Free Christian classic ebooks for you to download:
Browse books now

Multilingual Online Bible


Nepali New Revised Version
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Nepali New Revised Version, 2 Corinthians 13

1   तेस्रो पल्‍ट म तिमीहरूकहाँ आउनेछु। कुनै पनि दोष दुई वा तीन साक्षीहरूका गवाहीद्वारा साबित गरिनुपर्छ।

2   दोस्रो पटक तिमीहरूका बीचमा हुँदा मैले तिमीहरूलाई चेताउनी दिएजस्‍तै अब अनुपस्‍थिति हुँदा पनि म तिमीहरूलाई चेताउनी दिँदैछु। म फेरि आउँदा अघिअघि पाप गर्नेहरू र अरू कसैलाई पनि म छोड्‌नेछैनँ–

3   किनकि ख्रीष्‍ट ममा बोल्‍नुहुन्‍छ भन्‍ने प्रमाण तिमीहरू चाहन्‍छौ। तिमीहरूसँगको व्‍यवहारमा उहाँ दुर्बल हुनुहुन्‍न, तर उहाँ तिमीहरूमा शक्तिशाली हुनुहुन्‍छ।

4   किनभने दुर्बलतामा उहाँ क्रूसमा टाँगिनुभयो, तर परमेश्‍वरको शक्तिमा उहाँ जीवित हुनुहुन्‍छ। यसरी हामी उहाँसँग दुर्बल हुन्‍छौं, तर तिमीहरूसँगको हाम्रो व्‍यवहारमा परमेश्‍वरको शक्तिद्वारा हामी उहाँसँग जिउनेछौं।

5   तिमीहरू विश्‍वासमा दह्रिला छौ कि छैनौ भनी आफैले आफैलाई जाँचेर हेर। आफैलाई जाँच। जाँचमा असफल भएनौ भने येशू ख्रीष्‍ट तिमीहरूमा हुनुहुन्‍छ भन्‍ने तिमीहरूलाई थाहा हुनुपर्ने हो!

6   म आशा गर्दछु, कि हामी असफल भएका छैनौं भन्‍ने तिमीहरू थाहा पाउनेछौ।

7   तर हामी परमेश्‍वरमा प्रार्थना गर्दछौं, कि तिमीहरू केही खराबी नगर। हामी जाँचमा उत्तीर्ण भएका जस्‍तो देखा पर्ने होइन। हामीहरू असफल भएजस्‍तो देखिए तापनि तिमीहरूले चाहिँ जे असल छ सो गर।

8   किनकि हामी सत्‍यको विरुद्धमा केही गर्न सक्‍दैनौं, केवल सत्‍यको निम्‍ति मात्र गर्न सक्‍छौं।

9   किनभने हामी दुर्बल हुँदा र तिमीहरू सामर्थी हुँदा हामी आनन्‍दित हुन्‍छौं। तिमीहरूका प्रगतिको निम्‍ति नै हामी प्रार्थना गर्छौं।

10  तिमीहरूबाट अलग हुँदा म यो लेख्‍दैछु, यस हेतुले कि तिमीहरूकहाँ आउँदा प्रभुले मलाई दिनुभएको अधिकार कठोरतासाथ मैले प्रयोग गर्नु नपरोस्‌। त्‍यो त उहाँले बनाउनका निम्‍ति दिनुभएको हो, भत्‍काउनका निम्‍ति होइन।

11  अन्‍त्‍यमा भाइ हो, अब बिदा पाऊँ। सिद्धताको लक्ष्य राख। सान्‍त्‍वना पाओ। एक-अर्कासँग सहमत होओ। शान्‍तिमा रहो, र प्रिय र शान्‍तिका परमेश्‍वर तिमीहरूसँग हुनुहुनेछ।

12  एउटाले अर्कालाई पवित्र चुम्‍बनले अभिवादन गर।

13  सबै सन्‍तहरूले तिमीहरूलाई अभिवादन पठाएका छन्‌।

14  प्रभु येशू ख्रीष्‍टको अनुग्रह, परमेश्‍वरको प्रेम र पवित्र आत्‍माको सङ्गति तिमीहरू सबैसँग रहून्‌।


2 Corinthians 12    Choose Book & Chapter    Galatians 1

Nepali is spoken by 14,400,000 people in total; 11,100,000 in Nepal.

This version is the Nepali New Revised Version of the Bible. You can also read the same passage in the Simple Nepali Holy Bible

Nepali New Revised Version: Nepali Bibles for your cell phone are FREE. Free to download and use and free to distribute. Let the Word of God reach all corners of the globe. Thanks to Nepal Bible Society.


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2021. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship.