Free Christian classic ebooks for you to download:
Browse books now

Multilingual Online Bible


Nepali New Revised Version
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Nepali New Revised Version, Leviticus 21

1   परमप्रभुले मोशालाई भन्‍नुभयो, “हारूनका छोराहरू, पूजाहारीहरूलाई यसो भन्‌: ‘तिमीहरूका आफन्‍त कोही मर्दा तिमीहरू कसैले मुर्दा छोएर आफूलाई अशुद्ध नपार्नू,

2   केवल आफ्‍नो साक्‍खै पर्नेहरू, अर्थात्‌ आफ्‍नी आमा, बाबु, छोराछोरी, दाजुभाइ,

3   अथवा आफ्‍नी साक्‍खै कन्‍या दिदी-बहिनीको निम्‍ति मात्र त्‍यसले आफूलाई अशुद्ध तुल्‍याओस्‌।

4   विवाहद्वारा नाता जोड़िएका कसैको निम्‍ति पनि त्‍यसले आफैलाई अशुद्ध गरेर अपवित्र नपार्नू।

5   “ ‘पूजाहारीहरूले शोकमा आफ्‍नो कपाल नखौरून्‌, दाह्रीका कुनाहरू नछाँटून्‌ र आफ्‍नो शरीरमा कुनै चोट नपारून्‌।

6   आफ्‍ना परमेश्‍वरको निम्‍ति तिनीहरू पवित्र रहून्‌, अनि आफ्‍ना परमेश्‍वरको नाउँ अपवित्र नगरून्‌, किनकि तिनीहरूले परमप्रभुको निम्‍ति आगोद्वारा चढ़ाइने बलि, अर्थात्‌ परमेश्‍वरको भोजन चढ़ाउने गर्दछन्‌। यसकारण तिनीहरू पवित्रै रहून्‌।

7   “ ‘तिनीहरूले कुनै वेश्‍या वा बिग्रेकी स्‍त्री अथवा लोग्‍नेले त्‍यागेकी स्‍त्रीलाई नल्‍याऊन्‌, किनभने पूजाहारीहरू आफ्‍ना परमेश्‍वरको निम्‍ति पवित्र छन्‌।

8   तिमीहरूले पूजाहारीहरूलाई पवित्र मान, किनकि तिनीहरूले आफ्‍ना परमेश्‍वरको भोजन चढ़ाउने गर्दछन्‌। तिनीहरू तिमीहरूका निम्‍ति पवित्र होऊन्‌, किनकि तिमीहरूलाई पवित्र बनाउने म, परमप्रभु, पवित्र छु।

9   “ ‘कुनै पूजाहारीकी छोरीले वेश्‍या काम गरेर आफूलाई अशुद्ध गरी भने, त्‍यसले आफ्‍ना बाबुको अपमान गर्छे। त्‍यो आगोमा जलाइओस्‌।

10  “ ‘जो आफ्‍ना दाजुभाइमा प्रधान पूजाहारी भएको छ, र जसको शिरमा अभिषेकको तेल खन्‍याइसकेको छ, अनि जो पूजाहारी पदको वस्‍त्र लगाउनलाई अलग गरिएको छ, त्‍यसले आफ्‍नो शिरको कपाल शोकमा नफुकाओस्‌, अनि आफ्‍नो लुगा नच्‍यातोस्‌।

11  कुनै लाश भएको ठाउँ गएर त्‍यसले आफैलाई अशुद्ध नपारोस्‌– चाहे त्‍यो आफ्‍नै बाबु वा आमाको लाश होस्‌।

12  त्‍यो पवित्रस्‍थानबाट बाहिर ननिस्‍किओस्‌, र त्‍यसले आफ्‍ना परमेश्‍वरको पवित्रस्‍थान अपवित्र नपारोस्‌, किनभने परमेश्‍वरका अभिषेकको तेलले त्‍यसलाई चोख्‍याएको छ। म परमप्रभु हुँ।

13  “ ‘त्‍यसले कन्‍ये-केटीलाई विवाह गरोस्‌।

14  त्‍यसले विधवा, विवाहविच्‍छेद भएकी स्‍त्री, बिग्रेकी स्‍त्री वा वेश्‍यालाई नल्‍याओस्‌, तर आफ्‍नो कुलकै कन्‍ये-केटीलाई त्‍यसले विवाह गरोस्‌,

15  र त्‍यसले आफ्‍ना मानिसहरूका बीचमा आफ्‍नो वंशलाई अशुद्ध नतुल्‍याओस्‌। त्‍यसलाई पवित्र तुल्‍याउने परमप्रभु म नै हुँ’।”

16  परमप्रभुले मोशालाई भन्‍नुभयो,

17  “हारूनलाई भन्‌: ‘तेरो कुलका सबै पुस्‍तामा खोट हुने जोसुकै होस्‌, आफ्‍ना परमेश्‍वरको भोजन चढ़ाउनलाई त्‍यो नजिक नआओस्‌।

18  खोट भएको जुनसुकै मानिस होस्‌, अन्‍धा वा लङ्गड़ा, रूप वा अङ्ग बिग्रेको,

19  खुट्टा कि हात बाङ्गिएको,

20  कुप्रे, बाउन्‍ने, आँखाको रोग भएको, पाकेको घाउ भएको, अण्‍डमा चोट लागेको कोही पनि नजिक नआओस्‌।

21  हारून पूजाहारीका वंशमध्‍येको खोट भएको कोही पनि परमप्रभुको निम्‍ति अग्‍नि-होम चढ़ाउनलाई नजिक नआओस्‌। त्‍यसमा खोट छ। त्‍यो आफ्‍ना परमेश्‍वरको भोजन चढ़ाउनलाई नजिक आउनुहुँदैन।

22  आफ्‍ना परमेश्‍वरको पवित्र र महापवित्र भोजन त्‍यसले खान सक्‍छ।

23  तर त्‍यसमा खोट भएकोले त्‍यसले पर्दा र वेदीको नजिक आएर मेरो पवित्रस्‍थान अपवित्र नपारोस्‌। तिनीहरूलाई पवित्र पार्ने परमप्रभु म नै हुँ’।”

24  तब मोशाले हारून, उनका छोराहरू र सारा इस्राएलीहरूलाई यी कुरा सुनाए।


Leviticus 20    Choose Book & Chapter    Leviticus 22

Nepali is spoken by 14,400,000 people in total; 11,100,000 in Nepal.

This version is the Nepali New Revised Version of the Bible. You can also read the same passage in the Simple Nepali Holy Bible

Nepali New Revised Version: Nepali Bibles for your cell phone are FREE. Free to download and use and free to distribute. Let the Word of God reach all corners of the globe. Thanks to Nepal Bible Society.


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2021. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship.