Free Christian classic ebooks for you to download:
Browse books now

Multilingual Online Bible


Nepali New Revised Version
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Nepali New Revised Version, Ezekiel 9

1   तब उहाँले ठूलो सोरमा कराउनुभएको मैले सुनें, “सहरका गारदहरूलाई हरेकको हातमा आफ्‍नो हतियारसमेत ल्‍याओ।”

2   तब छ जना मानिसहरू हरेकले आ-आफ्‍नो हातमा घातक हतियार लिएर उत्तरतिर फर्केको माथिल्‍लो प्रवेशद्वारबाट आइरहेका मैले देखें। सूती कपड़ा लाएको र कम्‍मरमा मसीदानी भिरेको एक जना मानिस तिनीहरूसित थियो। तिनीहरू भित्र आए, र काँसाका वेदीको छेउमा उभिए।

3   अब इस्राएलका परमेश्‍वरको महिमाचाहिँ करूबहरूदेखि मास्‍तिर हटेर मन्‍दिरको सँघारमा पुगिसकेको थियो। तब परमप्रभुले त्‍यो सूती कपड़ा लाउने र मसीदानी भिर्ने मानिसलाई आफ्‍नो छेउमा बोलाउनुभयो,

4   र त्‍यसलाई भन्‍नुभयो, “यरूशलेम सहरका चारैतिर गएर त्‍यसमा गरिएका सबै घिनलाग्‍दा कामहरू देखेर शोक र विलाप गर्ने सबै मानिसहरूका निदार-निदारमा एउटा चिन्‍ह लगा।”

5   मैले सुनिरहँदा उहाँले अरूहरूलाई चाहिँ भन्‍नुभयो, “तिमीहरूचाहिँ दया वा करुणा नगरी सहरभित्र त्‍यसको पछिपछि गएर मार।

6   बूढ़ा मानिस, तरुण-तरुणी, स्‍त्री र बालकहरू सबैलाई खतम पार, तर निदारमा त्‍यो चिन्‍ह भएको कसैलाई पनि नछोओ। मेरो पवित्रस्‍थानदेखि नै सुरु गर।” यसैले तिनीहरूले मन्‍दिरको सामुन्‍ने भएका धर्म-गुरुहरूदेखि नै यो काम सुरु गरे।

7   तब उहाँले तिनीहरूलाई भन्‍नुभयो, “मन्‍दिर बिटुलो पारिदेओ, र चोकहरू मारिएकाहरूका लाशहरूले भरिदेओ। जाओ!” यसैले तिनीहरू गएर सहरका चारैतिर मार्न सुरु गरे।

8   जब तिनीहरूले मार्दैथिए, र मचाहिँ एकलै छोड़िएँ, तब घोप्‍टो परेर रुँदै मैले भनें, “हे परमप्रभु परमेश्‍वर, यरूशलेममाथि आफ्‍नो क्रोध खन्‍याउनुहुँदा इस्राएलका बचेकाहरू जम्‍मैलाई पनि के तपाईं सर्वनाश गर्नुहुन्‍छ र?”

9   उहाँले मलाई भन्‍नुभयो, “इस्राएल र यहूदाका घरानाको पाप असाध्‍य ठूलो छ। देश रक्तपातले भरिएको छ, र सहरचाहिँ अन्‍यायले भरिपूर्ण छ। तिनीहरू भन्‍छन्‌, ‘परमप्रभुले देशलाई त्‍याग्‍नुभएको छ, परमप्रभुले देख्‍नुहुन्‍न’।

10  यसैले म तिनीहरूलाई टिठ्याएर हेर्नेछैनँ। म तिनीहरूलाई छोड्‌नेछैनँ, तर जे तिनीहरूले गरेका छन्‌, तिनीहरूको कामको बदला म तिनीहरूकै शिरमा खन्‍याइदिनेछु।”

11  तब त्‍यो सूती कपड़ा लगाएको र कम्‍मरमा मसीदानी भिरेको मानिसले यसो भनेर खबर ल्‍यायो, “तपाईंले मलाई आज्ञा गर्नुभएबमोजिम मैले गरें।”


Ezekiel 8    Choose Book & Chapter    Ezekiel 10

Nepali is spoken by 14,400,000 people in total; 11,100,000 in Nepal.

This version is the Nepali New Revised Version of the Bible. You can also read the same passage in the Simple Nepali Holy Bible

Nepali New Revised Version: Nepali Bibles for your cell phone are FREE. Free to download and use and free to distribute. Let the Word of God reach all corners of the globe. Thanks to Nepal Bible Society.


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2021. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship.