Free Christian classic ebooks for you to download:
Browse books now

Multilingual Online Bible


Nepali New Revised Version
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Nepali New Revised Version, Revelation 11

1   त्‍यसपछि नाप्‍ने टाँगोजस्‍तै एउटा निगालो मलाई दिइयो, र यसो भनियो, “उठ, र परमेश्‍वरको मन्‍दिर र वेदीको नाप लेऊ, र त्‍यहाँ आराधना गर्नेहरूको गन्‍ती लेऊ।

2   तर मन्‍दिरबाहिर रहेका आगनलाई चाहिँ छोड र ननाप, किनकि त्‍योचाहिँ जाति-जातिहरूलाई दिइएको छ, र बयालीस महिनासम्‍म पवित्र सहरलाई तिनीहरूले कुल्‍चीमिल्‍ची गर्नेछन्‌।

3   मेरा दुई साक्षीहरूलाई एक हजार दुई सय साठी दिनसम्‍म भाङ्‌ग्राको वस्‍त्र लाएर अगमवाणी बोल्‍ने शक्ति म दिनेछु।”

4   पृथ्‍वीका प्रभुको सामुन्‍ने खड़ा रहेका जैतूनका दुई रूखहरू र दुई सामदानहरू यी नै हुन्‌।

5   यदि कुनै मानिसले तिनीहरूलाई हानि गर्ने इच्‍छा गर्‍यो भने, तिनीहरूका मुखबाट निस्‍केको आगोले तिनीहरूका शत्रुहरूलाई नाश पार्नेछ। कुनै मानिसले तिनीहरूलाई हानि गर्ने इच्‍छा गर्‍यो भने त्‍यो त्‍यही किसिमले मारिनेछ।

6   तिनीहरूले अगमवाणी बोलेका दिनहरूमा पानी नपरोस्‌ भनी आकाश बन्‍द गर्ने तिनीहरूसित शक्ति छ, र पानीहरूलाई रगत तुल्‍याउने र तिनीहरूलाई इच्‍छा लागेको बेलामा पृथ्‍वीमा हरकिसिमका विपत्ति ल्‍याउने तिनीहरूसित शक्ति छ।

7   तिनीहरूले आफ्‍नो गवाहीको काम सिद्धयाइसकेपछि अतल कुण्‍डबाट निस्‍किआउने त्‍यस पशुले तिनीहरूसँग लड़ाइँ गरी तिनीहरूलाई जितेर मार्नेछ।

8   तिनीहरूका लाशहरू त्‍यस ठूलो सहरको सड़कमा पड़िरहनेछन्‌, जुन सहरलाई दृष्‍टान्‍तको रूपमा सदोम र मिश्र भनिन्‍छ, जहाँ तिनीहरूका प्रभु क्रूसमा टाँगिनुभएको थियो।

9   साढ़े तीन दिनसम्‍म तिनका लाशहरूलाई मानिसहरू, कुलहरू, भाषाहरू र जाति-जातिका मानिसहरूले हेर्नेछन्‌ र ती लाशहरू गाड्‌न दिनेछैनन्‌।

10  पृथ्‍वीमा रहनेहरू तिनीहरूका मृत्‍युमा रमाउनेछन्‌, आनन्‍द मनाउनेछन्‌ र आपसमा उपहार लिने-दिने गर्नेछन्‌। किनभने ती दुई अगमवक्ताहरूले पृथ्‍वीमा रहनेहरूलाई सास्ती दिएका थिए।

11  साढ़े तीन दिनपछि परमेश्‍वरबाट आएको जीवनको सास तिनीहरूभित्र पस्‍यो, र तिनीहरू आफ्‍ना गोडामा खड़ा भए, अनि तिनीहरूलाई देख्‍नेहरूमाथि ठूलो डर छायो।

12  अनि तिनीहरूले स्‍वर्गबाट यस्‍तो एउटा ठूलो आवाज सुने, “यता माथि आओ।” र तिनीहरूका शत्रुहरूले हेर्दाहेर्दै तिनीहरू बादलमा स्‍वर्गतिर गए।

13  त्‍यही घड़ी ठूलो भूकम्‍प गयो, र सहरको दशौँ भाग ढल्‍यो, र भूकम्‍पमा सात हजार मानिसहरू मारिए। अरू बाँचेकाहरू डराए र स्‍वर्गका परमेश्‍वरलाई महिमा दिए।

14  दोस्रो विपत्ति बित्‍यो, “हेर, तेस्रो विपत्ति चाँड़ै आउँदैछ।”

15  अनि सातौँ स्‍वर्गदूतले आफ्‍नो तुरही फुके, र त्‍यसपछि स्‍वर्गमा यसो भन्‍ने ठूला-ठूला आवाज गुञ्‍जिए, “संसारको राज्‍य हाम्रा प्रभुको र उहाँका ख्रीष्‍टको राज्‍य भएको छ, अनि उहाँले सदासर्वदा राज्‍य गर्नुहुनेछ।”

16  अनि परमेश्‍वरको सामुन्‍ने आफ्‍नो-आफ्‍नो सिंहासनमा बस्‍ने ती चौबीसै धर्म-गुरुहरूले घोप्‍टो परी परमेश्‍वरलाई दण्‍डवत्‌ गरे,

17  भन्‍न लागे, “हे परमप्रभु परमेश्‍वर सर्वशक्तिमान्‌, हामी तपाईंलाई धन्‍यवाद चढ़ाउँछौं, जो हुनुहुन्‍छ र जो हुनुहुन्‍थ्‍यो, किनभने तपाईंले आफ्‍नो ठूलो सामर्थ्‍य हातमा लिनुभयो र राज्‍य गर्न थाल्‍नुभयो।

18  जाति-जातिहरू क्रुद्ध भए, तर तपाईंको क्रोध प्रकट भयो। मरेकाहरूका इन्‍साफको समय आयो, र तपाईंका दासहरू र अगमवक्ताहरू र सन्‍तहरूलाई र तपाईंका नाउँको डर मान्‍ने ठूला-सानाहरूलाई इनाम दिने समय, र पृथ्‍वीको विनाश गर्नेहरूलाई नाश गर्ने समय आयो।”

19  स्‍वर्गमा परमेश्‍वरको मन्‍दिर खोलियो, र उहाँको मन्‍दिरभित्र उहाँका करारको सन्‍दूक देखियो। बिजुलीका चमक देखिए। आवाज र मेघ गर्जनहरू सुनिए। भूकम्‍प गए र ठूला-ठूला असिना परे।


Revelation 10    Choose Book & Chapter    Revelation 12

Nepali is spoken by 14,400,000 people in total; 11,100,000 in Nepal.

This version is the Nepali New Revised Version of the Bible. You can also read the same passage in the Simple Nepali Holy Bible

Nepali New Revised Version: Nepali Bibles for your cell phone are FREE. Free to download and use and free to distribute. Let the Word of God reach all corners of the globe. Thanks to Nepal Bible Society.


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2021. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship.