Free Christian classic ebooks for you to download:
Browse books now

Multilingual Online Bible


Nepali New Revised Version
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Nepali New Revised Version, Ezekiel 25

1   परमप्रभुको यो वचन मकहाँ आयो:

2   “हे मानिसको छोरो, अम्‍मोनीहरूतिर मुख फर्का, र तिनीहरूका विरुद्धमा अगमवाणी भन्‌।

3   तिनीहरूलाई भन्‌, ‘परमप्रभु परमेश्‍वरको वचन सुन्‌। परमप्रभु परमेश्‍वर यसो भन्‍नुहुन्‍छ: मेरो पवित्रस्‍थान अपवित्र तुल्‍याइँदा, इस्राएलको देश उजाड़ बनाउँदा र यहूदाका मानिसहरू निर्वासनमा लगिँदा, तिमीहरूले भन्‍यौ, “अहा!”

4   यसैकारण म तिमीहरूलाई पूर्वका मानिसहरूका अधीनमा सम्‍पत्तिझैँ सुम्‍पिदिनेछु। उनीहरूले तिमीहरूका बीचमा छाउनी हाल्‍नेछन्‌, र तिमीहरूकै बीचमा आफ्‍ना पालहरू गाड्‌नेछन्‌। उनीहरूले तिमीहरूका फलहरू खानेछन्‌ र तिमीहरूको दूध पिउनेछन्‌।

5   म रब्‍बा सहरलाई ऊँटहरूको खर्क र अम्‍मोनलाई भेड़ाको गोठ तुल्‍याइदिनेछु। तब तिमीहरूले म नै परमप्रभु हुँ भनी जान्‍नेछौ।

6   किनकि परमप्रभु परमेश्‍वर यसो भन्‍नुहुन्‍छ: ‘इस्राएल देशको विरुद्धमा तिमीहरूले ताली बजाएका र खुट्टा ठटाएका छौ,र तिमीहरूका हृदयभित्रको जम्‍मै ईर्ष्‍या प्रकट गर्दै तिमीहरूले हर्ष मनाएका छौ।

7   यसैकारण म मेरो हात तिमीहरूका विरुद्धमा उठाउनेछु, र तिमीहरूलाई जाति-जातिहरूका हातमा लूटको मालझैँ सुम्‍पिदिनेछु। जाति-जातिहरूका बीचदेखि तिमीहरूको नाउँनिशानै मेटाइदिनेछु, र देश-देशदेखि तिमीहरूलाई निर्मूल पार्नेछु। म तिमीहरूलाई सर्वनाश गर्नेछु, र तिमीहरूले म नै परमप्रभु हुँ भनी जान्‍नेछौ’।”

8   “परमप्रभु परमेश्‍वर यसो भन्‍नुहुन्‍छ: ‘मोआब र सेइरले यसो भनेका छन्‌, “हेर, यहूदाको घराना त अरू सबै जाति-जातिहरूजस्‍तै भएको छ।”

9   यसैकारण मोआब देशको सिमानानेरका सहरहरूदेखि सुरु गरेर– बेथ-यशीमोत, बाल-मोन र किर्यातैम, जो त्‍यस देशको गौरव छन्‌– मोआबको एकापट्टिको भागलाई म खुलस्‍त पारिदिनेछु।

10  म मोआबलाई अम्‍मोनीहरूसँग पूर्व देशका मानिसहरूको सम्‍पत्तिजस्‍तै तुल्‍याइदिनेछु, ताकि जाति-जातिहरूका बीचमा त्‍यसको सम्‍झना कहिल्‍यै नहोस्‌।

11  म मोआबलाई दण्‍ड दिनेछु। अनि तिनीहरूले म नै परमप्रभु हुँ भनी जान्‍नेछन्‌’।”

12  “परमप्रभु परमेश्‍वर यसो भन्‍नुहुन्‍छ: ‘एदोमले यहूदाको घरानासित बदला लियो, र त्‍यसो गर्दा त्‍यो साह्रै दोषी भयो।

13  यसैकारण परमप्रभु परमेश्‍वर यसो भन्‍नुहुन्‍छ: म मेरो हात एदोमको विरुद्धमा उठाउनेछु, र त्‍यसका मानिसहरू र पशुहरूलाई मार्नेछु। म त्‍यसलाई उजाड़ पार्नेछु, र तेमानदेखि ददानसम्‍मै तिनीहरू तरवारले ढल्‍नेछन्‌।

14  म मेरो प्रजा इस्राएलकै हातद्वारा एदोमलाई बदला लिनेछु, र यिनीहरूले मेरो रीस र मेरो क्रोधअनुसार एदोममाथि व्‍यवहार गर्नेछन्‌। तब तिनीहरूले मेरो बदला कस्‍तो रहेछ भनी जान्‍नेछन्‌, परमप्रभु परमेश्‍वर भन्‍नुहुन्‍छ’।”

15  “परमप्रभु परमेश्‍वर यसो भन्‍नुहुन्‍छ: ‘पलिश्‍तीहरूले बदला लिने काम गरे, आफ्‍ना हृदयमा ईर्ष्‍या राखेर बदला लिए, र पुरानो दुश्‍मनी लिएर यहूदालाई सर्वनाश गर्न खोजे।

16  यसैकारण परमप्रभु परमेश्‍वर भन्‍नुहुन्‍छ: म पलिश्‍तीहरूका विरुद्धमा आफ्‍नो हात उठाउन लागेको छु, र करेतीहरूलाई म खतम पार्नेछु, र समुद्र-किनारमा बस्‍ने बाँकी रहेकाहरूलाई सर्वनाश गर्नेछु।

17  म तिनीहरूलाई मेरो क्रोधमा दण्‍ड दिँदै ठूलो बदला चुकाउनेछु। जब म तिनीहरूसित मेरो बदला लिनेछु, तब तिनीहरूले म नै परमप्रभु हुँ भनी जान्‍नेछन्‌’।”


Ezekiel 24    Choose Book & Chapter    Ezekiel 26

Nepali is spoken by 14,400,000 people in total; 11,100,000 in Nepal.

This version is the Nepali New Revised Version of the Bible. You can also read the same passage in the Simple Nepali Holy Bible

Nepali New Revised Version: Nepali Bibles for your cell phone are FREE. Free to download and use and free to distribute. Let the Word of God reach all corners of the globe. Thanks to Nepal Bible Society.


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2021. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship.