Free Christian classic ebooks for you to download:
Browse books now

Multilingual Online Bible


Polish
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Polish, Psalmów 51 (Psalms 51)

1   Przedniejszemu śpiewakowi psalm Dawidowy.

2   Gdy do niego przyszedł Natan prorok, potem jak był wszedł do Betsaby.

3   Zmiłuj się nademną, Boże! według miłosierdzia twego; według wielkich litości twoich zgładź nieprawości moje.

4   Omyj mię doskonale od nieprawości mojej, a od grzechu mego oczyść mię.

5   Albowiem ja znam nieprawość moję, a grzech mój przedemną jest zawżdy.

6   Tobie, tobiem samemu zgrzeszył, i złem przed oczyma twemi uczynił, abyś był sprawiedliwy w mowie twojej, i czystym w sądzie twoim.

7   Oto w nieprawości poczęty jestem, a w grzechu poczęła mię matka moja.

8   Oto się kochasz w prawdzie wewnętrznej, a skrytą mądrość objawiłeś mi.

9   Oczyść mię, isopem, a oczyszczon będę; omyj mię, a nad śnieg wybielony będę.

10  Daj mi słyszeć radość i wesele, a niech się rozradują kości moje, któreś pokruszył.

11  Odwróć oblicze twoje od grzechów moich, a zgładź wszystkie nieprawości moje.

12  Serce czyste stwórz we mnie, o Boże! a ducha prawego odnów we wnętrznościach moich.

13  Nie odrzucaj mię od oblicza twego, a Ducha swego świętego nie odbieraj odemnie.

14  Przywróć mi radość zbawienia twego, a duchem dobrowolnym podeprzyj mię.

15  Tedy będę nauczał przestępców dróg twoich, aby się grzesznicy do ciebie nawrócili.

16  Wyrwij mię z pomsty za krew, o Boże, Boże zbawienia mojego! a język mój będzie wysławiał sprawiedliwość twoję.

17  Panie! otwórz wargi moje, a usta moje opowiadać będą chwałę twoję.

18  Albowiem nie pragniesz ofiar, choćbym ci je dał, ani całopalenia przyjmiesz.

19  Ofiary Bogu przyjemne duch skruszony; sercem skruszonem i strapionem nie pogardzisz, o Boże! Dobrze uczyń według upodobania twego Syonowi; pobubuj mury Jeruzalemskie. Tedy przyjmiesz ofiary sprawiedliwości, ofiary ogniste, i całopalenia; tedy cielce ofiarować będą na ołtarzu twoim.


Psalmów 50
   (Psalms 50)  
 Choose Book & Chapter    Psalmów 52
(Psalms 52)   

Polish is spoken by 44,000,000 people: 36,554,000 in Poland, 2,438,000 in USA, 1,151,000 in Ukraine, 243,000 in Belarus, 3,614,000 elsewhere.

In order to display Polish characters correctly, you may need a basic Unicode font.

Biblia Gdanska, 1881. The Holy Bible in Polish


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2021. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship.