Free Christian classic ebooks for you to download:
Browse books now

Multilingual Online Bible


Nepali New Revised Version
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Nepali New Revised Version, 1 Timothy 3

1   यो भनाइ विश्‍वासयोग्‍य छ, यदि कुनै मानिसले बिशपको काम गर्ने चाहना गर्छ भने त्‍यसले असलै कामको इच्‍छा गर्छ।

2   यसकारण बिशपचाहिँ कसैले दोष लगाउन नसक्‍ने, एउटै पत्‍नीका पति, संयमी, समझदार, सम्‍मानित, अतिथिसत्‍कार गर्ने, सुयोग्‍य शिक्षक होऊन्‌,

3   मतवाला र रिसाहा होइन तर तिनी विनम्र, झगड़ा नगर्ने, धनको लोभ नगर्ने,

4   आफ्‍नो घर राम्ररी चलाउन सक्‍ने र आफ्‍ना छोराछोरीहरूलाई आदरपूर्वक आज्ञापालन गर्ने बनाऊन्‌।

5   यदि कुनै मानिसले आफ्‍ना घरकाहरूलाई तह लगाउन जान्‍दैन भने, तिनले परमेश्‍वरका मण्‍डलीको देखरेख कसरी गर्न सक्‍छ र?

6   तिनी नयाँ विश्‍वासी नहोऊन्‌, नत्रता घमण्‍डले फुलेर तिनी दियाबलसले पाउने दण्‍डमा पर्नेछन्‌।

7   फेरि, बाहिरकाहरूका दृष्‍टिमा पनि तिनी असल ठहरिनुपर्छ, नत्रता तिनी निन्‍दा र दियाबलसको पासोमा पर्नेछन्‌।

8   त्‍यसै गरी डिकनहरू पनि गम्‍भीर हुनुपर्छ, दुई-जिब्रे होइन, बढ़ी मद्य पिउने र धनको लोभी होइन,

9   तर तिनीहरू विश्‍वासको रहस्‍य शुद्ध विवेकमा कायम राख्‍ने हुनुपर्छ।

10  पहिले तिनीहरूको जाँच पनि होस्‌। त्‍यसपछि तिनीहरूले आफैलाई दोषरहित प्रमाणित गर्न सके भने तिनीहरूले डिकनको सेवा गरून्‌।

11  स्‍त्रीहरू पनि यहीबमोजिम गम्‍भीर, अर्काको बदख्‍वाइँ नगर्ने, तर सबै कुरामा संयमी र विश्‍वासयोग्‍य हुनुपर्छ।

12  डिकन एउटै पत्‍नीका पति होऊन्‌। आफ्‍ना छोरा-छोरीहरू र आफ्‍नो घरको प्रबन्‍ध राम्ररी मिलाउन सक्‍ने होऊन्‌।

13  किनकि डिकनले गर्नुपर्ने सेवा जसले राम्ररी गर्छन्‌ तिनीहरूले आ-आफ्‍ना निम्‍ति प्रतिष्‍ठा र ख्रीष्‍ट येशूमा भएको विश्‍वासमा पनि ठूलो भरोसा पाउनेछन्‌।

14  तिमीकहाँ चाँड़ै आउने आशा राखेको छु, तर म यो तिमीलाई लेख्‍तछु,

15  ताकि कतै म ढिलाएँ भने पनि परमेश्‍वरको घराना, जो जीवित परमेश्‍वरको मण्‍डली हो र सत्‍यको खामो र आड़ हो, त्‍यहाँ कसरी चल्‍नुपर्छ सो तिमीले जानिराख।

16  हामी स्‍वीकार गर्दछौं, कि हाम्रो विश्‍वासको रहस्‍य अति महान्‌ छ: उहाँ स्‍वयम्‌ शरीरमा प्रकट हुनुभयो, पवित्र आत्‍माद्वारा धर्मी ठहरिनुभयो, स्‍वर्गदूतहरूबाट देखिनुभयो, जाति-जातिहरूका माझमा प्रचारिनुभयो, संसारमा विश्‍वास गरिनुभयो, महिमामा माथि उचालिनुभयो।


1 Timothy 2    Choose Book & Chapter    1 Timothy 4

Nepali is spoken by 14,400,000 people in total; 11,100,000 in Nepal.

This version is the Nepali New Revised Version of the Bible. You can also read the same passage in the Simple Nepali Holy Bible

Nepali New Revised Version: Nepali Bibles for your cell phone are FREE. Free to download and use and free to distribute. Let the Word of God reach all corners of the globe. Thanks to Nepal Bible Society.


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2021. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship.