरूलाई प्रहार गर्नेछु, र त्‍यसपछि उनले तिमीहरूलाई जान दिनेछन्‌।

21  “म यस जातिमाथि मिश्रीहरूको निगाह राखिदिनेछु, र तिमीहरू जाँदा रित्तो हात लिएर जानेछैनौ।

22  हरेक स्‍त्रीले आफ्‍नो छिमेकी र त्‍यसको घरमा बस्‍ने स्‍त्रीलाई सुन र चाँदीका गहनाहरू र लुगाफाटाहरू माग्‍नेछ, र तिमीहरूले ती आफ्‍ना-आफ्‍ना छोराछोरीहरूलाई लगाइदिनेछौ। यसरी तिमीहरूले मिश्रीहरूलाई लुट्‌नेछौ।”


Exodus 2    Choose Book & Chapter    Exodus 4

Nepali is spoken by 14,400,000 people in total; 11,100,000 in Nepal.

This version is the Nepali New Revised Version of the Bible. You can also read the same passage in the Simple Nepali Holy Bible

Nepali New Revised Version: Nepali Bibles for your cell phone are FREE. Free to download and use and free to distribute. Let the Word of God reach all corners of the globe. Thanks to Nepal Bible Society.


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2019. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship