Free Christian classic ebooks for you to download:
Browse books now

Multilingual Online Bible


Nepali New Revised Version
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Nepali New Revised Version, Isaiah 46

1   बेल देवता झुक्‍छ, नेबो देवता निहुरिन्‍छ। भारी बोक्‍ने पशुहरूले तिनीहरूका मूर्तिहरू बोक्‍छन्‌। तिनीहरूले लिएर हिँड़ेका मूर्तिहरू थाकेकाहरूका लागि गह्रौँ बोझजस्‍तै छन्‌।

2   ती निहुरिन्‍छन्‌, र सँगसँगै झुक्‍छन्‌। तिनीहरूले भारी छुटाउन नसक्‍दा तिनीहरू आफै कैदमा पर्छन्‌।

3   “हे याकूबका घराना, ध्‍यानसित सुन, इस्राएलका घरानाका बाँचेका सबै, जसलाई मैले गर्भदेखि नै थामेको छु र तँलाई जन्‍मैदेखि बोकेको छु।

4   तिमीहरूको बुढ़ेसकालसम्‍म र कपाल फुलेको अवस्‍थासम्‍म म त्‍यही हुँ, म त्‍यहीँ हुँ जसले तँलाई थाम्‍नेछ। मैले तँलाई बनाएको हुँ, र म तँलाई बोकेर हिँड्‌नेछु, र तँलाई बचाउनेछु र छुटाउनेछु।

5   “तिमीहरू मलाई कोसँग तुलना गर्नेछौ, अथवा कसको बराबरी गन्‍नेछौ? मलाई कोसित दाँज्‍छौ र हामी तुलना गरिनेछौं।

6   कसै-कसैले थैलाबाट सुन खन्‍याउँछन्‌ र चाँदी तराजूमा जोख्‍छन्‌ र एउटा सुनारलाई ज्‍यालामा लगाएर त्‍यसबाट तिनीहरू देवता बनाउँछन्‌ र तिनीहरू त्‍यसको सामुन्‍ने घोप्‍टो पर्छन्‌ र त्‍यसलाई पुज्‍छन्‌।

7   तिनीहरू त्‍यसलाई काँधमा हाली बोकेर लैजान्‍छन्‌, र त्‍यसलाई त्‍यसको स्‍थानमा राख्‍छन्‌, र त्‍यो त्‍यहाँ खड़ा रहन्‍छ। त्‍यस ठाउँबाट त्‍यो आफै सर्न सक्‍दैन। कसैले त्‍यसको सामुन्‍ने पुकारा गरे तापनि त्‍यसले जवाफ दिँदैन, त्‍यसले त्‍यसको दु:खदेखि बचाउन सक्‍दैन।

8   “हे बागी हो, यस कुरालाई सम्‍झ, र मनमा दृढ़ पार र हृदयमा राख।

9   अघि-अघिका पुराना कुराहरूलाई सम्‍झ। म परमेश्‍वर हुँ, र अरू कोही छैनँ। म परमेश्‍वर हुँ, मजस्‍तै अरू कोही छैन।

10  आदिदेखि अन्‍तसम्‍मको, र प्राचीन समयदेखि हुन आउनेसम्‍मको जानकारी म दिन्‍छु। म भन्‍छु: मेरो अभिप्राय ठहर्नेछ, र मैले चाहेको सबै पूरा गर्नेछु।

11  पूर्वबाट म शिकारी पन्क्षी बोलाउँछु, र टाढ़ा देशबाट मेरो अभिप्राय पूरा गर्न म एक जना मानिसलाई बोलाउँछु। मैले जे भनेको छु, त्‍यो म गर्नेछु। मैले जे योजना बनाएको छु, म त्‍यो गर्ने नै छु।

12  हे हठी हृदयका र धार्मिकताबाट टाढ़ा रहेका हो, मेरो कुरा ध्‍यानसित सुन।

13  म आफ्‍नो धार्मिकता नजिक ल्‍याइरहेछु, त्‍यो टाढ़ा छैन, र मेरो उद्धारले बियाँलो गर्नेछैन। म सियोनलाई उद्धार प्रदान गर्नेछु। मेरो ऐश्‍वर्य इस्राएललाई प्रदान गर्नेछु।


Isaiah 45    Choose Book & Chapter    Isaiah 47

Nepali is spoken by 14,400,000 people in total; 11,100,000 in Nepal.

This version is the Nepali New Revised Version of the Bible. You can also read the same passage in the Simple Nepali Holy Bible

Nepali New Revised Version: Nepali Bibles for your cell phone are FREE. Free to download and use and free to distribute. Let the Word of God reach all corners of the globe. Thanks to Nepal Bible Society.


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2021. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship.