Free Christian classic ebooks for you to download:
Browse books now

Multilingual Online Bible


Nepali New Revised Version
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Nepali New Revised Version, Hosea 5

1   “हे पूजाहारी हो, यो कुरा सुन! हे इस्राएलीहरू हो, ध्‍यान दिएर सुन! हे राजाको घराना हो, ध्‍यानसित सुन! यो न्‍यायको फैसला तिमीहरूको विरुद्धमा छ। तिमीहरू मिस्‍पामा पासो र तबोरमा फिँजाएको जाल भएका छौ।

2   बागीहरू मारकाटमा निकै फसेका छन्‌। म तिनीहरू सबैलाई अनुशासनमा ल्‍याउनेछु।

3   म एफ्राइमको विषयमा सबै कुरा जान्‍दछु, र इस्राएल मबाट लुकेको छैन। हे एफ्राइम तँ वेश्‍यावृत्तितिर लागेको छस्‌। इस्राएल भ्रष्‍ट भएको छ।

4   तिनीहरूका कामहरूले तिनीहरूलाई आफ्‍ना परमेश्‍वरतिर फर्कन दिँदैनन्‌। वेश्‍यावृत्तिको मन तिनीहरूका हृदयमा छ, र तिनीहरूले परमप्रभुलाई मान्‍यता दिँदैनन्‌।

5   “इस्राएलका अहङ्कारले आफ्‍नै विरुद्धमा गवाही दिन्‍छ। इस्राएल र एफ्राइम पनि आफ्‍ना-आफ्‍ना पापमा ठक्‍कर खान्‍छन्‌। यहूदाले पनि तिनीहरूसँगै ठक्‍कर खानेछ।

6   जब तिनीहरू आफ्‍ना भेड़ाबाख्रा र गाई-गोरुका बगाल लिएर परमप्रभुलाई खोज्‍न जान्‍छन्‌, तब तिनीहरूले उहाँलाई पाउनेछैनन्‌। उहाँले आफूलाई तिनीहरूदेखि हटाउनुभएको छ।

7   तिनीहरू परमप्रभुप्रति विश्‍वासघातक भएका छन्‌। तिनीहरूले बतासे छोराछोरीहरू जन्‍माएका छन्‌। अब औंसीका चाड़हरूले तिनीहरू र तिनीहरूका खेतहरूसमेत तिनीहरूलाई नाश गर्नेछन्‌।

8   “गिबामा तुरही र रामामा बिगुल फुक। बेथ-आवनमा युद्ध-ध्‍वनि उठाओ। ए बेन्‍यामीन, अगुवाइ गर।

9   न्‍यायको दिनमा एफ्राइम उजाड़ पारिनेछ। जे कुरो निश्‍चित हुन्‍छ, त्‍यो इस्राएलका कुलका बीचमा म घोषणा गर्दछु।

10  यहूदाका अगुवाहरू साँधसिमानाका ढुङ्गा सार्नेहरूजस्‍ता छन्‌। म मेरो क्रोध तिनीहरूमाथि पानीको भलझैँ खन्‍याउनेछु।

11  एफ्राइम थिचोमिचोमा परेको छ, न्‍यायमा त्‍यो कुल्‍चीमिल्‍ची भएको छ, मूर्तिकोपछि हिँड्‌नलाई त्‍यसले अठोट गरेको छ।

12  यसैले म एफ्राइमको निम्‍ति राती उड्‌ने पुतलीझैँ र यहूदाका घरानाको निम्‍ति क्षयतुल्‍य छु।

13  “जब एफ्राइमले आफ्‍नो रोग देख्‍यो र यहूदाले आफ्‍ना घाउ, तब एफ्राइमले अश्‍शूरका ठूला राजाकहाँ सहायताको लागि मानिस पठायो। तर त्‍यसले तँलाई निको पार्न सक्‍दैन, त्‍यसले तेरा चोटलाई निको पार्न सक्‍नेछैन।

14  किनकि म एफ्राइमको निम्‍ति एउटा सिंहझैँ र यहूदाको निम्‍ति एउटा ठूलो सिंहझैँ हुनेछु। तिनीहरूलाई टुक्रा-टुक्रा पारेर म बाटो लाग्‍नेछु, म तिनीहरूलाई बोकेर लानेछु, र तिनीहरूलाई छुटाउने कोही पनि हुनेछैन।

15  जबसम्‍म तिनीहरूले आफ्‍ना दोष स्‍वीकार गर्दैनन्‌, तबसम्‍म म फर्केर आफ्‍नै ठाउँमा रहनेछु। तिनीहरूले मेरो अनुहार खोज्‍नेछन्‌। आफ्‍नो कष्‍टमा तिनीहरूले मलाई यत्‍नपूर्वक खोज्‍नेछन्‌।”


Hosea 4    Choose Book & Chapter    Hosea 6

Nepali is spoken by 14,400,000 people in total; 11,100,000 in Nepal.

This version is the Nepali New Revised Version of the Bible. You can also read the same passage in the Simple Nepali Holy Bible

Nepali New Revised Version: Nepali Bibles for your cell phone are FREE. Free to download and use and free to distribute. Let the Word of God reach all corners of the globe. Thanks to Nepal Bible Society.


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2021. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship.