Free Christian classic ebooks for you to download:
Browse books now

Multilingual Online Bible


Nepali New Revised Version
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Nepali New Revised Version, Deuteronomy 27

1   मोशा र इस्राएलका धर्म-गुरुहरूले मानिसहरूलाई यस्‍तो आदेश दिए: “मैले आज तिमीहरूलाई दिएका आज्ञाहरू सबै पालन गर।

2   जब तिमीहरू यर्दन तरेर परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्‍वरले तिमीहरूलाई दिनुहुने देशमा पुग्‍नेछौ, तब ठूला-ठूला ढुङ्गा खड़ा गरेर कमेरोले पोत्‍नू।

3   तिमीहरूका पुर्खाहरूका परमप्रभु परमेश्‍वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएअनुसार परमप्रभु आफ्‍ना परमेश्‍वरले तिमीहरूलाई दिनुहुने, दूध र मह बहने देशमा पसेको दिन यस व्‍यवस्‍थाका सबै वचनहरू त्‍यसमा लेख्‍नू।

4   यर्दन पारि पुगेको दिन मैले भनेका यी ढुङ्गाहरू एबाल डाँड़ामा स्‍थापन गरेर कमेरोले पोत्‍नू।

5   त्‍यहीँ तिमीहरूले परमप्रभु आफ्‍ना परमेश्‍वरको निम्‍ति ढुङ्गाको वेदी बनाउनू। त्‍यसमा कुनै फलामको हतियार प्रयोग नगर्नू।

6   तिमीहरूले परमप्रभु आफ्‍ना परमेश्‍वरको वेदी खेतका ढुङ्गाको बनाउनू, र त्‍यहाँ परमप्रभु आफ्‍ना परमेश्‍वरको निम्‍ति होमबलि चढ़ाउनू।

7   तिमीहरूले मेलबलि चढ़ाएर त्‍यहीँ खानू, अनि परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्‍वरको सामुन्‍ने आनन्‍द मनाउनू।

8   तिमीहरूले खड़ा गरेका ती ढुङ्गामा यस व्‍यवस्‍थाका सबै आदेश स्‍पष्‍टसँग लेख्‍नू।”

9   तब मोशा र लेवी पूजाहारीहरूले जम्‍मै इस्राएललाई यसो भने, “हे इस्राएली हो, चूप लागेर सुन। आज तिमीहरू परमप्रभु आफ्‍ना परमेश्‍वरका प्रजा भएका छौ।

10  आज मैले आदेश दिएबमोजिम तिमीहरूले परमप्रभु आफ्‍ना परमेश्‍वरका आज्ञा र विधि पूरा गरेर उहाँको वचन पालन गर्नू।”

11  त्‍यही दिन मोशाले मानिसहरूलाई यस्‍तो आदेश दिए:

12  तिमीहरू यर्दन पारि तरेपछि शिमियोन, लेवी, यहूदा, इस्‍साखार, योसेफ र बेन्‍यामीनचाहिँ मानिसहरूलाई आशीर्वाद दिनका लागि गीरीज्‍जीम डाँड़ामा खड़ा होऊन्‌।

13  रूबेन, गाद, आशेर, जबूलून, दान र नप्‍तालीचाहिँ श्राप दिनका निम्‍ति एबाल डाँड़ामा खड़ा होऊन्‌।

14  अनि लेवीहरूले इस्राएलका सबै मानिसलाई उच्‍च सोरले यसो भनेर घोषणा गरून्‌:

15  “कारीगरले बनाएको जस्‍तै आफूले खोपेको वा ढालेको परमप्रभुलाई घिन लाग्‍ने मूर्ति गुप्‍तमा स्‍थापन गर्ने मानिस श्रापित होस्‌।” तब सबै जनाले भनून्‌, “आमेन।”

16  “आफ्‍ना आमा-बाबुलाई अपमान गर्ने मानिस श्रापित होस्‌। तब सबै जनाले भनून्‌, “आमेन।”

17  आफ्‍ना छिमेकीको साँधसिमानाको ढुङ्गो हटाउने मानिस श्रापित होस्‌।” तब सबै जनाले भनून्‌, “आमेन।”

18  “अन्‍धालाई उल्‍टो बाटो देखाइदिने मान्‍छे श्रापित होस्‌।” तब सबै जनाले भनून्‌, “आमेन।”

19  “परदेशी, टुहुरा-टुहुरी र विधवाले पाउनुपर्ने न्‍याय नदिने मानिस श्रापित होस्‌।” तब सबै जनाले भनून्‌, “आमेन।”

20  “आफ्‍ना बाबुकी पत्‍नीसँग सहवास गर्ने मानिस श्रापित होस्‌, किनकि त्‍यसले आफ्‍ना बाबुको ओछ्यानको अपमान गर्दछ।” तब सबै जनाले भनून्‌, “आमेन।”

21  “पशुसँग सम्‍भोग गर्ने मानिस श्रापित होस्‌।” तब सबै जनाले भनून्‌, “आमेन।”

22  “आफ्‍ना बाबु वा आमाकी छोरी, अर्थात्‌ आफ्‍नै बहिनीसँग सहवास गर्ने मानिस श्रापित होस्‌।” तब सबै जनाले भनून्‌, “आमेन।”

23  “आफ्‍नी सासूसित सहवास गर्ने मानिस श्रापित होस्‌।” तब सबै जनाले भनून्‌, “आमेन।”

24  “गोप्‍य रीतिले छिमेकीलाई मार्ने मानिस श्रापित होस्‌।” तब सबै जनाले भनून्‌, “आमेन।”

25  “निर्दोष मान्‍छेको हत्‍या गर्नलाई घूस लिने मानिस श्रापित होस्‌।” तब सबै जनाले भनून्‌, “आमेन।”

26  “यस व्‍यवस्‍थाका वचन पूरा गरी पालन नगर्ने मानिस श्रापित होस्‌। तब सबै जनाले भनून्‌, “आमेन।”


Deuteronomy 26    Choose Book & Chapter    Deuteronomy 28

Nepali is spoken by 14,400,000 people in total; 11,100,000 in Nepal.

This version is the Nepali New Revised Version of the Bible. You can also read the same passage in the Simple Nepali Holy Bible

Nepali New Revised Version: Nepali Bibles for your cell phone are FREE. Free to download and use and free to distribute. Let the Word of God reach all corners of the globe. Thanks to Nepal Bible Society.


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2021. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship.