Free Christian classic ebooks for you to download:
Browse books now

Multilingual Online Bible


Nepali New Revised Version
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Nepali New Revised Version, Zechariah 9

1   परमप्रभुको वचन हद्राक देशको विरुद्धमा छ, र दमस्‍कसमा पनि पर्नेछ, किनभने मानिसहरू र इस्राएलका सारा कुलहरूका आँखा परमप्रभुमाथि छन्‌।

2   सिमानामा भएको हमातमाथि पनि, र टुरोस र सीदोनमाथि पनि, यद्यपि तिनीहरू साह्रै निपुण छन्‌।

3   टुरोसले आफ्‍नो निम्‍ति एउटा गढ़ी बनाएको छ, त्‍यसले चाँदी धूलोसरह र सुन गल्‍लीहरूको हिलोझैँ थुपारेको छ।

4   तर परमप्रभुले त्‍यसको धन-सम्‍पत्ति खोस्‍नुहुनेछ, र त्‍यसको शक्ति समुद्रमा सर्वनाश गरिदिनुहुनेछ, अनि आगोले त्‍यो भस्‍म हुनेछ।

5   अश्‍कलोनले त्‍यो देख्‍नेछ र डराउनेछ। गाजा पीडाले छटपटाउनेछ। एक्रोन पनि पीडामा पर्नेछ, किनकि त्‍यसको आशा सेलाएर जानेछ। गाजाबाट राजा नष्‍ट हुनेछ, र अश्‍कलोनमा फेरि कोही वास गर्नेछैन।

6   अश्‍दोदलाई विदेशीहरूले अधिकार गर्नेछन्‌, र पलिश्‍तीहरूको अहङ्कार म नष्‍ट गरिदिनेछु।

7   म तिनीहरूका मुखबाट रगत र तिनीहरूका दाँतबाट घिनलाग्‍दो कुरा निकालिदिनेछु। बाँकी रहेकाहरू परमेश्‍वरका हुनेछन्‌ र यहूदामा ती कुलपतिजस्‍तै हुनेछन्‌, अनि एक्रोनचाहिँ यबूसीजस्‍तै हुनेछ।

8   आक्रमण गर्नेहरूबाट मेरो भवनको रक्षा गर्नलाई त्‍यसको चारैतिर म छाउनी बनाउनेछु। फेरि कुनै अत्‍याचारीले मेरो प्रजामाथि अतिक्रमण गर्नेछैन, किनभने अब म आफै रखवाली गरिरहनेछु।”

9   हे सियोनकी छोरी, खूब रमाऊ। हे यरूशलेमकी छोरी, जोरसित कराऊ! हेर, तिम्रा राजा तिमीकहाँ आउँदैहुनुहुन्‍छ। उहाँ धर्मात्‍मा र मुक्तिदाता हुनुहुन्‍छ। उहाँ भला हुनुहुन्‍छ, र गधामाथि, अर्थात्‌ गधाको बच्‍चा एउटा बछेड़ामाथि सवार भएर आउँदैहुनुहुन्‍छ।

10  म एफ्राइमबाट रथहरू र यरूशलेमबाट जङ्गीघोड़ाहरू लैजानेछु, र लड़ाइँको धनु भाँचिनेछ। उहाँले जाति-जातिहरूलाई शान्‍तिको घोषणा गर्नुहुनेछ। उहाँको राज्‍य समुद्रदेखि समुद्रसम्‍मै र यूफ्रेटिस नदीदेखि पृथ्‍वीको अन्‍तसम्‍मै हुनेछ।

11  तँसित बाँधेको रगतको मेरो करारको कारणले म तेरा कैदीहरूलाई पानी नभएको खाड़लबाट मुक्त गरिदिनेछु।

12  हे आशावादी कैदी हो, आफ्‍नो किल्‍लामा फर्केर जाओ। तिमीहरूलाई दोबर दिनेछु भनी अब म तिमीहरूलाई घोषणा गर्दैछु।

13  म यहूदालाई मेरो धनुलाई झैँ नुहाउनेछु, र त्‍यसलाई एफ्राइमले भरिदिनेछु। हे सियोन, तेरा छोराहरूलाई म ग्रीसका छोराहरूका विरुद्धमा सुर्‍याउनेछु, र म तँलाई वीर मानिसको तरवारझैँ तुल्‍याउनेछु।

14  अनि परमप्रभु तिनीहरूकहाँ देखा पर्नुहुनेछ, र उहाँको काँड़ बिजुलीझैँ चम्‍कनेछ। परमप्रभु परमेश्‍वरले तुरही फुक्‍नुहुनेछ, र उहाँ दक्षिणका आँधीबेहरीमा भएर हिँड्‌दैजानुहुनेछ।

15  सर्वशक्तिमान्‌ परमप्रभुले तिनीहरूको रक्षा गर्नुहुनेछ। तिनीहरूले शत्रुलाई सर्वनाश पार्नेछन्‌, र घुयेँत्रोका ढुङ्गाहरूद्वारा तिनीहरूलाई पराजय गर्नेछन्‌। तिनीहरूले दाखमद्य पिउनेछन्‌ र लागेझैँ गर्जनेछन्‌। तिनीहरू वेदीका कुना-कुनामा छर्कने ठूलो बटुका भरिएझैँ हुनेछन्‌।

16  त्‍यस दिन परमप्रभु तिनीहरूका परमेश्‍वरले तिनीहरूलाई बचाउनुहुनेछ, किनभने तिनीहरू उहाँका प्रजाको बगाल हुन्‌। मुकुटका रत्‍नझैँ तिनीहरू उहाँको देशमा चम्‍कनेछन्‌।

17  तिनीहरू कत्ति आकर्षक र सुन्‍दर हुनेछन्‌। अन्‍नले युवकहरूलाई र नयाँ दाखमद्यले युवतीहरूलाई हृष्‍टपुष्‍ट पार्नेछ।


Zechariah 8    Choose Book & Chapter    Zechariah 10

Nepali is spoken by 14,400,000 people in total; 11,100,000 in Nepal.

This version is the Nepali New Revised Version of the Bible. You can also read the same passage in the Simple Nepali Holy Bible

Nepali New Revised Version: Nepali Bibles for your cell phone are FREE. Free to download and use and free to distribute. Let the Word of God reach all corners of the globe. Thanks to Nepal Bible Society.


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2021. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship.