Free Christian classic ebooks for you to download from the Jesus Fellowship:
Browse books now

Jesus Fellowship Multilingual Online Bible


Nepali New Revised Version
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Nepali New Revised Version, Joshua 1

1   परमप्रभुका दास मोशाको मृत्‍युपछि, मोशाका सहायक नूनका छोरा यहोशूलाई परमप्रभुले यसो भन्‍नुभयो,

2   “मेरो दास मोशा मर्‍यो। यसकारण उठ्‌, तँ यी सबै मानिसहरूलाई लिएर यर्दन पारि मैले इस्राएलीहरूलाई दिन आँटेको देशमा जा।

3   मैले मोशालाई प्रतिज्ञा गरेझैँ तेरा पैतालाले कुल्‍चिने सबै जग्‍गा म तँलाई दिनेछु।

4   मरुभूमिदेखि लेबनानसम्‍म लिएर महानदी, अर्थात्‌ यूफ्रेटिस नदीदेखि– हित्तीहरूको जम्‍मै देश– पश्‍चिमतिर महासागरसम्‍मै* तिमीहरूको सिमाना हुनेछ।

5   तेरो जीवनभरि तेरो सामुन्‍ने कोही मानिस खड़ा हुन सक्‍नेछैन। जसरी म मोशासँग रहें, त्‍यसरी नै म तँसँग रहनेछु। म तँलाई छोड्‌ने, अनि तँलाई त्‍याग्‍नेछैनँ।

6   “बलियो र खूब साहसी बन्‌, किनकि मैले तिनीहरूका पिता-पुर्खाहरूलाई दिन्‍छु भनी प्रतिज्ञा गरेको देश तिनीहरूको अधिकारमा गराउन तैंले तिनीहरूलाई अगुवाइ गर्नेछस्‌।

7   बलियो र अति साहसी हो। मेरो दास मोशाले तँलाई आज्ञा गरेअनुसार सबै व्‍यवस्‍था पालन गर्‌। त्‍यसबाट दाहिनेतिर वा देब्रेतिर नफर्कनू, र तँ जहीँ गए पनि सफलता पाउनेछस्‌।

8   व्‍यवस्‍थाको यो पुस्‍तक तेरो ओठबाट नहटोस्‌, तर त्‍यसमाथि तैंले दिनरात ध्‍यान गर्नू अनि त्‍यसमा लेखिएका सबै कुरा होशियारीसाथ पालन गर्नू, र तेरा सबै मार्गहरूमा तैंले उन्‍नति गर्नेछस्‌ र सफलता पाउनेछस्‌।

9   तँलाई मेरो आज्ञा छ बलियो र खूबै साहसी हो, नडरा, निराश नहो, किनकि तँ जहाँ गए पनि, परमप्रभु तेरा परमेश्‍वर, तेरो साथमा हुनुहुनेछ।”

10  तब यहोशूले मानिसहरूका अधिकृतहरूलाई हुकुम गरे,

11  “छाउनीको बीचबाट गएर मानिसहरूलाई आदेश दिई भन, ‘आफ्‍ना-आफ्‍ना खाने सामान तयार गर, किनकि तीन दिनभित्र परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्‍वरले तिमीहरूलाई दिनुभएको देश अधिकार गर्न तिमीहरू यो यर्दन पारि जानुपर्छ’।”

12  तर यहोशूले रूबेनी, गादी र मनश्‍शेको आधा कुललाई भने,

13  “परमप्रभुका दास मोशाले तिमीहरूलाई दिएको आज्ञा, अर्थात्‌ ‘परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्‍वरले तिमीहरूलाई विश्राम दिनुहुन्‍छ र तिमीहरूलाई यो जमिन दिनुभएको छ,’ भन्‍ने वचन सम्‍झ।

14  तिमीहरूका स्‍त्रीहरू, बालबच्‍चाहरू र गाईबस्‍तुहरू मोशाले तिमीहरूलाई यर्दनको पूर्वपट्टि दिएको देशमा रहन सक्‍नेछन्‌। तर तिमीहरूका सबै योद्धाहरू हतियार भिरी आफ्‍ना-आफ्‍ना दाजुभाइहरूका अगि अगि पारि जानुपर्छ।

15  अनि जबसम्‍म तिमीहरूलाई झैँ परमप्रभुले उनीहरूलाई पनि विश्राम दिनुहुन्‍न र परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्‍वरले दिनुहुने देश उनीहरूले जबसम्‍म अधिकार गर्नेछैनन्‌ तिमीहरूले उनीहरूलाई मदत गर्नुपर्छ। त्‍यसपछि परमप्रभुका दास मोशाले यर्दन वारि पूर्वतिर तिमीहरूलाई दिएको देशमा फर्केर त्‍यसको अधिकार गर्न सक्‍नेछौ।”

16  अनि तिनीहरूले यहोशूलाई यसरी उत्तर दिए, “तपाईंले हामीलाई जे-जे आज्ञा गर्नुहुन्‍छ त्‍यो हामी गर्नेछौं, र तपाईंले हामीलाई जहाँ-जहाँ पठाउनुहुन्‍छ, हामी त्‍यहाँ जानेछौं।

17  जसरी हामीले मोशाका सबै कुरा मान्‍थ्‍यौं त्‍यसरी हामी तपाईंलाई पनि मान्‍नेछौं। परमप्रभु तपाईंका परमेश्‍वर जसरी मोशाका साथमा हुनुहुन्‍थ्‍यो, त्‍यसरी तपाईंका साथमा पनि रहून्‌।

18  तपाईंका आज्ञाका विरुद्धमा जो खड़ा होला र तपाईंले आज्ञा गर्नुभएका वचनहरू पालन नगर्ने जो होला, त्‍यो मारिनेछ। केवल तपाईं बलियो र साहसी हुनुहोस्‌।”


Deuteronomy 34    Choose Book & Chapter    Joshua 2

Nepali is spoken by 14,400,000 people in total; 11,100,000 in Nepal.

This version is the Nepali New Revised Version of the Bible. You can also read the same passage in the Simple Nepali Holy Bible

Nepali New Revised Version: Nepali Bibles for your cell phone are FREE. Free to download and use and free to distribute. Let the Word of God reach all corners of the globe. Thanks to Nepal Bible Society.


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2019. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship