Free Christian classic ebooks for you to download:
Browse books now

Multilingual Online Bible


Nepali New Revised Version
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Nepali New Revised Version, Zechariah 2

1   तब मैले माथि हेरें, र मेरो अगि हातमा एउटा नाप्‍ने डोरी लिएका एक जना मानिस थिए।

2   मैले सोधें, “तपाईं कहाँ जाँदैहुनुहुन्‍छ?” तिनले मलाई जवाफ दिए, “यरूशलेम नाप्‍न, त्‍यसको चौड़ाइ र लमाइ कति रहेछ हेर्न जाँदैछु।”

3   तब मसित कुरा गरिरहने ती स्‍वर्गदूत गइहाले, र अर्का स्‍वर्गदूत तिनलाई भेट्‌नलाई आए,

4   र तिनलाई भने, “दगुरिगएर त्‍यस जवान मानिसलाई भन, ‘मानिसहरू र पशुहरू संख्‍यामा ज्‍यादै भएका हुनाले यरूशलेम विनापर्खालको सहर हुनेछ।

5   अनि म स्‍वयम्‌ त्‍यसको चारैतिर आगोको पर्खाल हुनेछु’ परमप्रभु भन्‍नुहुन्‍छ, ‘र त्‍यसभित्रको महिमा म नै हुनेछु’।

6   “आओ, आओ, उत्तरको देशदेखि भागिआओ” परमप्रभु भन्‍नुहुन्‍छ। “किनकि मैले तिमीहरूलाई आकाशका चारै बतासमा तितरबितर पारेको छु,” परमप्रभु भन्‍नुहुन्‍छ।

7   “आओ, हे सियोन! उम्‍किआओ, तिमीहरू, जो बेबिलोनकी छोरीसित बस्‍दछौ।”

8   किनकि सर्वशक्तिमान्‌ परमप्रभु यसो भन्‍नुहुन्‍छ, “त्‍यसले मेरो आदर गरेर तिमीहरूलाई लुट्‌ने जातिहरूका विरुद्धमा मलाई पठाएपछि– किनभने जसले तिमीहरूलाई छुन्‍छ त्‍यसले उहाँका आँखाको नानीलाई छुन्‍छ–

9   निश्‍चय नै म आफ्‍नो हात तिनीहरूका विरुद्धमा उठाउनेछु, अनि तिनीहरूकै दासहरूले तिनीहरूलाई लुट्‌नेछन्‌। तब तिमीहरूले जान्‍नेछौ कि मलाई सर्वशक्तिमान्‌ परमप्रभुले पठाउनुभएको हो।

10  “हे सियोनकी छोरी, जोरसित कराऊ र खुशी होऊ, किनकि म आउँदैछु र तिमीहरूका बीचमा वास गर्नेछु,” परमप्रभु भन्‍नुहुन्‍छ।

11  “त्‍यस दिन धेरै जातिहरू परमप्रभुमा मिल्‍न आउनेछन्‌, र मेरा प्रजा हुनेछन्‌। म तिमीहरूका बीचमा वास गर्नेछु र तिमीहरूले जान्‍नेछौ कि सर्वशक्तिमान्‌ परमप्रभुले मलाई तिमीहरूकहाँ पठाउनुभएको छ।

12  परमप्रभुले पवित्र देशमा यहूदालाई आफ्‍नै भाग गरी अधिकार गर्नुहुनेछ, र यरूशलेमलाई फेरि चुन्‍नुहुनेछ।

13  हे सारा मनुष्‍य-जाति हो, परमप्रभुको सामु चूपचाप रहो, किनभने उहाँ आफ्‍नो पवित्र वासस्‍थानबाट निस्‍किजानुभएको छ।”


Zechariah 1    Choose Book & Chapter    Zechariah 3

Nepali is spoken by 14,400,000 people in total; 11,100,000 in Nepal.

This version is the Nepali New Revised Version of the Bible. You can also read the same passage in the Simple Nepali Holy Bible

Nepali New Revised Version: Nepali Bibles for your cell phone are FREE. Free to download and use and free to distribute. Let the Word of God reach all corners of the globe. Thanks to Nepal Bible Society.


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2021. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship.