Free Christian classic ebooks for you to download:
Browse books now

Multilingual Online Bible


Nepali New Revised Version
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Nepali New Revised Version, Ezekiel 6

1   परमप्रभुको यो वचन मकहाँ आयो:

2   “हे मानिसको छोरो, इस्राएलका पर्वतहरूतिर तेरो मुख फर्काएर तिनीहरूका विरुद्धमा यो अगमवाणी गर्‌,

3   र भन्‌, “हे इस्राएलका पर्वत हो, परमप्रभु परमेश्‍वरको यो वचन सुन। पर्वतहरू र डाँड़ाहरू, खोल्‍साहरू र बेँसीहरूलाई परमप्रभु परमेश्‍वर यसो भन्‍नुहुन्‍छ: हेर, म तिमीहरूमाथि तरवार चलाउन लागेको छु, र म तिमीहरूका अल्‍गा-अल्‍गा ठाउँहरूलाई नाश गर्नेछु।

4   तिमीहरूका वेदीहरू भत्‍काइनेछन्‌, र तिमीहरूले धूप चढ़ाउने वेदीहरू चकनाचूर पारिनेछन्‌। अनि म तिमीहरूका मानिसहरूलाई तिमीहरूकै मूर्तिहरूका सामुन्‍ने मार्नेछु।

5   इस्राएल जातिका लाशहरू तिनीहरूकै मूर्तिहरूका सामु म राखिदिनेछु। म तिमीहरूका हड्डीहरू तिमीहरूकै वेदीका चारैतिर छरपष्‍ट पारिदिनेछु।

6   तिमीहरू जहाँ बसे तापनि तिमीहरूका नगरहरू उजाड़ पारिनेछन्‌, र तिमीहरूका अल्‍गा-अल्‍गा ठाउँहरू भत्‍काइनेछन्‌, ताकि तिमीहरूका वेदीहरू उजाड़ र नष्‍ट पारिऊन्‌, तिमीहरूका मूर्तिहरू भत्‍काइऊन्‌ र भग्‍नावशेष होऊन्‌, तिमीहरूका धूप चढ़ाउने वेदीहरू टुक्रा-टुक्रा पारिऊन्‌ र तिमीहरूका कामहरू विलोपित होऊन्‌।

7   तिमीहरूका मानिसहरू तिमीहरूकै बीचमा मारिएर लोट्‌नेछन्‌, र तिमीहरूले जान्‍नेछौ कि म नै परमप्रभु हुँ।

8   “ ‘तर म तिमीहरूका कतिलाई जीवितै छोड़िदिनेछु। किनकि तिमीहरू जाति-जाति र देश-देशमा तितरबितर भएर जाँदा, तिमीहरूका कोही-कोही उम्‍कनेछौ।

9   तब जाति-जातिहरूमा, जहाँ तिनीहरू कैदमा गएका छन्‌, त्‍यहाँबाट उम्‍कनेहरूले मेरो सम्‍झना गर्नेछन्‌, कि कसरी मबाट तर्किगएको तिमीहरूका व्‍यभिचारी हृदयद्वारा र तिनीहरूका मूर्तिहरू पछि लाग्‍ने तिनीहरूका लोभी नजरहरूद्वारा म दु:खित भएको छु। तिनीहरूले गरेको दुष्‍टता र तिनीहरूका सबै घृणित कामहरूको कारण तिनीहरू आफ्‍नो दृष्‍टिमा घिनलाग्‍दा हुनेछन्‌।

10  अनि तिनीहरूले जान्‍नेछन्‌, कि म नै परमप्रभु हुँ। तिनीहरूमाथि यो शोकमय विपद्‌ ल्‍याउँछु भनी मैले व्‍यर्थमा धम्‍की दिएको होइनँ।

11  “ ‘परमप्रभु परमेश्‍वर यसो भन्‍नुहुन्‍छ: “ताली बजा, र इस्राएलका घरानाका सबै दुष्‍ट र घिनलाग्‍दा व्‍यवहारहरूको कारण खुट्टा ठटाएर कराई-कराई भन्‌, “हाय!” किनभने तरवार, अनिकाल र रूढ़ीले तिनीहरू नष्‍ट हुनेछन्‌।

12  टाढ़ामा हुने रूढ़ीले पतन हुनेछन्‌, नजिकमा हुने तरवारले ढल्‍नेछन्‌, र छोड़िएर बाँचेकाहरूचाहिँ अनिकालले मर्नेछन्‌। यसरी म मेरो क्रोध तिनीहरूमाथि खन्‍याउनेछु!

13  अनि तिनीहरूका मूर्तिहरूका बीचमा, तिनीहरूका वेदीका चारैतिर, सबै अल्‍गाअल्‍गा ठाउँहरूमा, सबै पर्वतहरूका टाकुराहरूमाथि, सबै झ्‍याम्‍म परेका रूखहरूमुनि र सबै पात भएका बजराँटका रूखहरूमुनि– जहाँ-जहाँ तिनीहरूले आफ्‍ना मूर्तिहरूका निम्‍ति सुगन्‍धित धूप चढ़ाउँथे, त्‍यहाँ-त्‍यहाँ जब तिनीहरूका मारिएकाहरू परिरहनेछन्‌, तब तिनीहरूले म नै परमप्रभु हुँ भनी जान्‍नेछन्‌।

14  अनि म मेरो हात तिनीहरूका विरुद्धमा उठाउनेछु, र मरुभूमिदेखि दिब्‍लासम्‍मै तिनीहरूका सबै बस्‍ने ठाउँहरू, अर्थात्‌ तिनीहरूको देशलाई उजाड़ र सूनसान तुल्‍याइदिनेछु। तब तिनीहरूले जान्‍नेछन्‌, कि म नै परमप्रभु हुँ।


Ezekiel 5    Choose Book & Chapter    Ezekiel 7

Nepali is spoken by 14,400,000 people in total; 11,100,000 in Nepal.

This version is the Nepali New Revised Version of the Bible. You can also read the same passage in the Simple Nepali Holy Bible

Nepali New Revised Version: Nepali Bibles for your cell phone are FREE. Free to download and use and free to distribute. Let the Word of God reach all corners of the globe. Thanks to Nepal Bible Society.


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2021. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship.