Free Christian classic ebooks for you to download:
Browse books now

Multilingual Online Bible


Norwegian
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Norwegian, Acts 6

1   I disse dager da disiplenes tall øket, gav de gresktalende jøder sig til å knurre mot hebreerne over at deres enker blev satt til side ved den daglige utdeling.

2   Da kalte de tolv hele disippelskaren sammen og sa: Det er ikke tilbørlig at vi forlater Guds ord og gjør tjeneste ved bordene;

3   utse derfor iblandt eder, brødre, syv menn som har godt vidnesbyrd, fulle av Ånd og visdom! dem vil vi innsette til å røkte dette hverv;

4   vi derimot vil holde ved i bønnen og ordets tjeneste.

5   Dette ord syntes hele skaren godt om, og de valgte Stefanus, en mann full av tro og den Hellige Ånd, og Filip og Prokorus og Nikanor og Timon og Parmenas og Nikolaus, en tilhenger av jødenes tro, fra Antiokia;

6   dem stilte de frem for apostlene, og disse bad og la sine hender på dem.

7   Og Guds ord hadde fremgang, og tallet på disiplene i Jerusalem øket sterkt, og en stor mengde av prestene blev lydige mot troen.

8   Men Stefanus var full av nåde og kraft, og gjorde undergjerninger og store tegn blandt folket.

9   Da stod nogen frem av den synagoge som kalles de frigittes og kyreneernes og aleksandrinernes, og av dem fra Kilikia og Asia, og de innlot sig i ordskifte med Stefanus,

10  og de var ikke i stand til å stå sig mot den visdom og den Ånd han talte av.

11  Da traff de lønnlig avtale med nogen menn som sa: Vi har hørt ham tale bespottelige ord mot Moses og Gud.

12  Og de opegget folket og de eldste og de skriftlærde, og de falt over ham og drog ham avsted og førte ham for rådet,

13  og stilte frem falske vidner som sa: Dette menneske holder ikke op med å tale mot det hellige sted og mot loven;

14  for vi har hørt ham si at denne Jesus fra Nasaret skal bryte ned dette sted og forandre de skikker som Moses gav oss.

15  Og da alle de som satt i rådet, stirret på ham, så de hans ansikt som en engels ansikt.


Acts 5    Choose Book & Chapter    Acts 7

Norwegian is spoken by 5,000,000 people: 4,250,000 in Norway, 613,000 in USA, 28,000 in Sweden, 27,000 in Canada, 82,000 elsewhere.

Norwegian Bible: Norsk Bibelen, Bibelselskapets utgave 1930. For non-profit scholarly and personal use. Not to be sold for profit.


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2021. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship.