Free Christian classic ebooks for you to download:
Browse books now

Multilingual Online Bible


Nepali New Revised Version
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Nepali New Revised Version, Deuteronomy 25

1   जब मानिसहरूका बीचमा झगड़ा हुन्‍छ, तिनीहरूले त्‍यो अड्डामा लैजाऊन्‌ र न्‍यायकर्ताहरूले फैसला गरून्‌– निर्दोषलाई छोड़िदिऊन्‌ र अपराधीलाई दोषी ठहराऊन्‌।

2   दोषी मानिसले पिटाइ पाउनुपर्छ भने, न्‍यायकर्ताले त्‍यसलाई लम्‍पसार हुन लगाएर अपराधअनुसार कोर्रा दिन लगाऊन्‌,

3   तर चालीस कोर्राभन्‍दा बढ़ी हान्‍न नलगाऊन्‌। त्‍यसभन्‍दा बढ़ी कोर्रा खाए तिमीहरूका दृष्‍टिमा तिमीहरूको भाइको अपमान हुनेछ।

4   दाइँ गर्दा गोरुलाई मोहोलो नलगाओ।

5   सँगै बसेका दाजुभाइमध्‍येको कोही छोरा नभई मर्‍यो भने, त्‍यसकी पत्‍नीले बाहिरको कुलमा विवाह नगरोस्‌। मर्नेकै दाजु वा भाइले त्‍यसलाई आफ्‍नी पत्‍नी तुल्‍याओस्‌, र मृत लोग्‍नेको दाजु वा भाइले गर्ने कर्तव्‍य पूरा गरोस्‌।

6   त्‍यसले जन्‍माएको जेठो छोरालाई मरेको दाजु कि भाइको नाउँ राखिदिओस्‌, र त्‍यसको नाउँ इस्राएलमा नमेटिओस्‌।

7   तर देवरले आफ्‍नी भाउज्‍यूलाई राख्‍न मन गरेन भने, भाउज्‍यूले सहरको मूल ढोकामा धर्म-गुरुहरूकहाँ गएर यसो भनोस्‌, “मेरो देवरले आफ्‍नो दाजुको नाउँ इस्राएलमा कायम राख्‍न मान्‍दैन। त्‍यसले मसित देवरले गर्नुपर्ने कर्तव्‍य पालन गर्दैन।”

8   तब त्‍यसको सहरका धर्म-गुरुहरूले त्‍यसलाई बोलाएर सम्‍झाऊन्‌। अनि “म यसलाई विवाह गर्दिनँ” भनेर त्‍यो आफ्‍नो कुरामा अड़िएर बस्‍यो भने,

9   भाउज्‍यूले धर्म-गुरुहरूकै सामु त्‍यसकहाँ गएर त्‍यसैको खुट्टाबाट एउटा जुत्ता फुकाएर त्‍यसको मुखमा थुकिदिओस्‌, र यसो भनोस्‌, “जसले आफ्‍नो दाजुभाइको परिवार वृद्धि गर्न मान्‍दैन, त्‍यसलाई यसै गरिनेछ।”

10  अनि इस्राएलमा त्‍यस पुरुषको घरानालाई “जुत्ता फुकालिएको घराना” भनिनेछ।

11  आपसमा लड्‌ने दुई पुरुषमध्‍ये एक जनाकी पत्‍नी आएर आफ्‍नो पोइलाई बचाउन विरोधीको गुप्‍त अङ्ग अँठ्याई भने,

12  तिमीहरूले त्‍यसको हात काटिदिनू, त्‍यसलाई टिठ्याउँदै नटिठ्याउनू।

13  तिमीहरूको थैलोमा एउटै तौलको लागि कम र ज्‍यादा ओजन भएका ढकहरू नराख्‍नू।

14  तिमीहरूको घरमा पनि एउटै नापको लागि दुई किसिमका माना-पाथी नराख्‍नू।

15  तर तिमीहरूसँग ठीक तौल र परिमाणका ढक र माना-पाथी हुनुपर्छ, ताकि परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्‍वरले दिनुहुने देशमा तिमीहरूको आयु लामो होस्‌।

16  किनकि यस्‍ता काम गर्ने र बेईमानी गर्नेलाई परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्‍वरले घृणा गर्नुहुन्‍छ।

17  मिश्रबाट आउँदा अमालेकीहरूले बाटोमा तिमीहरूसित गरेको व्‍यवहार नभुल।

18  तिमीहरू बाटोमा थाकेर हैरान भएको बेलामा उनीहरूले तिमीहरूलाई भेटे र थाकेर पछि परेका सबैलाई मारे। उनीहरूले परमेश्‍वरको डर मानेनन्‌।

19  परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्‍वरले तिमीहरूको अधिकारमा दिनुहुने देशमा शत्रुहरूको आक्रमणदेखि विश्राम पाएपछि पृथ्‍वीबाट अमालेकीहरूको नाउँनिशानै मेटिदिनू। तिमीहरूले यो कुरा कहिल्‍यै नभुल्‍नू।


Deuteronomy 24    Choose Book & Chapter    Deuteronomy 26

Nepali is spoken by 14,400,000 people in total; 11,100,000 in Nepal.

This version is the Nepali New Revised Version of the Bible. You can also read the same passage in the Simple Nepali Holy Bible

Nepali New Revised Version: Nepali Bibles for your cell phone are FREE. Free to download and use and free to distribute. Let the Word of God reach all corners of the globe. Thanks to Nepal Bible Society.


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2021. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship.