Free Christian classic ebooks for you to download:
Browse books now

Multilingual Online Bible


Nepali New Revised Version
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Nepali New Revised Version, Isaiah 11

1   यिशैको ठुटाबाट एउटा टुसा निस्‍कनेछ, त्‍यसका जराहरूबाट निस्‍केको हाँगाले फल फलाउनेछ।

2   परमप्रभुका आत्‍मा उहाँमा रहनुहुनेछ– बुद्धि र समझका आत्‍मा, सल्‍लाह र शक्तिका आत्‍मा, ज्ञान र परमप्रभुको भयको आत्‍मा

3   अनि परमप्रभुको भयमा नै उहाँ प्रसन्‍न हुनुहुनेछ। आँखाले देखेर उहाँले इन्‍साफ गर्नुहुनेछैन, र कानले सुनेर मात्र निर्णय गर्नुहुनेछैन।

4   तर खाँचोमा परेकाहरूको न्‍याय उहाँले धार्मिकतासित गर्नुहुनेछ, र पृथ्‍वीका गरीबहरूका लागि उहाँले न्‍यायसित फैसला गरिदिनुहुनेछ। आफ्‍नो मुखको लाठोले उहाँले पृथ्‍वीलाई हिर्काउनुहुनेछ, र आफ्‍नो ओठको सासले दुष्‍टलाई नाश गर्नुहुनेछ।

5   उहाँको पेटी धार्मिकता हुनेछ, र उहाँको कम्‍मरको पटुका सत्‍यता हुनेछ।

6   ब्‍वाँसोचाहिँ थुमासित बस्‍नेछ, र चितुवा पाठासित सुतेर बस्‍नेछ। बाछा, सिंह र एक वर्षे पशु एकैसाथ रहनेछन्‌, र एउटा सानो बालकले तिनीहरूलाई डोर्‍याउनेछ।

7   गाई र भालू एकैसाथ चर्नेछन्‌, र तिनीहरूका बच्‍चाहरू एकैसाथ ढल्‍केर बस्‍नेछन्‌। र सिंहले गोरुले झैँ पराल खानेछ।

8   दूधे-बालकले गोमन सर्पको कुरको नजिक खेल्‍नेछ, र भर्खर दूध छोड़ेको बालकले विषालु सर्पको दुलोमा आफ्‍नो हात हाल्‍नेछ।

9   तिनीहरूले मेरा सबै पवित्र पर्वतमा न त केही हानि न नोक्‍सानी गर्नेछन्‌, किनकि समुद्र पानीले भरिएझैँ पृथ्‍वी परमप्रभुको ज्ञानले भरिपूर्ण हुनेछ।

10  त्‍यस दिन मानिसहरूका निम्‍ति यिशैको वंशबाट एउटा झन्‍डाजस्‍तै खड़ा हुनेछ। जाति-जातिहरू उहाँकहाँ भेला हुनेछन्‌, र उहाँको विश्रामको स्‍थान महिमामय हुनेछ।

11  त्‍यस दिन परमप्रभुले अश्‍शूर, तल्‍लो र माथिल्‍लो मिश्र, कूश, एलाम, बेबिलोनिया, हमात र समुद्रका टापूहरूबाट आफ्‍ना प्रजाको बाँकी रहेको भागलाई छुटाउनलाई आफ्‍नो हात फेरि दोस्रो पल्‍ट पसार्नुहुनेछ।

12  उहाँले जाति-जातिहरूका निम्‍ति एउटा झन्‍डा खड़ा गर्नुहुनेछ, र इस्राएलका निकालिएकाहरूलाई र यहूदाका छरपष्‍ट भएकाहरूलाई पृथ्‍वीको चारै दिशाबाट भेला गराउनुहुनेछ।

13  एफ्राइमको शेखी झर्नेछ, र यहूदाका शत्रुहरू नष्‍ट हुनेछन्‌। एफ्राइमले यहूदासँग डाह गर्नेछैन, न त यहूदा एफ्राइमको शत्रु हुनेछ।

14  तिनीहरू पश्‍चिमतिर पलिश्‍त देशको भिरालोमा वेग हानेर जानेछन्‌। तिनीहरूले मिलेर पूर्वका मानिसहरूलाई लुट्‌नेछन्‌। तिनीहरूले एदोम र मोआबमाथि हात हाल्‍नेछन्‌, र अम्‍मोनीहरू तिनीहरूका अधीनमा हुनेछन्‌।

15  परमप्रभुले मिश्रदेशको समुद्रको खाड़ीलाई बिलकुलै सुकाउनुहुनेछ। उहाँले यूफ्रेटिस नदीमाथि लूहसित आफ्‍नो हात चलाउनुहुनेछ, र त्‍यसलाई सातवटा खोलाहरूमा विभाजन गर्नुहुनेछ र त्‍यसमा मानिसहरू जुत्ता लाएर सुक्‍खै तरेर जानेछन्‌।

16  आफ्‍ना प्रजाका बाँचेको भागको निम्‍ति अश्‍शूरबाट आउनलाई एउटा यस्‍तो मूलबाटो हुनेछ, जस्‍तो मिश्रदेशबाट आउँदा इस्राएलको निम्‍ति भएको थियो।


Isaiah 10    Choose Book & Chapter    Isaiah 12

Nepali is spoken by 14,400,000 people in total; 11,100,000 in Nepal.

This version is the Nepali New Revised Version of the Bible. You can also read the same passage in the Simple Nepali Holy Bible

Nepali New Revised Version: Nepali Bibles for your cell phone are FREE. Free to download and use and free to distribute. Let the Word of God reach all corners of the globe. Thanks to Nepal Bible Society.


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2021. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship.