Free Christian classic ebooks for you to download:
Browse books now

Multilingual Online Bible


Nepali New Revised Version
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Nepali New Revised Version, Zechariah 10

1   वसन्‍त ऋतुको समयमा परमप्रभुसँग वर्षा माग। परमप्रभुले नै बादलहरू भएको आँधी बनाउनुहुन्‍छ। उहाँले मानिसहरूलाई पानीको झरी बर्साइदिनुहुन्‍छ, हरेकलाई खेतमा बोटबिरुवा दिनुहुन्‍छ।

2   मूर्तिहरू छलका कुरा बोल्‍छन्‌, र मन्‍त्रतन्‍त्र गर्नेहरूले झूटा दर्शनहरू देख्‍छन्‌ र झूटा सपनाहरू बताउँछन्‌, तिनीहरू व्‍यर्थमा सान्‍त्‍वना दिन्‍छन्‌। यसैकारण गोठालाको कमीले गर्दा अत्‍याचारमा परेका भेड़ाझैँ मानिसहरू बरालिन्‍छन्‌।

3   “मेरो रीस गोठालाहरूमाथि पर्छ, म अगुवाहरूलाई दण्‍ड दिनेछु, किनकि सर्वशक्तिमान्‌ परमप्रभुले आफ्‍नो बगाल, यहूदाको घरानालाई हेरचाह गर्नुहुनेछ, र तिनीहरूलाई लड़ाइँको अहङ्कारी घोड़ाझैँ बनाउनुहुनेछ।

4   यहूदाबाट कुने-ढुङ्गो, त्‍यसबाट पालको कीला, त्‍यसबाट लड़ाइँको धनु र त्‍यसैबाट हरेक शासक निस्‍कनेछन्‌।

5   तिनीहरू साथसाथै लड़ाइँमा आफ्‍ना शत्रुहरूलाई गल्‍लीको हिलोमा कुल्‍चीमिल्‍ची गर्ने शक्तिशाली मानिसझैँ हुनेछन्‌, किनभने परमप्रभु तिनीहरूसँग हुनुहुनेछ, तिनीहरूले लड़ाइँ गर्नेछन्‌, र घोड़ामा सवार हुनेहरूलाई पराजय गर्नेछन्‌।

6   “म यहूदाको घरानालाई बलियो पार्नेछु, र योसेफको घरानालाई बचाउनेछु। म तिनीहरूको पुनर्स्‍थापन गर्नेछु, किनभने म तिनीहरूमाथि टिठ्याउनेछु। मैले तिनीहरूलाई इन्‍कार नगरेझैँ तिनीहरू हुनेछन्‌, किनभने म परमप्रभु तिनीहरूका परमेश्‍वर हुँ, र म तिनीहरूलाई उत्तर दिनेछु।

7   एफ्राइमीहरूचाहिँ शक्तिशाली हुनेछन्‌, र दाखमद्य खाएर खुशी भएझैँ तिनीहरूका हृदय हुनेछन्‌। तिनीहरूका छोराछोरीहरूले त्‍यो देखेर रमाहट गर्नेछन्‌। तिनीहरूका हृदय परमप्रभुमा रमाउनेछन्‌।

8   “म तिनीहरूलाई इशाराले बोलाएर भित्र जम्‍मा गर्नेछु। म निश्‍चय नै मोल तिरेर तिनीहरूलाई छुटाउनेछु, तिनीहरू अघिजस्‍तै संख्‍यामा धेरै हुनेछन्‌।

9   मैले तिनीहरूलाई जाति-जातिहरूका बीचमा तितरबितर पारें तापनि टाढ़ा-टाढ़ा देशहरूमा तिनीहरूले मेरो सम्‍झना गर्नेछन्‌। तिनीहरू र तिनीहरूका छोराछोरीहरू बाँच्‍नेछन्‌ र फर्कनेछन्‌।

10  म तिनीहरूलाई मिश्रदेशदेखि फर्काएर ल्‍याउनेछु, र अश्‍शूर देशबाट तिनीहरूलाई भेला गर्नेछु। तिनीहरूलाई गिलाद र लेबनान देशहरूमा ल्‍याउनेछु, र तिनीहरूलाई त्‍यहाँ यथेष्‍ट ठाउँ हुँदैन।

11  तिनीहरू दु:खको सागरबाट पार हुनेछन्‌। त्‍यसका छालहरू साम्‍य हुनेछन्‌, र नील नदीका सबै गहिरा-गहिरा ठाउँहरू सुक्‍दैजानेछन्‌। अश्‍शूरको अहङ्कार झारिनेछ, र मिश्रको राजदण्‍ड बितेर जानेछ।

12  म तिनीहरूलाई परमप्रभुमा सामर्थी तुल्‍याउनेछु, र तिनीहरू उहाँकै नाउँमा हिँड्‌डुल गर्नेछन्‌,” परमप्रभु भन्‍नुहुन्‍छ।


Zechariah 9    Choose Book & Chapter    Zechariah 11

Nepali is spoken by 14,400,000 people in total; 11,100,000 in Nepal.

This version is the Nepali New Revised Version of the Bible. You can also read the same passage in the Simple Nepali Holy Bible

Nepali New Revised Version: Nepali Bibles for your cell phone are FREE. Free to download and use and free to distribute. Let the Word of God reach all corners of the globe. Thanks to Nepal Bible Society.


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2021. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship.