Free Christian classic ebooks for you to download:
Browse books now

Multilingual Online Bible


Nepali New Revised Version
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Nepali New Revised Version, John 21

1   त्‍यसपछि चेलाहरूकहाँ तिबेरियास समुद्रको छेउमा येशूले फेरि आफूलाई प्रकट गर्नुभयो। उहाँले आफूलाई यसरी प्रकट गर्नुभयो:

2   सिमोन पत्रुस, दिदुमस भन्‍ने थोमा, गालीलका काना नगरका नथानेल, जब्‍दियाका दुई छोराहरू र उहाँका चेलाहरूमध्‍ये अरू दुई जना एकसाथ थिए।

3   सिमोन पत्रुसले तिनीहरूलाई भने, “म माछा मार्न जाँदैछु।” तिनीहरूले उनलाई भने, “हामी पनि तिमीसँग आउँछौं।” तिनीहरू गएर डुङ्गामा चढ़े, तर त्‍यो रात तिनीहरूले केही पक्रेनन्‌।

4   बिहान हुन लागेको थियो, येशू किनारमा खड़ा हुनुभयो। तर चेलाहरूले उहाँ येशू नै हुनुहुन्‍छ भनी चिनेनन्‌।

5   येशूले तिनीहरूलाई भन्‍नुभयो, “बालक हो, तिमीहरूसँग केही माछा छ?” तिनीहरूले उहाँलाई उत्तर दिए, “छैन।”

6   उहाँले तिनीहरूलाई भन्‍नुभयो, “जाल डुङ्गाको दाहिनेपट्टि हान, अनि भेट्टाउनेछौ।” तब तिनीहरूले जाल हाने, र माछाहरूको थुप्रोले गर्दा तिनीहरूले जाल तान्‍न सकेनन्‌।

7   येशूले प्रेम गर्नुहुने चेलाले पत्रुसलाई भने, “उहाँ प्रभु पो हुनुहुँदोरहेछ।” “उहाँ प्रभु हुनुहुँदोरहेछ” भन्‍ने सुनेर सिमोन पत्रुसले आफ्‍नो बाहिरी वस्‍त्र कम्‍मरमा लपेटे, किनभने तिनले वस्‍त्र खोलेका थिए, र समुद्रमा हामफाले।

8   अरू चेलाहरू डुङ्गामै बसी जाल तान्‍दै आए। तिनीहरू किनारदेखि टाढ़ा होइन, तर प्राय: सय मिटर जतिमा थिए।

9   जब तिनीहरू किनारमा उत्रे, तब तिनीहरूले कोइलाको भुङ्‌ग्रोमा माछा राखिएका र रोटी देखे।

10  येशूले तिनीहरूलाई भन्‍नुभयो, “तिमीहरूले भर्खरै पक्रेका माछाबाट केही ल्‍याओ।”

11  तब सिमोन पत्रुसले डुङ्गामा चढ़ेर एक सय त्रिपन्‍न वटा ठूला-ठूला माछाले भरिएको जाल पाखामा तानी ल्‍याए, तर यति धेरै भए तापनि जाल फाटेन।

12  येशूले तिनीहरूलाई भन्‍नुभयो, “आएर खाओ।” चेलाहरूमध्‍ये कसैले पनि “तपाईं को हुनुहुन्‍छ?” भनी सोध्‍ने आँट गरेन, किनकि तिनीहरूले उहाँ प्रभु हुनुहुन्‍छ भनी जान्‍दथिए।

13  येशू आउनुभयो र रोटी लिएर तिनीहरूलाई दिनुभयो, र त्‍यसै गरी माछा पनि दिनुभयो।

14  मृतकबाट जीवित भइउठ्‌नुभएपछि येशू चेलाहरूकहाँ प्रकट हुनुभएको यो तेस्रो पल्‍ट थियो।

15  जब तिनीहरूले खाइसके, तब येशूले सिमोन पत्रुसलाई भन्‍नुभयो, “यूहन्‍नाका छोरा सिमोन, के तिमी मलाई यिनीहरूभन्‍दा बढ़ी प्रेम गर्दछौ?” तिनले उहाँलाई भने, “ज्‍यू प्रभु, तपाईं जान्‍नुहुन्‍छ, म तपाईंलाई प्रेम गर्छु।” उहाँले तिनलाई भन्‍नुभयो, “मेरा पाठाहरूलाई खुवाऊ।”

16  उहाँले फेरि दोस्रो पल्‍ट तिनलाई भन्‍नुभयो, “यूहन्‍नाका छोरा सिमोन, के तिमी मलाई प्रेम गर्दछौ?” तिनले उहाँलाई भने, “ज्‍यू, प्रभु, तपाईं जान्‍नुहुन्‍छ, म तपाईंलाई प्रेम गर्छु।” उहाँले तिनलाई भन्‍नुभयो, “मेरा भेड़ाहरूको हेरचाह गर।”

17  उहाँले तिनलाई तेस्रो पल्‍ट भन्‍नुभयो, “यूहन्‍नाका छोरा सिमोन, के तिमी मलाई प्रेम गर्छौ।” पत्रुस दु:खित भए, किनकि उहाँले तेस्रो पल्‍ट तिनलाई “के तिमी मलाई प्रेम गर्छौ?” भन्‍नुभयो। तिनले उहाँलाई भने, “प्रभु, तपाईं सब कुरा जान्‍नुहुन्‍छ। म तपाईंलाई प्रेम गर्दछु भनी तपाईंलाई थाहा छ।” येशूले तिनलाई भन्‍नुभयो, “मेरा भेड़ाहरूलाई खुवाऊ।

18   साँच्‍चै, म तिमीलाई भन्‍दछु, जब तिमी जवान थियौ तिमी आफैले आफ्‍नो पटुका बाँध्थ्यौ, र जहाँ इच्‍छा लाग्छ जान्‍थ्‍यौ। तर जब तिमी बूढ़ा हुनेछौ, तब तिमीले आफ्‍ना हात पसार्नेछौ, र अरूले तिम्रो पटुका बाँधिदिनेछ, र तिमी जहाँ जान चाहँदैनौ त्‍यहाँ लगिनेछौ।”

19  कुन किसिमको मृत्‍युद्वारा तिनले परमेश्‍वरको महिमा गर्नेछन्‌, त्‍यसको सङ्केत गर्दै उहाँले यो भन्‍नुभएको थियो। यति भनेर उहाँले तिनलाई भन्‍नुभयो, “मेरो पछि लाग।”

20  पत्रुसले पछि फर्केर हेर्दा येशूले प्रेम गर्नुहुने चेलालाई पछिपछि आउँदैगरेका देखे। यिनले नै बेलुकीको भोजनको बेलामा उहाँको छातीमा ढल्‍केर, “प्रभु, तपाईंलाई पक्राइदिने को हो?” भनी सोधेका थिए।

21  तिनलाई देखेर पत्रुसले येशूलाई भने, “प्रभु, यिनको चाहिँ के हुने?”

22  येशूले पत्रुसलाई भन्‍नुभयो, “म नआएसम्‍म तिनी पर्खिरहून्‌ भन्‍ने मेरो इच्‍छा भए पनि तिमीलाई के? तिमी मेरो पछि लाग।”

23  यसैकारण ती चेला मर्दैनन्‌ भन्‍ने कुरा भाइहरूका बीचमा फैलियो। येशूले तिनी मर्दैनन्‌ भन्‍नुभएको थिएन, तर “म नआएसम्‍म तिनी पर्खिरहून्‌ भन्‍ने मेरो इच्‍छा भए पनि तिमीलाई के?” भन्‍नुभएको थियो।

24  यी ती नै चेला हुन्‌, जसले यी कुराका विषयमा गवाही दिँदछन्‌, र यी कुरा लेखेका छन्‌, अनि हामी जान्‍दछौं कि तिनको गवाही साँचो छ।

25  येशूले अरू पनि धेरै काम गर्नुभयो। तीमध्‍ये प्रत्‍येकको बारेमा लेखिने हो भने, मलाई यस्‍तो लाग्‍छ, कि तिनका विषयमा लेखिएका पुस्‍तकहरू संसारैभरि पनि अटाउने थिएनन्‌।


John 20    Choose Book & Chapter    Acts 1

Nepali is spoken by 14,400,000 people in total; 11,100,000 in Nepal.

This version is the Nepali New Revised Version of the Bible. You can also read the same passage in the Simple Nepali Holy Bible

Nepali New Revised Version: Nepali Bibles for your cell phone are FREE. Free to download and use and free to distribute. Let the Word of God reach all corners of the globe. Thanks to Nepal Bible Society.


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2021. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship.