Free Christian classic ebooks for you to download:
Browse books now

Multilingual Online Bible


Nepali New Revised Version
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Nepali New Revised Version, Ezekiel 4

1   “हे मानिसको छोरो, एउटा ईंटका पाटा लिएर त्‍यो तेरो सामु राख्‌, र त्‍यसमा यरूशलेमको चित्र खिच्‌।

2   तब त्‍यसका चारैतिर घेरा हाल्‌। त्‍यसको विरुद्धमा घेरा-मचान बना, र त्‍यसको सामुन्‍ने छाउनी लगा, र वरिपरि त्‍यसलाई भत्‍काउने मूढ़ाहरू राख्‌।

3   तब एउटा फलामे भाँड़ो लिएर सहर र तेरो बीचमा एउटा फलामको पर्खालझैँ त्‍यो खड़ा गर्‌ अनि तेरो मोहड़ा सहरतिर फर्का। त्‍यो घेरा लाएको अवस्‍थामा हुनेछ, र तैंले त्‍यसलाई घेरा हालेर ली। इस्राएलका घरानाको निम्‍ति यो एउटा चिन्‍ह हुनेछ।

4   “त्‍यसपछि तँ देब्रेतिर कोल्‍टे परेर सुत्‌, र इस्राएलका घरानाको पाप आफूमाथि राखिदे। जति समयसम्‍म तँ यसरी कोल्‍टे परिरहन्‍छस्‌, त्‍यति दिनसम्‍म तैंले तिनीहरूको पाप भोग्‍नेछस्‌।

5   तिनीहरूको पापका वर्षको संख्‍याकै बराबर तेरो लागि दिनको संख्‍या तोकेको छु, अर्थात्‌ तीन सय नब्‍बे दिन। त्‍यतिञ्‍जेलसम्‍म तैंले इस्राएलका घरानाको पाप भोग्‍नेछस्‌।

6   “ती दिन पूरा भइसकेपछि फेरि दाहिनेतिर कोल्‍टे पर्‌ र यहूदाका घरानाको पाप भोग्‌। यस पल्‍ट मैले चालीस दिन तेरो निम्‍ति तोकेको छु, प्रत्‍येक वर्षको लागि एक दिन।

7   तेरो पाखुरा नाङ्गै राखेर तैंले आफ्‍नो मोहड़ा यरूशलेमको घेरातर्फ फर्काएर राख्‌, र त्‍यस सहरको विरुद्धमा अगमवाणी भन्‌।

8   म तँलाई डोरीहरूले कसी राख्‍नेछु, यसरी तेरा घेराको दिन समाप्‍त नहोउञ्‍जेल तँ यताउता फर्कन सक्‍नेछैनस्‌।

9   “त्‍यसपछि गहूँ, जौ, सिमी, दाल, कोदो र कठिया लिएर एउटै भाँड़ामा हालेर तेरो लागि रोटी पका। जति दिनसम्‍म तँ कोल्‍टे परेर रहन्‍छस्‌, त्‍यति दिनसम्‍म, अर्थात्‌ तीन सय नब्‍बे दिनसम्‍म तैंले त्‍यो खानू।

10  तैंले खाने भोजनचाहिँ तौलअनुसार हुनेछ, दिनमा बीस शेकेल*। दिनको तोकिएको बेलामा तैंले खानू।

11  पानी पनि तैंले तौलेर पिउनू। दिनको तोकिएको बेलामा एक माना खानू।

12  जौका फुरौलाजस्‍तै बनाएर तैंले खानू। मानिसहरूकै आँखाको सामुन्‍ने मानिसको दिसालाई दाउराको रूपमा प्रयोग गरेर त्‍यो पकाउनू।”

13  परमप्रभुले भन्‍नुभयो, “इस्राएलीहरूलाई जुन जुन जातिकहाँ म धपाउनेछु, उनीहरूका बीचमा तिनीहरूले यसरी नै दूषित भोजन खानेछन्‌।”

14  तब मैले भनें, “हे परमप्रभु परमेश्‍वर, त्‍यसो नहोस्‌। मैले त आफूलाई कहिल्‍यै अशुद्ध पारेको छैनँ। युवावस्‍थादेखि अहिलेसम्‍म कहिल्‍यै आफै मरेको थोक अथवा पशुले फहराएको कुरा वा अपवित्र मासु मैले खाएको छैनँ।”

15  तब उहाँले मलाई भन्‍नुभयो, “हुन्‍छ, म तँलाई मानिसहरूका दिसाको सट्टा गोबर प्रयोग गरेर तेरो रोटी पकाउन दिनेछु।

16  उहाँले मलाई भन्‍नुभयो, “ए मानिसको छोरो, म यरूशलेमबाट अन्‍नको मूल बन्‍द गरिदिनेछु। जोखी-जोखीकन चिन्‍तित भई तिनीहरूले रोटी खानेछन्‌, र जोखीजोखीकन डराउँदै पानी पिउनेछन्‌।

17  किनकि तिनीहरूमा रोटी र पानीको अभाव हुनेछ। एउटाले अर्कालाई देख्‍दा तिनीहरू हताश हुनेछन्‌, र आफ्‍नो पापले गर्दा तिनीहरू सुक्‍दैजानेछन्‌।


Ezekiel 3    Choose Book & Chapter    Ezekiel 5

Nepali is spoken by 14,400,000 people in total; 11,100,000 in Nepal.

This version is the Nepali New Revised Version of the Bible. You can also read the same passage in the Simple Nepali Holy Bible

Nepali New Revised Version: Nepali Bibles for your cell phone are FREE. Free to download and use and free to distribute. Let the Word of God reach all corners of the globe. Thanks to Nepal Bible Society.


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2021. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship.