Free Christian classic ebooks for you to download:
Browse books now

Multilingual Online Bible


Nepali New Revised Version
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Nepali New Revised Version, 2 Thessalonians 2

1   भाइ हो, हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्‍टका आगमनको विषयमा र उहाँलाई भेट्‌न हामी एकसाथ भेला हुने विषयमा हामी तिमीहरूलाई बिन्‍ती गर्दछौं,

2   कि कुनै अगमवाणी वा वचन वा कुनै पत्रले प्रभुको दिन नजिक आएको छ भनी बतायो भने, ती हामीबाट आएका भन्‍ठानेर तिमीहरूको मन चाँड़ै विचलित नहोस्‌ अथवा तिमीहरू नआत्तिओ।

3   कसैले कुनै किसिमले तिमीहरूलाई धोका नदेओस्‌। किनकि पहिले विद्रोह नभएसम्‍म पापको मानिस, अर्थात्‌ सर्वनाशको छोरो प्रकट नभएसम्‍म त्‍यो दिन आउनेछैन।

4   त्‍यसले ईश्‍वर कहलिएका सबै अथवा पूज्‍य वस्‍तुहरूको विरोध गर्छ र तीभन्‍दा आफैलाई उच्‍च तुल्‍याउँछ, यहाँसम्‍म कि आफैलाई परमेश्‍वर नै घोषणा गरेर परमेश्‍वरको मन्‍दिरमा त्‍यो बस्‍छ।

5   के तिमीहरूलाई याद छैन, म तिमीहरूसँग छँदा नै मैले यी कुराहरू तिमीहरूलाई भनेको थिएँ?

6   त्‍यो आफ्‍नो समयमा प्रकट होस्‌ भन्‍ने हेतुले कुन कुराले त्‍यसलाई अहिलेसम्‍म रोकिराखेको छ, यो तिमीहरू जान्‍दछौ।

7   किनकि अधर्मको रहस्‍यले अघिबाटै काम गरिरहेछ। अहिलेसम्‍म जसले त्‍यसलाई रोकिराख्‍नुभएको छ, उहाँ नहटुञ्‍जेल त्‍यसलाई रोकी नै राख्‍नुहुनेछ।

8   तब त्‍यस पापको मानिस प्रकट हुनेछ, जसलाई प्रभु येशूले आफ्‍नो मुखको सासले नाश पार्नुहुनेछ, र उहाँका आगमनको प्रकाशले त्‍यसलाई नाश गर्नुहुनेछ।

9   शैतानको कामकाजबमोजिम पापको मानिस सारा शक्ति र छलपूर्ण चिन्‍हहरू र चमत्‍कारसहित,

10  र नाश हुनेहरूलाई छलमा पार्ने समस्‍त दुष्‍टतासहित आउनेछ, किनकि तिनीहरूले सत्‍यलाई प्रेम गर्न र त्‍यसरी बाँच्‍न इन्‍कार गरे।

11  यसैकारण तिनीहरूले झूटा कुरामा विश्‍वास गरून्‌ भनेर परमेश्‍वरले तिनीहरूमाथि एक शक्तिशाली भ्रम पठाउनुहुन्‍छ,

12  ताकि सत्‍यमाथि विश्‍वास नगर्ने, तर अधार्मिकतामा आनन्‍द मनाउने सबै जना दोषी ठहरिऊन्‌।

13  प्रभुले प्रेम गर्नुभएका भाइहरू, तिमीहरूका निम्‍ति हामी परमेश्‍वरमा सधैँ धन्‍यवाद चढ़ाउन बाध्‍य छौं, किनकि सुरुदेखि नै पवित्र आत्‍माको पवित्र तुल्‍याउने कामद्वारा र सत्‍यतामाथिको विश्‍वासद्वारा बाँच्‍नलाई परमेश्‍वरले तिमीहरूलाई चुन्‍नुभयो।

14  यसैको निम्‍ति हाम्रो सुसमाचारद्वारा हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्‍टको महिमा प्राप्‍त गर्न उहाँले तिमीहरूलाई बोलाउनुभयो।

15  यसकारण भाइ हो, दह्रिला भई खड़ा होओ, र चाहे मुखको वचनबाट होस्‌, चाहे हाम्रो पत्रबाट होस्‌ तिमीहरूले जे शिक्षा पाएका छौ तिनलाई थामिराख।

16  अब हामीलाई प्रेम गर्नुहुने र अनुग्रहद्वारा अनन्‍तको सान्‍त्‍वना र उत्तम आशा दिनुहुने हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्‍ट आफैले तथा परमेश्‍वर हाम्रा पिताले,

17  तिमीहरूका हृदयलाई सान्‍त्‍वना देऊन्‌ र हरेक असल काम र वचनमा तिमीहरूलाई स्‍थिर गराऊन्‌।


2 Thessalonians 1    Choose Book & Chapter    2 Thessalonians 3

Nepali is spoken by 14,400,000 people in total; 11,100,000 in Nepal.

This version is the Nepali New Revised Version of the Bible. You can also read the same passage in the Simple Nepali Holy Bible

Nepali New Revised Version: Nepali Bibles for your cell phone are FREE. Free to download and use and free to distribute. Let the Word of God reach all corners of the globe. Thanks to Nepal Bible Society.


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2021. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship.