Free Christian classic ebooks for you to download:
Browse books now

Multilingual Online Bible


Nepali New Revised Version
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Nepali New Revised Version, Daniel 12

1   “त्‍यस समयमा तिम्रा मानिसहरूलाई रक्षा गर्ने प्रधान राजकुमार मिखाएल देखा पर्नेछन्‌। यस्‍तो सङ्कष्‍टको समय आउनेछ कि जातिहरू सुरु भएदेखि त्‍यस बेलासम्‍म त्‍यस्‍तो कहिल्‍यै भएको छैन। तर त्‍यस बेला तिम्रा मानिसहरू– जीवनको पुस्‍तकमा नाम लेखिएका सबै– बचाइनेछन्‌।

2   पृथ्‍वीको धूलोमा सुतेका भीड़हरू उठ्‌नेछन्‌, केही अनन्‍त जीवनको लागि र अरूहरूचाहिँ शर्म र अनन्‍त तिरस्‍कारको लागि।

3   बुद्धिमान्‌हरू आकाशको चमकजस्‍तै र धेरैलाई धार्मिकतामा डोर्‍याउनेहरूचाहिँ ताराहरूजस्‍तै सदासर्वदै चम्‍किरहनेछन्‌।

4   तर तिमीचाहिँ, हे दानिएल, यस चर्मपत्रका मुट्ठाका वचनहरू अन्‍तको समयसम्‍म बन्‍द गरी मोहोर लगाएर राख। धेरै जना ज्ञान बढ़ाउनलाई यता र उता जानेछन्‌।”

5   तब म, दानिएलले हेरें र मेरो सामु अरू दुई जना उभिए, एक जना नदीको यतापट्टि किनारमा र एक जना अर्कोपट्टि किनारमा।

6   तीमध्‍ये एक जनाले नदीको पानीमाथि हुने मलमलको लुगा लगाउनेलाई भने, “यी अचम्‍मका कुराहरू पूरा हुन अघि कति समय लाग्‍ला?”

7   त्‍यस नदीका पानीमाथि हुने मलमलको लुगा लगाएका मानिसले आफ्‍नो दायाँ हात र बायाँ हात स्‍वर्गतिर उठाए, र सदासर्वदा रहनुहुनेको नाममा यसो भनेर तिनले शपथ खाएका मैले सुनें, “यो साढ़े तीन वर्षका* निम्‍ति हुनेछ। जब पवित्र जनहरूको शक्ति अन्‍तमा: तोड़िनेछ, तब यी सबै कुरा पूरा हुनेछन्‌।”

8   मैले सुन्‍न त सुनें, तर बुझिनँ। यसकारण मैले सोधें, “मेरा प्रभु, यी सबै कुराको परिणाम के हुनेछ?”

9   तिनले जवाफ दिए, “हे दानिएल, तिम्रो आफ्‍नो बाटो लाग, किनभने यी वचनहरू अन्‍तको समयसम्‍मको लागि बन्‍द गरी मोहोर लगाइएका छन्‌।

10  धेरै जना शुद्ध पारिनेछन्‌, दागरहित बनाइनेछन्‌ र खारिनेछन्‌, तर दुष्‍टहरूचाहिँ दुष्‍ट काम गर्दैजानेछन्‌। दुष्‍टहरूमध्‍ये कसैले पनि बुझ्‍नेछैन, तर बुद्धिमान्‌हरूले बुझ्‍नेछन्‌।

11  “दैनिक बलिदानको काम हटाएर विनाशकारी घृणित थोकको स्‍थापना गरिएको समयदेखि जम्‍मा एक हजार दुई सय नब्‍बे दिन हुनेछन्‌।

12  त्‍यो मानिस धन्‍य हो, जो पर्खन्‍छ र एक हजार तीन सय पैँतीस दिनको अन्‍तसम्‍म पुग्‍छ।

13  “तिमीचाहिँ अन्‍तसम्‍मै आफ्‍नो बाटो लाग। तिमीले विश्राम गर्नेछौ, र त्‍यसपछि तोकिएको उत्तराधिकार प्राप्‍त गर्नलाई तिमी दिनहरूको अन्‍तमा खड़ा हुनेछौ।”


Daniel 11    Choose Book & Chapter    Hosea 1

Nepali is spoken by 14,400,000 people in total; 11,100,000 in Nepal.

This version is the Nepali New Revised Version of the Bible. You can also read the same passage in the Simple Nepali Holy Bible

Nepali New Revised Version: Nepali Bibles for your cell phone are FREE. Free to download and use and free to distribute. Let the Word of God reach all corners of the globe. Thanks to Nepal Bible Society.


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2021. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship.