Free Christian classic ebooks for you to download:
Browse books now

Multilingual Online Bible


Nepali New Revised Version
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Nepali New Revised Version, Exodus 37

1   बजलेलले बबुल काठको सन्‍दूक बनाए। त्‍यसको लमाइ दुई हात आधा, चौड़ाइ एक हात आधा र उचाइ एक हात आधाको थियो।

2   तिनले त्‍यसको भित्र र बाहिर निखुर सुनले मोहोरे, र त्‍यसको वरिपरि सुनको बिट बनाए।

3   तिनले त्‍यसको निम्‍ति सुनका चार वटा मुन्‍द्रा ढाले, र ती त्‍यसका चार खुट्टामा लगाए– दुई वटा मुन्‍द्रा एकातिर र दुई वटा मुन्‍द्रा अर्कोतिर।

4   तब तिनले बबुल काठका डन्‍डाहरू बनाएर ती सुनले मोहोरे।

5   तिनले ती डन्‍डाहरू सन्‍दूकका दुवैतिर भएका मुन्‍द्राहरूमा त्‍यो बोक्‍नका निम्‍ति हाले।

6   तिनले निखुर सुनको एउटा कृपा-आसन बनाए। त्‍यसको लमाइ दुई हात आधा र चौड़ाइ एक हात आधाको थियो।

7   पिटेको सुनका दुई वटा करूबहरू तिनले बनाए। ती तिनले कृपा-आसनका दुवै किनारमा बनाए–

8   एउटा करूब एक किनारमा र अर्को करूब अर्को किनारमा। ती दुई करूबहरू र कृपा-आसन एउटै टुक्रा सुनबाट त्‍यसका दुवै किनारमा बनाए।

9   ती करूबहरूले आफ्‍ना-आफ्‍ना पखेटा माथितिर फिँजाएर पखेटाले कृपा-आसनमाथि छाया पारेका थिए। तिनीहरूका मुखचाहिँ आमनेसामने कृपा-आसनतिर फर्केका थिए।

10  तिनले बबुल काठको टेबिल बनाए। त्‍यसको लमाइ दुई हात, चौड़ाइ एक हात र उचाइ एक हात आधाको थियो।

11  तिनले त्‍यो निखुर सुनले मोहोरे, र त्‍यसका चारैतिर सुनको बिट लगाए।

12  तिनले त्‍यसका चारैतिर चार अङ्‌गुल चौड़ा भएको एउटा घेरो बनाए, र घेरोका चारैतिर सुनको बिट लगाए।

13  टेबिलको निम्‍ति तिनले सुनका चार वटा मुन्‍द्रा ढालेर बनाए, र ती मुन्‍द्राहरू त्‍यसका चार खुट्टा भएका चारै कुनामा लगाए।

14  ती मुन्‍द्राहरू टेबिल बोक्‍ने डन्‍डाहरूका निम्‍ति ठाउँ हुनलाई घेरेको छेवैमा थिए।

15  तिनले टेबिल बोक्‍नलाई ती डन्‍डाहरू बबुल काठका बनाएर तिनलाई सुनले मोहोरे।

16  तिनले टेबिलका सामानहरू, अर्थात्‌ थालहरू, धूपदानहरू, कचौराहरू र अर्घ खन्‍याउनका निम्‍ति करुवाहरू सबै निखुर सुनका बनाए।

17  तिनले निखुर सुनको सामदान पिटेर बनाए। त्‍यसका आधार, डन्‍डा, फूलजस्‍ता कचौरा, कोपिला र फूलहरू सबै त्‍यही एउटै टुक्राबाट थिए।

18  त्‍यसका छ वटा हाँगा बाहिरतिर निस्‍केका थिए– तीन वटा हाँगा सामदानको एकातिर र तीन वटा हाँगा अर्कोतिर।

19  एउटा हाँगामा हाड़ेबदामका फूलजस्‍ता तीन कचौरा, र साथै कोपिला र फूलहरू थिए। अर्को हाँगामा पनि तीन वटा कचौराहरू थिए। सामदानबाट निस्‍केका ती छ वटा हाँगा एउटै किसिमका थिए।

20  सामदानमा हाड़े-बदामका फूलजस्‍ता चार वटा कचौरा, आफ्‍ना-आफ्‍नै कोपिला र फूलसमेत थिए।

21  सामदानबाट निस्‍केका छ वटा हाँगामध्‍ये पहिलो जोड़ी हाँगामुनि एउटा कोपिलो, दोस्रो जोड़ी हाँगामुनि दोस्रो कोपिलो, र तेस्रो जोड़ी हाँगामुनि तेस्रो कोपिलो थिए।

22  सामदान, त्‍यसका कोपिला र हाँगाहरू निखुर सुनको एउटै टुक्राबाट ढालिएका थिए।

23  तिनले त्‍यसका सात वटा दियाहरू र त्‍यसका सलेदोका चिम्‍टा र त्‍यसका मोसोदानी निखुर सुनका बनाए।

24  तिनले सामदान र त्‍यसका सबै पात्रहरू एक तोड़ा* निखुर सुनका बनाए।

25  तिनले बबुल काठको धूप-वेदी बनाए। त्‍यसको लमाइ एक हात र चौड़ाइ एक हातको थियो। त्‍यो वर्गाकार थियो, र त्‍यसको उचाइ दुई हातको थियो। त्‍यसका सीङहरू त्‍यही एउटै टुक्रा काठकै थिए।

26  तिनले त्‍यसका माथिल्‍लो र चारैतिरका पाटाहरू त्‍यसका सीङहरूसमेत निखुर सुनले मोहोरे, र त्‍यसको निम्‍ति वरिपरि सुनको एउटा बिट बनाए।

27  त्‍यो बोक्‍ने डन्‍डाहरूका निम्‍ति घर हुनलाई तिनले त्‍यसको बिटमुनि वेदीका दुवै पाटामा सुनका दुई वटा मुन्‍द्रा बनाएर त्‍यसका दुईतिर लगाए।

28  डन्‍डाहरू बबुल काठका बनाएर ती तिनले सुनले मोहोरे।

29  तिनले अभिषेक गर्ने पवित्र तेल र अत्तर बनाउनेले जस्‍तै सुगन्‍धित शुद्ध धूप बनाए।


Exodus 36    Choose Book & Chapter    Exodus 38

Nepali is spoken by 14,400,000 people in total; 11,100,000 in Nepal.

This version is the Nepali New Revised Version of the Bible. You can also read the same passage in the Simple Nepali Holy Bible

Nepali New Revised Version: Nepali Bibles for your cell phone are FREE. Free to download and use and free to distribute. Let the Word of God reach all corners of the globe. Thanks to Nepal Bible Society.


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2021. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship.