Free Christian classic ebooks for you to download:
Browse books now

Multilingual Online Bible


Serbian (Latin)
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Serbian (Latin), Genesis 1

1   U početku stvori Bog nebo i zemlju.

2   A zemlja beše bez obličja i pusta, i beše tama nad bezdanom; i duh Božji dizaše se nad vodom.

3   I reče Bog: Neka bude svetlost. I bi svetlost.

4   I vide Bog svetlost da je dobra; i rastavi Bog svetlost od tame.

5   I svetlost nazva Bog dan, a tamu nazva noć. I bi veče i bi jutro, dan prvi.

6   Potom reče Bog: Neka bude svod posred vode, da rastavlja vodu od vode.

7   I stvori Bog svod, i rastavi vodu pod svodom od vode nad svodom; i bi tako.

8   A svod nazva Bog nebo. I bi veče i bi jutro, dan drugi.

9   Potom reče Bog: Neka se sabere voda što je pod nebom na jedno mesto, i neka se pokaže suvo. I bi tako.

10  I suvo nazva Bog zemlja, a zborišta vodena nazva mora; i vide Bog da je dobro.

11  Opet reče Bog: Neka pusti zemlja iz sebe travu, bilje, što nosi seme, i drvo rodno, koje radja rod po svojim vrstama, u kome će biti seme njegovo na zemlji. I bi tako.

12  I pusti zemlja iz sebe travu, bilje, što nosi seme po svojim vrstama, i drvo, koje radja rod, u kome je seme njegovo po njegovim vrstama. I vide Bog da je dobro.

13  I bi veče i bi jutro, dan treći.

14  Potom reče Bog: Neka budu videla na svodu nebeskom, da dele dan i noć, da budu znaci vremenima i danima i godinama;

15  I neka svetle na svodu nebeskom, da obasjavaju zemlju. I bi tako.

16  I stvori Bog dva videla velika: videlo veće da upravlja danom, i videlo manje da upravlja noću, i zvezde.

17  I postavi ih Bog na svodu nebeskom da obasjavaju zemlju.

18  I da upravljaju danom i noću, i da dele svetlost od tame. I vide Bog da je dobro.

19  I bi veče i bi jutro, dan četvrti.

20  Potom reče Bog: Neka vrve po vodi žive duše, i ptice neka lete iznad zemlje pod svod nebeski.

21  I stvori Bog kitove velike i sve žive duše što se miču, što provrveše po vodi po vrstama svojim, i sve ptice krilate po vrstama njihovim. I vide Bog da je dobro;

22  I blagoslovi ih Bog govoreći: Radjajte se i množite se, i napunite vodu po morima, i ptice neka se množe na zemlji.

23  I bi veče i bi jutro, dan peti.

24  Potom reče Bog: Neka zemlja pusti iz sebe duše žive po vrstama njihovim, stoku i sitne životinje i zveri zemaljske po vrstama njihovim. I bi tako.

25  I stvori Bog zveri zemaljske po vrstama njihovim, i stoku po vrstama njenim, i sve sitne životinje na zemlji po vrstama njihovim. I vide Bog da je dobro.

26  Potom reče Bog: Da načinimo čoveka po svom obličju, kao što smo mi, koji će biti gospodar od riba morskih i od ptica nebeskih i od stoke i od cele zemlje i od svih životinja što se miču po zemlji.

27  I stvori Bog čoveka po obličju svom, po obličju Božjem stvori ga; muško i žensko stvori ih.

28  I blagoslovi ih Bog, i reče im Bog: Radjajte se i množite se, i napunite zemlju, i vladajte njom, i budite gospodari od riba morskih i od ptica nebeskih i od svih zveri što se miče po zemlji.

29  I još reče Bog: Evo, dao sam vam sve bilje što nosi seme po svoj zemlji, i sva drveta rodna koja nose seme; to će vam biti za hranu.

30  A svim zverima zemaljskim i svim pticama nebeskim i svemu što se miče na zemlji i u čemu ima duša živa, dao sam svu travu da jedu. I bi tako.

31  Tada pogleda Bog sve što je stvorio, i gle, dobro beše veoma. I bi veče i bi jutro, dan šesti.


   Choose Book & Chapter    Genesis 2Serbian is spoken in Serbia, Montenegro and FYR Macedonia by 10,000,000 people. It is most frequently written in Cyrillic script.

In order to display Serbian Latin script correctly, you may need a basic Unicode font. This translation is also available in Cyrillic script.

Serbian Bible. Serbian Daničić Karadžić -- Latin version. Vuk Karadžić translated the New Testament in 1847, and Ðuro Daničić finished his translation of the Old Testament in 1865.


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2020. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship.