Free Christian classic ebooks for you to download:
Browse books now

Multilingual Online Bible


Nepali New Revised Version
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Nepali New Revised Version, Isaiah 18

1   सलहहरूले भरिएको देशलाई धिक्‍कार, जुनचाहिँ कूश देशका नदीहरूको छेउमा छ,

2   जसले समुद्रबाट कूशले बनाएका डुङ्गाहरूमा जलपथद्वारा राजदूतहरू पठाउँछ। हे फूर्तिला समाचारवाहक हो, अल्‍गा र चिल्‍ला छाला भएको जातिकहाँ जाओ, जससँग नजिक र टाढ़ाकाहरू डराउँछन्‌, जो बलियो र विजयी छ, अनौठो भाषा बोल्‍ने जाति जसको देश नदीहरूले भाग-भाग पारिएको छ।

3   हे सारा संसारका मानिस हो, तिमीहरू जो पृथ्‍वीमा वास गर्छौ, जब एउटा झन्‍डा डाँड़ामा खड़ा गरिन्‍छ, तिमीहरूले त्‍यसलाई देख्‍नेछौ, र जब तुरही बजाइन्‍छ, तिमीहरूले त्‍यो सुन्‍नेछौ।

4   परमप्रभुले मलाई यसो भन्‍नुहुन्‍छ, “घामको चर्को ताप र कटनीको गर्मीमा शीतको बादलझैँ म चूपचाप बस्‍नेछु, र मेरो बस्‍ने ठाउँदेखि हेर्नेछु।”

5   किनभने कटनीको अघि जब फूल फुलेर झरिसकेको हुन्‍छ, र फूल पाकेको अङ्‌गूर हुन्‍छ, तब उहाँले हाँगाहरू हँसियाले छाँट्‌नुहुनेछ, र फैलिएका हाँगाहरू काट्‌नुहुनेछ।

6   तिनीहरू सबै पहाड़का शिकारी पन्क्षी र वन-पशुहरूका निम्‍ति छोड़िनेछन्‌। तब पन्क्षीहरूले ग्रीष्‍मकालभरि र वन-पशुहरूले चाहिँ हिउँदभरि खान्‍छन्‌।

7   त्‍यस समय सर्वशक्तिमान्‌ परमप्रभुको अगि उपहार ल्‍याइनेछ। त्‍यो अल्‍गा र चिल्‍ला छाला भएको जातिले, जससँग नजिक र टाढ़ाकाहरू डराउँछन्‌, जो बलियो र विजयी छ, अनौठो भाषा बोल्‍ने जाति जसको देश नदीहरूले भाग-भाग पारिएको छ, सर्वशक्तिमान्‌ परमप्रभुको नाउँ भएको ठाउँमा, सियोन पर्वतमा नै परमप्रभुकहाँ उपहार ल्‍याइनेछ।


Isaiah 17    Choose Book & Chapter    Isaiah 19

Nepali is spoken by 14,400,000 people in total; 11,100,000 in Nepal.

This version is the Nepali New Revised Version of the Bible. You can also read the same passage in the Simple Nepali Holy Bible

Nepali New Revised Version: Nepali Bibles for your cell phone are FREE. Free to download and use and free to distribute. Let the Word of God reach all corners of the globe. Thanks to Nepal Bible Society.


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2021. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship.