Free Christian classic ebooks for you to download:
Browse books now

Multilingual Online Bible


Nepali New Revised Version
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Nepali New Revised Version, Zechariah 12

1   इस्राएलको विषयमा परमप्रभुको वचन यही हो। आकाश फैलाउनुहुने, पृथ्‍वीको जग बसाल्‍नुहुने र मानिसको आत्‍मा त्‍यसभित्र रच्‍नुहुने परमप्रभु घोषणा गर्नुहुन्‍छ:

2   “हेर, म यरूशलेमलाई त्‍यसका चारैतिरका मानिसहरूका निम्‍ति धरमराइदिने कचौरा तुल्‍याइदिनेछु। यरूशलेमको साथै यहूदा घेरामा पर्नेछ।

3   त्‍यस दिन जब पृथ्‍वीका सबै जाति त्‍यसको विरुद्धमा जम्‍मा हुनेछन्‌, म यरूशलेमलाई सबै जातिहरूका निम्‍ति एउटा अटल चट्टान तुल्‍याइदिनेछु। त्‍यसलाई चलाउने सबैले साह्रै चोट पाउनेछन्‌।

4   त्‍यस दिन म हरेक घोड़ालाई तर्साउनेछु र त्‍यसको सवारलाई पागल तुल्‍याइदिनेछु,” परमप्रभु भन्‍नुहुन्‍छ। “यहूदाको घरानामाथि म मेरो दृष्‍टि राख्‍नेछु, तर जाति-जातिको हरेक घोड़ालाई म अन्‍धो तुल्‍याइदिनेछु।

5   तब यहूदाका अगुवाहरूले आफ्‍नो-आफ्‍नो हृदयमा यसो भन्‍नेछन्‌, ‘यरूशलेमका मानिसहरू बलिया छन्‌, किनकि सर्वशक्तिमान्‌ परमप्रभु तिनीहरूका परमेश्‍वर हुनुहुन्‍छ’।

6   “त्‍यस दिन म यहूदाका अगुवाहरूलाई दाउराको थुप्रोमा आगोको मकलजस्‍तै र बिटाहरूका बीचमा जल्‍दोबल्‍दो राँकोजस्‍तै तुल्‍याउनेछु। तिनीहरूले चारैतिरका, दाहिने र देब्रे हाततिरका, सबै मानिसहरूलाई भस्‍म पार्नेछन्‌, तर यरूशलेम आफ्‍नै स्‍थानमा कायम रहनेछ।

7   “परमप्रभुले यहूदाका वासस्‍थानहरूलाई पहिले बचाउनुहुनेछ, र यसरी दाऊदका घरानाको गौरव र यरूशलेमका बासिन्‍दाहरूको गौरव यहूदाको भन्‍दा बढ्‌ता नहोस्‌।

8   त्‍यस दिन परमप्रभुले यरूशलेमका बासिन्‍दाहरूको रक्षा गर्नुहुनेछ, अनि तिनीहरूमध्‍ये जो सबैभन्‍दा कमजोर छ त्‍यो दाऊदझैँ हुनेछ, र दाऊदको घराना परमेश्‍वरझैँ, र तिनीहरूका अगिअगि जाने परमप्रभुको स्‍वर्गदूतझैँ हुनेछ।

9   त्‍यस दिन यरूशलेमको विरुद्धमा आउने सबै जाति-जातिहरूलाई सर्वनाश गर्ने मेरो युक्ति हुनेछ।

10  “अनि म दाऊदको घराना र यरूशलेमका बासिन्‍दाहरूमाथि अनुग्रह र नम्र-निवेदन गर्ने आत्‍मा खन्‍याउनेछु। तिनीहरूले मलाई हेर्नेछन्‌, जसलाई तिनीहरूले घोचेका छन्‌, र जसरी एकमात्र छोराको लागि कोही शोक गर्दछ, त्‍यसरी नै तिनीहरू उनको लागि शोक गर्नेछन्‌, पहिले जन्‍मेको पुत्रको निम्‍ति गरेजस्‍तै शोक गर्नेछन्‌।

11  मगिद्दोको बेँसीमा हदद-रिम्‍मोनको जस्‍तो ठूलो रुवाबासी भएको थियो, त्‍यस्‍तै ठूलो विलाप त्‍यस दिन यरूशलेममा हुनेछ।

12  देशभरि प्रत्‍येक घरानाले, त्‍यसका पत्‍नीहरूलेसहित अलग-अलग्‍गै शोक गर्नेछन्‌, दाऊदका घरानाकाहरू र तिनका पत्‍नीहरू, नातानका घरानाकाहरू र तिनका पत्‍नीहरू,

13  लेवीका घरानाकाहरू र तिनका पत्‍नीहरू, शिमीका वंश र तिनका पत्‍नीहरू,

14  बाँकी रहेका सबै वंशहरू र तिनका पत्‍नीहरू विलाप गर्नेछन्‌।”


Zechariah 11    Choose Book & Chapter    Zechariah 13

Nepali is spoken by 14,400,000 people in total; 11,100,000 in Nepal.

This version is the Nepali New Revised Version of the Bible. You can also read the same passage in the Simple Nepali Holy Bible

Nepali New Revised Version: Nepali Bibles for your cell phone are FREE. Free to download and use and free to distribute. Let the Word of God reach all corners of the globe. Thanks to Nepal Bible Society.


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2021. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship.