Free Christian classic ebooks for you to download:
Browse books now

Multilingual Online Bible


Nepali New Revised Version
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Nepali New Revised Version, Jeremiah 19

1   परमप्रभु यसो भन्‍नुहुन्‍छ, “गएर एउटा कुमालेबाट माटोको भाँड़ो किन्‌। प्रजाका केही धर्म-गुरुहरू र केही पूजाहारीहरूलाई लिएर

2   बेनहिन्‍नोमको बेँसीमा भएको खपटाका ढोकाको नजिक गएर जुन कुरा म तँलाई भन्‍छु त्‍यो त्‍यहाँ सुना।

3   तैंले घोषणा गर्‌, ‘हे यहूदाका राजाहरू र यरूशलेमका मानिसहरू हो, परमप्रभुको वचन सुन। सर्वशक्तिमान्‌ परमप्रभु, इस्राएलका परमेश्‍वर यसो भन्‍नुहुन्‍छ: सुन, म यस ठाउँमा यस्‍तो सर्वनाश ल्‍याउनेछु जसले गर्दा त्‍यसको विषयमा सुन्‍नेहरू सबैका कान झनझनाउनेछन्‌।

4   किनकि तिनीहरूले मलाई त्‍यागेका छन्‌ र यो ठाउँ विदेशी देवताहरूको ठाउँ बनाएका छन्‌। तिनीहरू आफूले, तिनीहरूका पिता-पुर्खाहरूले र यहूदाका राजाहरूले नचिनेका अरू देवताहरूका लागि बलिदानहरू जलाएर तिनीहरूले यस ठाउँलाई निर्दोषहरूको रगतले भरेका छन्‌।

5   तिनीहरूले आफ्‍ना छोराहरूलाई बाल देवताको लागि आगोमा होमबलि चढ़ाउनलाई बाल देवताका अल्‍गा-अल्‍गा ठाउँहरू बनाएका छन्‌, जुन गर्नलाई मैले न त भनेको थिएँ न सोचेको थिएँ, न मेरो मनमा कहिल्‍यै यस्‍तो कुरो पसेको थियो।

6   यसैले होशियार रहो, यस्‍तो दिन आउँदैछ, परमप्रभु भन्‍नुहुन्‍छ, जब यो ठाउँ फेरि कहिल्‍यै मानिसहरूले तोपेत अथवा बेन-हिन्‍नोमको बेँसी भन्‍नेछैनन्‌, तर हत्‍याको बेँसी भन्‍नेछन्‌।

7   “ ‘यसै ठाउँमा म यहूदा र यरूशलेमका युक्तिहरूलाई निष्‍फल तुल्‍याइदिनेछु। तिनीहरूलाई आफ्‍ना शत्रुहरूका सामुन्‍ने तरवारले, र तिनीहरूका ज्‍यान लिन खोज्‍नेहरूका हातद्वारा मार्न लाउनेछु, र म तिनीहरूका लाशहरूचाहिँ आकाशका पन्क्षीहरू र पृथ्‍वीका पशुहरूलाई आहाराको निम्‍ति दिनेछु।

8   म यस सहरलाई भताभुङ्गै गरेर गिल्‍लाको पात्र तुल्‍याउनेछु। त्‍यसका सबै चोटहरू देखेर त्‍यसको छेउबाट भएर जानेहरू सबै तर्सनेछन्‌ र त्‍यसलाई गिल्‍ला गर्नेछन्‌।

9   तिनीहरूका ज्‍यान लिन खोज्‍ने शत्रुहरूले लगाएको घेराको कष्‍टमा परेको बेला म तिनीहरूलाई तिनीहरूका आफ्‍ना छोराछोरीहरूको मासु खान लाउनेछु, र एउटाले अर्काको मासु पनि खानेछ’।

10  “तब तँसँग जानेहरूले हेरेकै समयमा तैंले त्‍यो भाँड़ो फुटाइदिनू,

11  र तैंले तिनीहरूलाई यसो भन्‌, ‘सर्वशक्तिमान्‌ परमप्रभु यसो भन्‍नुहुन्‍छ: जसरी कुमालेको यो भाँड़ो कहिल्‍यै नजोड़िने गरी फुटेको छ, त्‍यसरी नै म यस जाति र यस सहरलाई फुटाएर नाश गर्नेछु। लाश गाड्‌ने ठाउँ नसकिउञ्‍जेलसम्‍म मानिसहरूले तोपेतमा लाश गाड्‌नेछन्‌।

12  परमप्रभु भन्‍नुहुन्‍छ, म यस ठाउँ र यहाँ बस्‍नेहरूलाई त्‍यसै गर्नेछु। यस सहरलाई तोपेतजस्‍तै म तुल्‍याइदिनेछु।

13  यरूशलेमका घरहरू र यहूदाका राजाका घरहरू यो ठाउँ तोपेतजस्‍तै बिटुला पारिनेछन्‌– ती सबै घरहरू, जसका कौसीहरूमा आकाशका सारा ग्रह-नक्षत्रहरूका निम्‍ति तिनीहरूले धूप बाले र पराई देवताहरूका निम्‍ति अर्घ-बलि चढ़ाए’।”

14  तब यर्मिया तोपेतबाट फर्के, जहाँ तिनलाई परमप्रभुले अगमवाणी कहनलाई पठाउनुभएको थियो, र परमप्रभुका मन्‍दिरको चोकमा खड़ा भएर सबै मानिसहरूलाई तिनले यसो भने,

15  “सर्वशक्तिमान्‌ परमप्रभु, इस्राएलका परमेश्‍वर यसो भन्‍नुहुन्‍छ: ‘ध्‍यासित सुन। म यस सहरमा र यसका चारैतिरका गाउँहरूका विरुद्धमा मैले भनेका सबै सर्वनाश ल्‍याउनेछु, किनभने तिनीहरू ढीट भएर बसे, र मेरा वचन तिनीहरूले ध्‍यानसित सुनेनन्‌’।”


Jeremiah 18    Choose Book & Chapter    Jeremiah 20

Nepali is spoken by 14,400,000 people in total; 11,100,000 in Nepal.

This version is the Nepali New Revised Version of the Bible. You can also read the same passage in the Simple Nepali Holy Bible

Nepali New Revised Version: Nepali Bibles for your cell phone are FREE. Free to download and use and free to distribute. Let the Word of God reach all corners of the globe. Thanks to Nepal Bible Society.


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2021. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship.