Free Christian classic ebooks for you to download:
Browse books now

Multilingual Online Bible


Nepali New Revised Version
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Nepali New Revised Version, Revelation 2

1    एफिससका मण्‍डलीका दूतलाई यो लेख: यी कुरा सात वटा तारा आफ्‍नो दाहिने हातमा लिने र सात वटा सुनका सामदानका बीचमा हिँड्‌नेले भन्दछ।

2    तिम्रा कामहरू, तिम्रो परिश्रम र सहनशीलता मलाई थाहा छ, र तिमीले खराब मानिसहरूलाई सहन सक्‍दैनौ तर तिनीहरू जसले प्रेरित हुँ त भन्‍दछन्‌, तर वास्‍तवमा होइनन्‌, त्‍यस्‍तालाई जाँचेर झूटा भेटाएका छौ भनी म जान्‍दछु।

3    म जान्‍दछु, तिमीहरूले धैर्यपूर्वक सहेका छौ, र मेरो नाउँको खातिर कष्‍ट भोगेका छौ। अनि तिमीहरू थकित भएका छैनौ।

4    तर तिम्रा विरुद्धमा मसित यो कुरा छ, कि तिमीले तिम्रो पहिलो प्रेम त्‍यागिदिएका छौ।

5    यसकारण कहाँबाट तिमी खसेका छौ, सो सम्‍झ, र पश्‍चात्ताप गर, अनि तिमीले पहिले गरेका काम गर, नत्रता म तिमीकहाँ आएर, तिमीले पश्‍चात्ताप गरेनौ भने, तिम्रो सामदान त्‍यसको ठाउँबाट हटाउनेछु।

6    तर तिमीहरूमा यो कुरा त छ, कि तिमीहरूले मैले जस्‍तै निकोलाइटसहरूका काम घृणा गर्छौ।

7    जसको कान छ, त्‍यसले सुनोस्‌, पवित्र आत्‍माले मण्‍डलीहरूलाई के भन्‍नुहुन्‍छ। जसले जित्‍छ त्‍यसलाई परमेश्‍वरको स्‍वर्गलोकमा भएको जीवनको रूखबाट खान दिनेछु।

8    अनि स्‍मुर्नाका मण्‍डलीका दूतलाई यो लेख: यी कुरा आदि र अन्‍त्‍यले भन्‍दछ, जो मरेको थियो, र फेरि जीवित भयो।

9    म तिम्रा कष्‍टहरू र तिम्रो दरिद्रतालाई जान्‍दछु। तर तिमी त धनी नै छौ। म तिनीहरूलाई चिन्‍दछु, जसले आफूलाई यहूदी हौं त भन्‍छन्‌, तर वास्‍तवमा तिनीहरू होइनन्‌। तिनीहरूले गरेका निन्‍दा म जान्‍दछु। तिनीहरू शैतानको सभाघर हुन्‌।

10   तिमीले भोग्‍नै लागेका कष्‍टहरूसँग नडराओ। हेर, दियाबलसले  तिमीहरूमध्‍ये कतिलाई तिमीहरूका जाँचको निम्‍ति कैदमा हाल्‍न आँटेको छ, र तिमीहरूलाई दशै दिन कष्‍ट हुनेछ। तिमी मृत्‍युसम्‍मै विश्‍वासी होओ, र म तिमीलाई जीवनको मुकुट दिनेछु।

11   जसको कान छ, त्‍यसले सुनोस्‌, पवित्र आत्‍माले मण्‍डलीहरूलाई के भन्‍नुहुन्‍छ। जसले जित्‍छ, त्‍यसलाई दोस्रो मृत्‍युदेखि केही हानि हुनेछैन।

12   अनि पर्गाममका मण्‍डलीका दूतलाई यो लेख: यी कुरा धारिलो दुईधारे तरवार साथमा हुनेले भन्‍दछ,

13   मलाई थाहा छ, तिमी कहाँ बस्‍छौ, त्‍यहीँ जहाँ शैतानको सिंहासन छ। तरै पनि तिमीहरू मेरो नाउँमा स्‍थिर बस्‍छौ। मेरो विश्‍वासयोग्‍य साक्षी एन्‍टिपासको समयमा पनि ममाथिको आफ्‍नो विश्‍वास तिमीहरूले त्‍यागेनौ। शैतान बस्‍ने ठाउँमा तिमीहरूकै माझमा तिनी मारिए।

14   तर तिमीहरूका विरुद्धमा मसँग केही कुराहरू छन्‌, किनभने तिमीहरूसँग यस्‍ता कोही-कोही छन्‌, जसले बालामको शिक्षा मान्‍छन्‌। इस्राएलीहरूका अगाडि ठोकरको कारण बनून्‌ भनी मूर्तिहरूलाई चढ़ाएको भोजन खान र व्‍यभिचार गर्न बालामले बालाकलाई सिकाए।

15   यसरी नै तिमीकहाँ निकोलाइटसहरूका शिक्षा पालन गर्नेहरू पनि कति जना छन्‌।

16   यसकारण पश्‍चात्ताप गर, नत्रता म तिमीकहाँ चाँड़ै आउँछु, र मेरो मुखको तरवारले तिनीहरूसँग लड़ाइँ गर्नेछु।

17   जसको कान छ, त्‍यसले सुनोस्‌, पवित्र आत्‍माले मण्‍डलीहरूलाई के भन्‍नुहुन्‍छ। जसले जित्‍छ, त्‍यसलाई म गुप्‍त-मन्‍नको केही भाग दिनेछु, र म त्‍यसलाई नयाँ नाउँ लेखिएको एउटा सेतो पत्‍थर दिनेछु, जो पाउनेले बाहेक अरू कसैले जान्‍दैन।

18   अनि थिआटीराको मण्‍डलीका दूतलाई यो लेख: यी कुरा परमेश्‍वरको पुत्रले भन्‍दछ, जसका आँखा आगोका ज्‍वालाजस्‍ता, जसका पाउ टल्‍काइराखेको काँसाजस्‍ता छन्‌।

19   तिम्रा काम, तिम्रो प्रेम, तिम्रो विश्‍वास, तिम्रो सेवा र तिम्रो धैर्यपूर्ण सहनशीलता मलाई थाहा छ। तिम्रा पछिल्‍ला काम अघिल्‍लाभन्‍दा बढ़ी छन्‌।

20   तर तिम्रो विरुद्धमा मैले यो भन्‍नु छ: तिमी ईजेबेल भन्‍ने स्‍त्रीलाई सहन गर्छौ। त्‍यसले आफैलाई अगमवादिनी भन्‍छे, र मेरा सेवकहरूलाई व्‍यभिचार गर्न र मूर्तिहरूलाई चढ़ाइएको भोजन खान सिकाउँछे, र यसरी तिनीहरूलाई बहकाउँछे।

21   मैले त्‍यसलाई पश्‍चात्ताप गर्ने समय दिएँ, तर त्‍यसले आफ्‍नो व्‍यभिचारबाट पश्‍चात्ताप गर्न इन्‍कार गरी।

22   हेर, म त्‍यसलाई रोग-शय्‍यामा फालिदिनेछु, र त्‍यससँग व्‍यभिचार गर्नेहरूले त्‍यसले गरेका कामहरूबाट पश्‍चात्ताप गरेनन्‌ भने म तिनीहरूलाई महासङ्कष्‍टमा फालिदिनेछु।

23   म त्‍यसका छोराछोरीहरूलाई मार्नेछु। र सबै मण्‍डलीहरूले थाहा पाउनेछन्‌, कि म उही हुँ, जसले सबैका मन र हृदयको जाँच गर्दछु, र म तिमीहरू हरेकलाई तिमीहरूका कामअनुसार दिनेछु।

24   तर तिमी थिआटीरामा भएको यो शिक्षा नमान्‍ने तथा कतिले भनेझैँ शैतानका गहिरा कुराहरू नसिक्‍ने बाँकी तिमीहरूलाई म भन्‍दछु, म तिमीहरूमाथि अरू कुनै भार राख्‍दिनँ।

25   त्‍यसो भए तापनि जे तिमीहरूसँग छ, म नआउञ्‍जेल त्‍यसलाई थामिराख।

26   जसले जित्‍छ र मेरा कामहरूलाई आखिरसम्‍मै कायम राख्‍छ, त्‍यसलाई म जाति-जातिमाथि अधिकार दिनेछु,

27   र फलामको डन्‍डाले माटोका भाँड़ाहरू टुक्रा-टुक्रा पारेर फोरेझैँ त्‍यसले तिनीहरूलाई शासन गर्नेछ, जसरी मैले पनि मेरा पिताबाट अधिकार पाएको छु।

28   म त्‍यसलाई बिहानको तारा दिनेछु।

29   जसको सुन्‍ने कान छ, त्‍यसले सुनोस्‌, पवित्र आत्‍माले मण्‍डलीहरूलाई के भन्‍नुहुन्‍छ।


Revelation 1    Choose Book & Chapter    Revelation 3

Nepali is spoken by 14,400,000 people in total; 11,100,000 in Nepal.

This version is the Nepali New Revised Version of the Bible. You can also read the same passage in the Simple Nepali Holy Bible

Nepali New Revised Version: Nepali Bibles for your cell phone are FREE. Free to download and use and free to distribute. Let the Word of God reach all corners of the globe. Thanks to Nepal Bible Society.


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2021. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship.