Free Christian classic ebooks for you to download:
Browse books now

Multilingual Online Bible


Serbian (Latin)
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Serbian (Latin), Matthew 1

Please select the particular book and chapter you wish to read.

1   Pleme Isusa Hrista, sina Davida Avramovog sina.

2   Avraam rodi Isaka. A Isak rodi Jakova. A Jakov rodi Judu i braću njegovu.

3   A Juda rodi Faresa i Zaru s Tamarom. A Fares rodi Esroma. A Esrom rodi Arama.

4   A Aram rodi Aminadava. A Aminadav rodi Naasona. A Naason rodi Salmona.

5   A Salmon rodi Vooza s Rahavom. A Vooz rodi Ovida s Rutom. A Ovid rodi Jeseja.

6   A Jesej rodi Davida cara. A David car rodi Solomuna s Urijinicom.

7   A Solomun rodi Rovoama. A Rovoam rodi Aviju. A Avija rodi Asu.

8   A Asa rodi Josafata. A Josafat rodi Jorama. A Joram rodi Oziju.

9   A Ozija rodi Joatama. A Joatam rodi Ahaza. A Ahaz rodi Ezekiju.

10  A Ezekija rodi Manasiju, a Manasija rodi Amona. A Amon rodi Josiju.

11  A Josija rodi Jehoniju i braću njegovu, u seobi vavilonskoj.

12  A po seobi vavilonskoj, Jehonija rodi Salatiila. A Salatiilo rodi Zorovavela.

13  A Zorovavel rodi Aviuda. A Aviud rodi Elijakima. A Elijakim rodi Azora.

14  A Azor rodi Sadoka. A Sadok rodi Ahima. A Ahim rodi Eliuda.

15  A Eliud rodi Eleazara, a Eleazar rodi Matana. A Matan rodi Jakova.

16  A Jakov rodi Josifa, muža Marije, koja rodi Isusa prozvanog Hrista.

17  Svega dakle kolena od Avrama do Davida, kolena četrnaest, a od Davida do seobe vavilonske, kolena četrnaest, a od seobe vavilonske do Hrista, kolena četrnaest.

18  A rodjenje Isusa Hrista bilo je ovako: kad je Marija, mati Njegova, bila isprošena za Josifa, a još dok se nisu bili sastali, nadje se da je ona trudna od Duha Svetog.

19  A Josif muž njen, budući pobožan i ne htevši je javno sramotiti, namisli je tajno pustiti.

20  No kad on tako pomisli, a to mu se javi u snu andjeo Gospodnji govoreći: Josife, sine Davidov! Ne boj se uzeti Marije žene svoje; jer ono što se u njoj začelo od Duha je Svetog.

21  Pa će roditi Sina, i nadeni Mu ime Isus; jer će On izbaviti svoj narod od greha njihovih.

22  A ovo je sve bilo da se izvrši šta je Gospod kazao preko proroka koji govori:

23  Eto, devojka će zatrudneti, i rodiće Sina, i nadenuće Mu ime Emanuilo, koje će reći: S nama Bog.

24  Kad se Josif probudi od sna, učini kako mu je zapovedio andjeo Gospodnji, i uzme ženu svoju.

25  I ne znaše za nju dok ne rodi Sina svog prvenca, i nadede Mu ime Isus.


Malachi 4    Choose Book & Chapter    Matthew 2Serbian is spoken in Serbia, Montenegro and FYR Macedonia by 10,000,000 people. It is most frequently written in Cyrillic script.

In order to display Serbian Latin script correctly, you may need a basic Unicode font. This translation is also available in Cyrillic script.

Serbian Bible. Serbian Daničić Karadžić -- Latin version. Vuk Karadžić translated the New Testament in 1847, and Ðuro Daničić finished his translation of the Old Testament in 1865.


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2022. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship.