Free Christian classic ebooks for you to download:
Browse books now

Multilingual Online Bible


Nepali New Revised Version
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Nepali New Revised Version, Leviticus 27

1   परमप्रभुले मोशालाई भन्‍नुभयो,

2   “ इस्राएलीहरूलाई भन्‌: ‘कुनै मानिसले भाकल गर्दा मान्‍छेको भाकल परमप्रभुलाई चढ़ायो भने, तिमीहरूको मूल्‍याङ्कनअनुसार

3   बीसदेखि साठी वर्षसम्‍मको पुरुषलाई पवित्रस्‍थानका शेकेलबमोजीम* चाँदीका पचास शेकेल* तोकिदिनू।

4   अनि स्‍त्रीलाई चाहिँ चाँदीका तीस शेकेल* तोकिदिनू।

5   पाँचदेखि बीस वर्षसम्‍मको पुरुषलाई चाँदीका बीस र स्‍त्रीलाई दश शेकेल तोकिदिनू।

6   महिना दिनदेखि पाँच वर्षसम्‍मको केटालाई चाँदीका पाँच र केटीलाई तीन शेकेल तोकिदिनू।

7   साठी वर्षभन्‍दा माथिको पुरुषलाई चाँदीका पन्‍ध्र र स्‍त्रीलाई दश शेकेल तोकिदिनू।

8   तोकेको मोल तिर्न नसक्‍ने कोही गरीब छ भने त्‍यसले उसलाई पूजाहारीकहाँ ल्‍याउनू, र पूजाहारीले नै भाकल गर्ने मानिसको औकातअनुसार उसको मोल ठहराऊन्‌।

9   “ ‘यदि परमप्रभुको निम्‍ति चढ़ाइने बलि ग्रहणयोग्‍य पशु छ भने बलिको पशु पवित्र हुन्‍छ।

10  त्‍यसले असलको निम्‍ति कमसल पशु वा कमसलको निम्‍ति असल साट्‌नुहुँदैन। त्‍यसले पशुको सट्टा पशु नै साट्‌छ भने साटेका दुवै पशु पवित्र हुन्‍छन्‌।

11  त्‍यो बलि नचढ़ाइने अशुद्ध पशु हो भने त्‍यसले त्‍यस पशुलाई पूजाहारीको सामुन्‍ने ल्‍याओस्‌।

12  असल भए पनि कमसल भए पनि पूजाहारीले त्‍यसको मोल तोकून्‌। अनि पूजाहारीले जे दाम तोक्‍छन्‌ त्‍यहीबमोजिम हुनेछ।

13  त्‍यस मानिसले मोल तिरेर पशुलाई छुटाउने हो भने, तोकेको मोलमा अझै पाँचौँ भाग थपेर दिओस्‌।

14  “ ‘कसैले परमप्रभुलाई आफ्‍नो घर अर्पण गर्छ भने पूजाहारीले त्‍यो घर राम्रो कि नराम्रो छ सो हेरेर त्‍यसको मोल तोकिदिऊन्‌। पूजाहारीले जति तोक्‍छन्‌ त्‍यसको मोल त्‍यति नै होस्‌।

15  तर अर्पण गर्नेले मोल तिरेर त्‍यो छुटाउने इच्‍छा गर्छ भने, तोकेको मोलमा अझै पाँचौँ भाग थपेर त्‍यसले दिओस्‌, र त्‍यो घर त्‍यही मानिसको हुनेछ।

16  “ ‘कसैले आफ्‍नो खेतको कुनै भाग परमप्रभुको निम्‍ति अर्पण गर्छ भने त्‍यसमा जाने बीउको अड़कल गरेर तिमीहरूले मोल तोक्‍नू। एक मुरीका बीस शेकेल चाँदीको दरले खेतमा कति मुरी जौको बीउ जान्‍छ त्‍यसले मोल तोकोस्‌।

17  पुनर्स्‍थापनको वर्षदेखि त्‍यसले आफ्‍नो खेत अर्पण गर्ने हो भने त्‍यसको दाम तोकिएबमोजिम होस्‌।

18  तर त्‍यसले आफ्‍नो जमिन पुनर्स्‍थापनको वर्षपछि अर्पण गर्ने हो भने, पुनर्स्‍थापनको वर्ष आउनलाई कति बाँकी छ पूजाहारीले हिसाब गरून्‌, र तोकेको मोल त्‍यसबाट घटाएर त्‍यसले दिओस्‌।

19  त्‍यो खेत अर्पण गर्नेले नै मोल तिरेर लिने हो भने, तोकेको मोलमा अझै पाँचौँ भाग थपेर त्‍यसले दिओस्‌, र त्‍यो त्‍यसकै हुनेछ।

20  तर त्‍यसले त्‍यो जमिन मोल तिरेर छुटाउँदैन भने वा त्‍यसले अर्को मानिसलाई त्‍यो खेत बेचेको छ भने, त्‍यसले दाम तिरेर त्‍यो कहिले पनि छुटाउन सक्‍नेछैन।

21  त्‍यो खेत पुनर्स्‍थापनको वर्षमा छुट्‌दा, अर्पण गरेको खेतझैँ त्‍यो परमप्रभुको निम्‍ति पवित्र हुनेछ, र त्‍यसको अधिकार पूजाहारीको हुनेछ।

22  “ ‘यदि कुनै मानिसले हकले पाएको होइन तर किनेको खेत परमप्रभुलाई अर्पण गर्छ भने,

23  पूजाहारीले पुनर्स्‍थापनका वर्षको हिसाब गरेर त्‍यसको जति मोल तोक्‍छन्‌ त्‍यसले परमप्रभुको निम्‍ति पवित्र ठानेर त्‍यसै दिन दिओस्‌।

24  पुनर्स्‍थापनको वर्षमा त्‍यो खेत जसबाट किनेको हो, अर्थात्‌ जसको अधिकारमा त्‍यो खेत थियो, त्‍यसलाई नै फिर्ता गरिओस्‌।

25  तोकिने मोल सबै पवित्रस्‍थानका चाँदीका शेकेलबमोजिम होस्‌– बीस गेराको एक शेकेल हो।

26  “ ‘पशुहरूले बियाएको पहिलो बच्‍चा, साँढ़ेको होस्‌ वा भेड़ाको होस्‌, ती अघिदेखि परमप्रभुकै हुन्‌– त्‍यसलाई चाहिँ अर्पण नगर्नू।

27  यदि त्‍यो अशुद्ध पशुको हो भने, तोकेको मोलमा अझै पाँचौँ भाग थपेर त्‍यो छुटाइओस्‌, तर मोल तिरेर छुटाउने होइन भने तोकेको मोलमा त्‍यो बेचिओस्‌।

28  “ ‘तर परमप्रभुको निम्‍ति अर्पण गरेको मानिस, पशु वा आफ्‍नो जग्‍गाजमिन बिक्री गर्न सकिँदैन र छुटाउन पनि सकिँदैन। अर्पण गरिएको हरेक कुरो परमप्रभुको निम्‍ति अति पवित्र हो।

29  “ ‘मानिसहरूमध्‍ये जो नाशको निम्‍ति अर्पण गरिएको छ, त्‍यसलाई मोल तिरेर नछुटाओस्‌। त्‍यसलाई मार्नैपर्छ।

30  “ ‘रूखहरूका फल वा जमिनका बीउको होस्‌, भूमिका उब्‍जनीको दशांश परमप्रभुकै हो, र ती परमप्रभुको निम्‍ति पवित्र हुन्‌।

31  कसैले आफ्‍नो दशांश मोल तिरेर छुटाउँछ भने, त्‍यसमा पाँचौँ भाग थपेर त्‍यसले दिओस्‌।

32  गन्‍ती गर्ने लौरोको मुनि छिरेर जाने पशुमा, गाईबस्‍तु वा भेड़ाबाख्रा जे होस्‌, दशांशचाहिँ परमप्रभुको निम्‍ति पवित्र हुनेछ।

33  असल वा कमसल पशु त्‍यसले नछुटाओस्‌ र नसाटोस्‌। साट्‌ने नै हो भने, साटेको दुवै पशु पवित्र हुनेछन्‌, र मोल तिरेर तिनीहरूको छुटकारा हुन सक्‍नेछैन’।”

34  परमप्रभुले इस्राएलीहरूका निम्‍ति सीनै पर्वतमा मोशालाई दिनुभएका आज्ञाहरू यी नै हुन्‌। \restore 22-Jun-2010@17:01, Backup Description=22-Jun-2010@15:59, Vidhya -


Leviticus 26    Choose Book & Chapter    Numbers 1

Nepali is spoken by 14,400,000 people in total; 11,100,000 in Nepal.

This version is the Nepali New Revised Version of the Bible. You can also read the same passage in the Simple Nepali Holy Bible

Nepali New Revised Version: Nepali Bibles for your cell phone are FREE. Free to download and use and free to distribute. Let the Word of God reach all corners of the globe. Thanks to Nepal Bible Society.


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2021. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship.