Free Christian classic ebooks for you to download:
Browse books now

Multilingual Online Bible


Nepali New Revised Version
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Nepali New Revised Version, Ezekiel 47

1   तब ती मानिसले मलाई फर्काएर मन्‍दिरको प्रवेशद्वारमा ल्‍याए, र मैले मन्‍दिरको सँघारको मुन्‍तिर पानी आइरहेको र पूर्वतिर बगिरहेको देखें (किनभने मन्‍दिर पूर्वतिर फर्केको थियो)। पानी मन्‍दिरको दक्षिणबाट, वेदीको दक्षिणपट्टिबाट बगिरहेको थियो।

2   तब तिनले मलाई उत्तरको मूल ढोका भएर बाहिर ल्‍याए, र पूर्वतिर फर्केको बाहिरी ढोकामा घुमाएर ल्‍याए, र पानीचाहिँ दक्षिणतिरबाट बगिरहेको थियो।

3   जब ती मानिस एउटा नाप्‍ने टाँगो हातमा लिएर पूर्वतिर गए, तब तिनले एक हजार हात नापे, र गोलीगाँठासम्‍म गहिरो पानीबाट मलाई हिँड्‌न लगाए।

4   तिनले अरू एक हजार हात नापे र मलाई घुँड़ासम्‍मको पानीबाट हिँड्‌न लगाए। तिनले अरू एक हजार हात नापे र मलाई कम्‍मरसम्‍मको पानीबाट हिँड्‌न लगाए।

5   तब तिनले अरू एक हजार हात नापे, तर अब त्‍यो तर्न नसकिने नदी भयो, किनभने पानी बढ़ेको थियो, र त्‍यो पौड्‌न सक्‍ने गहिरो भएको थियो– वारपार गर्न नसकिने त्‍यो एउटा नदी भएको थियो।

6   तिनले मलाई सोधे, “ए मानिसको छोरो, के तँ यो देख्‍दैछस्‌?” तब तिनले मलाई फेरि त्‍यस नदीको किनारमा लगे।

7   जब म त्‍यहाँ आइपुगें, तब मैले नदीका दुवैतिर धेरै रूखहरू देखें।

8   तिनले मलाई भने, “यो पानी पूर्वको इलाकातिर बग्‍छ, र त्‍यहाँदेखि तल अराबामा जान्‍छ, जहाँ त्‍यो खारा समुद्रमा पस्‍छ। जब त्‍यो खारा समुद्रमा रित्तिन्‍छ, तब त्‍यहाँको पानी ताजा बनिन्‍छ।

9   त्‍यो नदी बगेको ठाउँमा थुप्रै जीवित प्राणीहरू बस्‍नेछन्‌। त्‍यहाँ अनगन्‍ती माछा हुनेछन्‌, किनभने त्‍यो पानी त्‍यहाँ बग्‍छ र नुनिलो पानीलाई ताजा बनाइदिन्‍छ। यसैले जहाँ त्‍यो नदी बग्‍छ, त्‍यहाँ जेसुकै पनि बाँच्‍नेछ।

10  त्‍यसका किनारै किनार जालहारीहरू उभिनेछन्‌। एन-गदीदेखि एन-एग्‍लैमसम्‍म जालहरू फिँजाउने ठाउँहरू हुनेछन्‌। त्‍यहाँ किसिम-किसिमका माछाहरू हुनेछन्‌– महासमुद्रका* माछाहरूजस्‍तै।

11  तर त्‍यसका सिमसार र दलदले ठाउँहरूका पानी त ताजा हुनेछैनन्‌ तर ती नुनिला नै रहनेछन्‌।

12  नदीका दुवै किनारमा अनेक किसिमका फलफूलका रूखहरू उम्रनेछन्‌। तिनीहरूका पात ओइलाउनेछैनन्‌। तिनीहरूका फलहरू कहिल्‍यै शेष हुनेछैनन्‌। तिनीहरूले हरेक महिना नै फल दिनेछन्‌, किनभने पवित्रस्‍थानदेखि तिनीहरूमा पानी बग्‍छ। तिनीहरूका फल खानाको निम्‍ति र तिनीहरूका पातचाहिँ आरोग्‍यको लागि हुनेछन्‌।”

13  परमप्रभु परमेश्‍वर यसो भन्‍नुहुन्‍छ: “इस्राएलका बाह्र कुलका उत्तराधिकारको लागि तिमीहरूले देश विभाजन गर्दा सिमानाचाहिँ यी हुनेछन्‌। योसेफको लागि दुई भाग।

14  तिमीहरूले त्‍यो तिनीहरूका बीचमा बराबर विभाजन गर्नू। यो तिमीहरूका पिता-पुर्खालाई दिनेछु भनी हात उठाएर मैले शपथ खाएकाले, यो देश तिमीहरूको उत्तराधिकार हुनेछ।

15  “देशको सिमाना यही हुनेछ: “उत्तरपट्टि महासमुद्रदेखि हेतलोनको बाटो भएर लेबो-हमात भएर सदाद,

16  बेरोतह र सिब्रैमसम्‍म (जो दमस्‍कस र हमातका सिमानाको बीचमा छ) यो सिमाना पुग्‍नेछ। त्‍यो हौरानका सिमानाको छेउमा भएको हासेरहात्तीकनसम्‍मै पुग्‍नेछ।

17  त्‍यो सिमाना समुद्रदेखि दमस्‍कसको उत्तरको सिमाना भएर हसर-एनानसम्‍म पुग्‍नेछ। त्‍यसको उत्तरतिर हमातको सिमाना पर्नेछ। योचाहिँ उत्तरको सिमाना हुनेछ।

18  “पूर्वपट्टिको सिमानाचाहिँ हौरान र दमस्‍कसको बीचमा, गिलाददेखि इस्राएल देशसम्‍मको यर्दन नदीको छेउ-छेउ भएर पूर्वीय समुद्र र तामारसम्‍मै टाढ़ा हुनेछ। योचाहिँ पूर्वको सिमाना हुनेछ।

19  “दक्षिणपट्टिको सिमानाचाहिँ तामारदेखि मेरीबा-कादेशका पानीहरूसम्‍मै, तब मिश्रको खोलाका छेउ-छेउ भएर महासमुद्रसम्‍मै पुग्‍नेछ। योचाहिँ दक्षिणको सिमाना हुनेछ।

20  “पश्‍चिमपट्टिको सिमानाचाहिँ महासमुद्र हुनेछ, लेबो-हमातका विपरीतको किनारसम्‍म। योचाहिँ पश्‍चिमको सिमाना हुनेछ।

21  “यो देश तिमीहरूले आ-आफ्‍ना बीचमा इस्राएलका कुल-कुलअनुसार बाँड़िदिनू।

22  तिमीहरूले यो देश एउटा उत्तराधिकारको रूपमा आफ्‍नै निम्‍ति र तिमीहरूसँग बसोबास गर्ने, छोराछोरी भएका विदेशीहरूका निम्‍ति पनि भाग-भाग गरिदिनू। तिमीहरूले तिनीहरूलाई इस्राएलमै जन्‍मेका स्‍वदेशीहरूझैँ ठान्‍नू,र तिमीहरूसितै इस्राएलका कुलहरूका बीचमा तिनीहरूले उत्तराधिकार पाउनैपर्छ।

23  विदेशीलाई, जुनसुकै कुलसित त्‍यो बस्‍छ, त्‍यसैसित तिमीहरूले त्‍यसको उत्तराधिकार दिनुपर्छ,” परमप्रभु परमेश्‍वर भन्‍नुहुन्‍छ।


Ezekiel 46    Choose Book & Chapter    Ezekiel 48

Nepali is spoken by 14,400,000 people in total; 11,100,000 in Nepal.

This version is the Nepali New Revised Version of the Bible. You can also read the same passage in the Simple Nepali Holy Bible

Nepali New Revised Version: Nepali Bibles for your cell phone are FREE. Free to download and use and free to distribute. Let the Word of God reach all corners of the globe. Thanks to Nepal Bible Society.


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2021. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship.