Free Christian classic ebooks for you to download from the Jesus Fellowship:
Browse books now

Jesus Fellowship Multilingual Online Bible


Nepali New Revised Version
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Nepali New Revised Version, Hosea 11

1   “जब इस्राएल बालक थियो तब मैले त्‍यसलाई प्रेम गरें, र मैले आफ्‍नो पुत्रलाई मिश्रदेशबाट बोलाएँ।

2   तर जति-जति मैले इस्राएललाई बोलाएँ, त्‍यति-त्‍यति तिनीहरू मबाट टाढ़ा भए। तिनीहरूले बाल देवताहरूलाई बलि चढ़ाए, र खोपिएका मूर्तिहरूलाई धूप बाले।

3   एफ्राइमलाई हातमा समातेर हिँड्‌न सिकाउने त म नै थिएँ। तर मैले तिनीहरूलाई निको पारें भनी तिनीहरूले जानेनन्‌।

4   मैले तिनीहरूलाई मानिसजातिको मायाको डोरी, प्रेमको बन्‍धनले बाँधेर डोर्‍याएँ। तिनीहरूका काँधबाट जुवा उतारिदिएर तिनीहरूलाई खुवाउन म झुकें।

5   “के तिनीहरू मिश्रदेशमा फर्केर जानेछैनन्‌, र अश्‍शूरले तिनीहरूमाथि शासन गर्नेछैन र? किनभने तिनीहरूले पश्‍चात्ताप गर्न अस्‍वीकार गरे।

6   तिनीहरूका सहरहरूमा तरवार चल्‍नेछन्‌, र तिनीहरूका ढोकाहरूका बारहरू भत्‍काइदिनेछन्‌, र तिनीहरूका योजनाको अन्‍त्‍य गर्नेछन्‌।

7   मेरा प्रजाले मबाट फर्किजाने सङ्कल्‍प गरेका छन्‌। तिनीहरूले सर्वोच्‍चलाई पुकारे तापनि उहाँले तिनीहरूलाई उच्‍च पार्नुहुनेछैन।

8   “ए एफ्राइम, म तँलाई कसरी छोड़िदिन सक्‍छु र! ए इस्राएल, म तँलाई कसरी दुश्‍मनका हातमा सुम्‍पिदिन सक्‍छु? म तँलाई कसरी अदमालाई झैँ व्‍यवहार गर्न सक्‍छु? म तँलाई कसरी सबोयीमलाई झैँ बनाउन सक्‍छु! मेरो हृदय मभित्र परिवर्तित भएको छ। मेरो मन दयाले जागृत भएको छ।

9   म मेरो प्रचण्‍ड रीस प्रयोग गर्नेछैनँ। म एफ्राइमलाई फेरि सर्वनाश गर्नेछैनँ। किनकि म परमेश्‍वर हुँ, मानिस होइनँ– तिमीहरूका बीचमा परमपवित्र। म क्रोधमा आउनेछैनँ।

10  तिनीहरूले परमप्रभुलाई पछ्याउनेछन्‌। उहाँ सिंहझैँ गर्जनुहुन्‍छ। जब उहाँ गर्जनुहुन्‍छ, उहाँका बालकहरू थरथर काम्‍दै पश्‍चिमबाट आउनेछन्‌।

11  तिनीहरू मिश्रदेशदेखि चराझैँ र अश्‍शूरदेखि ढुकुरझैँ थरथर काम्‍दै आउनेछन्‌, म तिनीहरूलाई आ-आफ्‍नै घरमा बसाल्‍नेछु,” परमप्रभु भन्‍नुहुन्‍छ।

12  एफ्राइमले झूट र इस्राएलका घरानाले छलले मलाई घेरेका छन्‌। यहूदा परमेश्‍वरको विरुद्धमा, परमपवित्रको विरुद्धमा खड़ा भएको छ।


Hosea 10    Choose Book & Chapter    Hosea 12

Nepali is spoken by 14,400,000 people in total; 11,100,000 in Nepal.

This version is the Nepali New Revised Version of the Bible. You can also read the same passage in the Simple Nepali Holy Bible

Nepali New Revised Version: Nepali Bibles for your cell phone are FREE. Free to download and use and free to distribute. Let the Word of God reach all corners of the globe. Thanks to Nepal Bible Society.


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2019. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship