Free Christian classic ebooks for you to download:
Browse books now

Multilingual Online Bible


Nepali New Revised Version
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Nepali New Revised Version, Isaiah 39

1   त्‍यस बेला बेबिलोनका राजा बलदानका छोरा मरोदकबलदानले हिजकियाकहाँ चिट्ठी र सौगातका साथमा राजदूतहरू पठाए। उनले तिनी बिरामी भएर फेरि निको भएका छन्‌ भन्‍ने सुनेका थिए।

2   हिजकियाले ती राजदूतहरूलाई सहर्ष स्‍वागत गरे, र उनीहरूलाई आफ्‍नो भण्‍डारका सुन, चाँदी, मसलाहरू, सुगन्‍धित तेलहरू, आफ्‍ना सारा हतियार-गृह र आफ्‍नो कोषमा भएका सबै सामानहरू देखाइदिए। आफ्‍नो महल र आफ्‍नो राज्‍यमा तिनले उनीहरूलाई नदेखाएको कुनै पनि थोक थिएन।

3   तब यशैया अगमवक्ता हिजकिया राजाकहाँ आएर भने, “ती मानिसहरूले के भने, र उनीहरू कहाँबाट आएका थिए?” हिजकियाले भने, “उनीहरू टाढ़ा देश बेबिलोनबाट मकहाँ आएका थिए।”

4   अगमवक्ताले सोधे, “उनीहरूले तपाईंको दरबारमा के-के देखे?” हिजकियाले भने, “उनीहरूले मेरो दरबारमा भएका सारा चीजहरू देखे। मेरो भण्‍डारमा मैले उनीहरूलाई नदेखाएको कुरा केही छैन।”

5   तब यशैयाले हिजकियालाई भने, “सर्वशक्तिमान्‌ परमप्रभुको वचन सुन्‍नुहोस्‌:

6   त्‍यो समय निश्‍चय नै आउनेछ, जब तेरो दरबारमा भएका तेरा पुर्खाहरूले आजको दिनसम्‍म सञ्‍चय गरेका सबै थोक बेबिलोनमा लगिनेछन्‌, केही पनि छोड़िनेछैन, परमप्रभु भन्‍नुहुन्‍छ।

7   तेरा कतिपय सन्‍तान, जन्‍मिएका तेरा रगत र मासु त्‍यहाँ कैदमा लगिनेछन्‌, र तिनीहरू बेबिलोनका राजाको महलमा नपुंसक बन्‍नेछन्‌।”

8   हिजकियाले जवाफ दिए, “तपाईंले भन्‍नुभएको परमप्रभुको वचन असलै छ।” किनकि तिनले विचार गरे, “मेरो जीवनकालभरि त शान्‍ति र सुरक्षा हुनेछ।”


Isaiah 38    Choose Book & Chapter    Isaiah 40

Nepali is spoken by 14,400,000 people in total; 11,100,000 in Nepal.

This version is the Nepali New Revised Version of the Bible. You can also read the same passage in the Simple Nepali Holy Bible

Nepali New Revised Version: Nepali Bibles for your cell phone are FREE. Free to download and use and free to distribute. Let the Word of God reach all corners of the globe. Thanks to Nepal Bible Society.


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2021. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship.