Free Christian classic ebooks for you to download:
Browse books now

Multilingual Online Bible


Nepali New Revised Version
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Nepali New Revised Version, Joshua 16

1   योसेफका सन्‍तानको भाग यही हो: त्‍यसको सिमाना यरीहोको पूर्वतिरका पानी, अर्थात्‌ यरीहोका नजिकको यर्दनदेखि लिएर उकालो बाटो जाने उजाड़-स्‍थान भएर बेथेलको पहाड़ी देशसम्‍म पुगेको थियो।

2   फेरि बेथेलदेखि लूजमा छिचलेर अरकीका सिमानाको अतारोतसम्‍मै पुगेको थियो।

3   तब त्‍यो पश्‍चिमतिर ओर्लेर यल्‍पेतीको सिमाना भई तल्‍लो बेथ-होरोनको किनार भएर गेजेरसम्‍मै पुगेर समुद्रमा गएर टुङ्गिएको छ।

4   यसरी मनश्‍शे र एफ्राइम, योसेफका दुई सन्‍तानले आफ्‍ना अधिकार लिए।

5   एफ्राइमका सन्‍तानको सिमाना तिनीहरूका वंश-वंशअनुसार यही हो: तिनीहरूका भागको पूर्वतिरको सिमाना अतारोत-अद्दारदेखि उपल्‍लो बेथ-होरोन भएर

6   समुद्रसम्‍म थियो। त्‍यो सिमाना उत्तरतिरको मिक्‍मतात भएर पूर्वतिर फर्केर तानत-शीलो पुगी यसको किनार-किनार भएर यानोहसम्‍म छिचलेको छ।

7   अनि त्‍यो यानोहदेखि अतारोत र नारासम्‍म झरेर यरीहो पुगी यर्दनमा निस्‍केको थियो।

8   त्‍यो सिमाना तप्‍पूहबाट पश्‍चिमतिर लागेर कनाको खोल्‍सासम्‍म झरी समुद्रमा टुङ्गिएको थियो। एफ्राइमका कुलको अधिकार तिनीहरूका वंश-वंशअनुसार यही हो।

9   यसदेखि बाहेक, मनश्‍शेका सन्‍तानको अधिकारमध्‍येबाट एफ्राइमका सन्‍तानका निम्‍ति छुट्ट्याएर राखेका सबै सहरहरू र तिनका बस्‍तीहरूसमेत थिए।

10  तर तिनीहरूले गेजेरमा रहेका कनानीहरूलाई धपाएनन्‌। आजको दिनसम्‍म कनानीहरू एफ्राइमीहरूका बीचमा रहेका छन्‌, तर उनीहरू बेगारीमा काम गर्ने दासहरू भएका छन्‌।


Joshua 15    Choose Book & Chapter    Joshua 17

Nepali is spoken by 14,400,000 people in total; 11,100,000 in Nepal.

This version is the Nepali New Revised Version of the Bible. You can also read the same passage in the Simple Nepali Holy Bible

Nepali New Revised Version: Nepali Bibles for your cell phone are FREE. Free to download and use and free to distribute. Let the Word of God reach all corners of the globe. Thanks to Nepal Bible Society.


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2021. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship.