Free Christian classic ebooks for you to download:
Browse books now

Multilingual Online Bible


Nepali New Revised Version
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Nepali New Revised Version, 1 Thessalonians 3

1   यसकारण जब हामीले सहन सकेनौं, तब एथेन्‍समा एकलै छोडिन हामी राजी भयौं,

2   र तिमीहरूलाई विश्‍वासमा स्‍थिर गराउन र अर्ती-उपदेश दिन, परमेश्‍वरमा ख्रीष्‍टका सुसमाचारको सेवक हाम्रा भाइ तिमोथीलाई हामीले पठायौं,

3   ताकि यी कष्‍टहरूले गर्दा कोही नडग्‍मगाओस्‌। तिमीहरू आफैलाई थाहा छ, कि यसैको निम्‍ति हामी खटाइएका हौं।

4   किनकि जब हामी तिमीहरूसँग थियौं, तब तिमीहरूले कष्‍ट भोग्‍नैपर्छ भनी हामीले अघिबाटै भनेको थियौं। यो साँच्‍चै हुन पनि आयो, सो तिमीहरूलाई थाहा छ।

5   यसकारण मैले अझै सहन नसक्‍दा परीक्षा गर्नेले कुनै किसिमले तिमीहरूलाई परीक्षामा पार्‍यो कि भनी र हाम्रो परिश्रम व्‍यर्थै जाला कि भन्‍ने डरले तिमीहरूको विश्‍वास थाहा पाउनलाई मैले तिनलाई पठाएँ।

6   तर अहिले तिमोथी तिमीहरूकहाँबाट हामीकहाँ आएर तिमीहरूको विश्‍वास र प्रेमको असल खबर हामीलाई सुनाए। तिमीहरूले हामीलाई भेट्‌न ज्‍यादै इच्‍छा गरी सधैँ प्रेमसँग हाम्रो सम्‍झना गर्दछौ भन्‍ने खबर तिनले दिए। हामी पनि तिमीहरूलाई भेट्‌न त्‍यतिकै चाहना गर्दछौं।

7   त्‍यसैकारण भाइ हो, तिमीहरूका विश्‍वासको कारणले हाम्रा सारा दु:ख र क्‍लेशमा तिमीहरूका विषयमा हामीले सान्‍त्‍वना पाएका छौं।

8   किनकि यदि तिमीहरू प्रभुमा दह्रिला रह्यौ भने हामी जीवित रहन्‍छौं।

9   सबै आनन्‍द जो तिमीहरूका खातिर परमेश्‍वरमा हामी अनुभव गर्छौं त्‍यसको निम्‍ति र तिमीहरूका लागि हामी परमेश्‍वरलाई के धन्‍यवाद दिन सक्‍छौं र?

10  तिमीहरूलाई आमनेसामने भेटेर तिमीहरूका विश्‍वासको कमी पूरा गर्ने हेतुले हामी दिनरात जोशको साथ प्रार्थना गर्छौं।

11  अब हाम्रा परमेश्‍वर र पिता स्‍वयम्‌ले र हाम्रा प्रभु येशूले तिमीहरूकहाँ आउने हाम्रो बाटो खोलिदेऊन्‌।

12  जसरी हामी तिमीहरूलाई प्रेम गर्दछौं त्‍यसरी नै प्रभुले तिमीहरूलाई एउटाले अर्कासँग र सबै मानिससँग प्रेममा बढ्‌ने र प्रशस्‍त भइरहने तुल्‍याऊन्‌,

13  यस हेतुले कि उहाँका सबै सन्‍तहरूका साथमा हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्‍टको पुनरागमन हुँदा उहाँले हाम्रा परमेश्‍वर पिताको सामुन्‍ने तिमीहरूका हृदय पवित्र र निष्‍खोट तुल्‍याई स्‍थिर गराऊन्‌।


1 Thessalonians 2    Choose Book & Chapter    1 Thessalonians 4

Nepali is spoken by 14,400,000 people in total; 11,100,000 in Nepal.

This version is the Nepali New Revised Version of the Bible. You can also read the same passage in the Simple Nepali Holy Bible

Nepali New Revised Version: Nepali Bibles for your cell phone are FREE. Free to download and use and free to distribute. Let the Word of God reach all corners of the globe. Thanks to Nepal Bible Society.


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2021. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship.