Free Christian classic ebooks for you to download:
Browse books now

Multilingual Online Bible


Nepali New Revised Version
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Nepali New Revised Version, Amos 3

1   हे इस्राएलका मानिस हो, परमप्रभुले तिमीहरूका विरुद्धमा भन्‍नुभएको यो वचन सुन, अर्थात्‌ मिश्रदेशबाट मैले ल्‍याएका सारा परिवारका विरुद्धमा,

2   “पृथ्‍वीका सबै परिवारहरूमध्‍ये मैले केवल तिमीहरूलाई मात्र चुनेको छु। यसैकारण तिमीहरूका सबै अधर्मका लागि म तिमीहरूलाई दण्‍ड दिनेछु।”

3   के दुई जना आपसमा सहमत नभएसम्‍म सँगसँगै हिँड्‌छन्‌ र?

4   के शिकार नभए झाड़ीमा सिंह गर्जन्‍छ र? केही फेला नपारीकन त्‍यो आफ्‍नो ओड़ारमा ङ्यार्रडुर्र गर्छ र?

5   के भूइँमा पासो नथापीकनै चरो त्‍यसमा पर्छ र? के समात्‍नलाई केही नभएसम्‍म धराप भूइँबाट माथि उछिट्टिन्‍छ र?

6   कुनै सहरमा के तुरही फुकेपछि मानिसहरू डराउँदैनन्‌ र? परमप्रभुले नपठाएसम्‍म के कुनै सहरमा विपत्ति आउँछ र?

7   निश्‍चय नै परमप्रभु परमेश्‍वरले आफ्‍ना दास, अगमवक्ताहरूलाई आफ्‍नो रहस्‍य प्रकट नगरीकन केही गर्नुहुन्‍न।

8   सिंह गर्जेको छ, को डराउँदैन? परमेश्‍वर बोल्‍नुभएको छ, कसले अगमवाणी नबोली छोड्‌दैन र?

9   अश्‍दोदका किल्‍लाहरू र मिश्रदेशका किल्‍लाहरूलाई घोषणा गर: “सामरियाका पहाड़हरूमा तिमीहरू भेला होओ। त्‍यहाँभित्र भएको ठूलो खैलाबैलालाई र त्‍यसका मानिसहरूका बीचमा भएको अत्‍याचारलाई हेर।”

10  परमप्रभु भन्‍नुहुन्‍छ, “तिनीहरू ठीक काम गर्न जान्‍दैनन्‌। तिनीहरू लूट र डकैतीका माल आफ्‍ना किल्‍लाहरूभित्र सञ्‍चय गर्छन्‌।”

11  यसकारण परमप्रभु परमेश्‍वर यसो भन्‍नुहुन्‍छ: “एउटा शत्रुले देशलाई चढ़ाइ गर्नेछ, त्‍यसले तेरा गढ़ीहरूलाई नाश गर्नेछ, र तेरा किल्‍लाहरू लुट्‌नेछ।”

12  परमप्रभु यसो भन्‍नुहुन्‍छ: “जसरी गोठालाले सिंहको मुखबाट खुट्टाका दुई हड्डी अथवा कानको एक टुक्रा मात्र छुटाउँछ, त्‍यसरी नै सामरियामा पलङ्गको किनारमा र आफ्‍ना गद्दीका कुनामा बस्‍ने इस्राएलीहरू छुटाइनेछन्‌।

13  “यो सुन, र याकूबका घरानाको विरुद्धमा यो गवाही देऊ,” सर्वशक्तिमान्‌ परमप्रभु परमेश्‍वर घोषणा गर्नुहुन्‍छ।

14  “जुन दिनमा इस्राएललाई त्‍यसका पापहरूका लागि दण्‍ड दिनेछु, म बेथेलका वेदीहरूलाई सर्वनाश गर्नेछु, र वेदीका सीङहरू च्‍वाट्टै काटिएर भूइँमा खस्‍नेछन्‌।

15  म हिउँदमा बस्‍ने निवासस्‍थान र गर्मीमा बस्‍ने निवासस्‍थान दुवै सर्वनाश गर्नेछु, र हस्‍तिहाड़ले सिँगारिएका घरहरू नष्‍ट हुनेछन्‌, र भवनहरू भत्‍काइनेछन्‌,” परमप्रभु भन्‍नुहुन्‍छ।


Amos 2    Choose Book & Chapter    Amos 4

Nepali is spoken by 14,400,000 people in total; 11,100,000 in Nepal.

This version is the Nepali New Revised Version of the Bible. You can also read the same passage in the Simple Nepali Holy Bible

Nepali New Revised Version: Nepali Bibles for your cell phone are FREE. Free to download and use and free to distribute. Let the Word of God reach all corners of the globe. Thanks to Nepal Bible Society.


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2021. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship.