Free Christian classic ebooks for you to download:
Browse books now

Multilingual Online Bible


Serbian (Latin)
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Serbian (Latin), 2 Kings 25

1   I tako devete godine njegovog carovanja, desetog meseca desetog dana dodje Navuhodonosor, car vavilonski sa svom vojskom svojom na Jerusalim, i stadoše u logor pod njim, i načiniše opkope oko njega.

2   I grad bi opkoljen do jedanaeste godine carovanja Sedekijinog.

3   I devetog dana meseca četvrtog posta velika glad u gradu, te narod zemaljski nemaše hleba.

4   Tada grad bi provaljen, a vojnici svi pobegoše noću na vrata izmedju dva zida uz vrt carev; a Haldeji behu svuda oko grada; i car otide putem k pustinji.

5   Ali vojska haldejska potera cara, i stigoše ga u polju jerihonskom, a sva vojska što beše s njim razbeže se od njega.

6   I uhvatiše cara, i odvedoše ga k caru vavilonskom u Rivlu, i onde mu sudiše.

7   I sinove Sedekijine poklaše na njegove oči, pa onda Sedekiji iskopaše oči, i svezaše ga u dva lanca bronzana, i odvedoše ga u Vavilon.

8   A sedmog dana petog meseca godine devetnaeste carovanja Navuhodonosora, cara vavilonskog dodje u Jerusalim Nevuzardan zapovednik stražarski, sluga cara vavilonskog.

9   I popali dom Gospodnji i dom carski i sve domove u Jerusalimu; sve velike kuće popali ognjem.

10  I zidove jerusalimske unaokolo razvali sva vojska haldejska, koja beše sa zapovednikom stražarskim.

11  A ostatak naroda što osta u gradu, i prebege što prebegoše k caru vavilonskom, i ostali prosti narod odvede Navuzardan, zapovednik stražarski.

12  Samo od siromaha u zemlji ostavi zapovednik stražarski koji će biti vinogradari i ratari.

13  I stupove bronzane što behu u domu Gospodnjem, i podnožja, i more bronzano koje beše u domu Gospodnjem, izlomiše Haldejci, i bronzu od njih odnesoše u Vavilon.

14  I lonce i lopate i viljuške i kadionice i sve sudove bronzane kojima služahu, uzeše,

15  I klešta i kotliće, šta god beše zlatno i šta god beše srebrno, uze zapovednik stražarski,

16  Dva stupa, jedno more i podnožja, što načini Solomun za dom Gospodnji; ne beše mere bronzi od svih tih sudova;

17  Osamnaest lakata beše visok jedan stup, i ozgo na njemu beše oglavlje bronzano, i oglavlje beše visoko tri lakta, i pletenice i šipci oko oglavlja, sve od bronze; takav beše i drugi stup s pletenicom.

18  Uze zapovednik stražarski i Seraju prvog sveštenika i Sofoniju drugog sveštenika, i tri vratara.

19  A iz grada uze jednog dvoranina, koji beše nad vojnicima i pet ljudi koji stajahu pred carem, koji se nadjoše u gradu, i prvog pisara vojničkog, koji popisivaše narod po zemlji u vojsku, i šezdeset ljudi iz naroda zemaljskog, koji se nadjoše u gradu.

20  Uze ih Nevuzardan, zapovednik stražarski, i odvede k caru vavilonskom u Rivlu.

21  A car ih vavilonski pobi i pogubi u Rivli u zemlji ematskoj. Tako bi preseljen Juda iz zemlje svoje.

22  A nad narodom koji osta u zemlji Judinoj, koji ostavi Navuhodonosor car vavilonski, nad njim postavi Godoliju, sina Ahikama, sina Safanovog.

23  A kad čuše sve vojvode i ljudi njihovi da je car vavilonski postavio Godoliju, dodjoše ka Godoliji u Mispu, na ime: Ismailo sin Netanijin, i Joanan sin Karijajev i Seraja sin Tanumetov iz Netofata, i Jazanija sin Mahatov, oni i ljudi njihovi.

24  I Godolija se zakle njima i ljudima njihovim i reče: Ne bojte se službe Haldejima; sedite u zemlji i služite caru vavilonskom, i biće vam dobro.

25  Ali sedmog meseca dodje Ismailo, sin Netanije sina Elisamovog, roda carskog, i deset ljudi s njim, i ubiše Godoliju, te pogibe; tako i Judeje i Haldeje koji behu s njim u Mispi.

26  Tada se podiže sav narod, malo i veliko, i vojvode, te otidoše u Misir, jer se pobojaše Haldeja.

27  A trideset sedme godine otkako se zarobi Joahin, car Judin, dvanaestog meseca, dvadeset sedmog dana Evil-Merodah car vavilonski iste godine zacarivši se izvadi iz tamnice Joahina, cara Judinog.

28  I lepo govori s njim, i namesti mu presto više prestola drugih careva koji behu kod njega u Vavilonu.

29  I promeni mu haljine tamničke, i on jedjaše svagda s njim svega veka svog.

30  I hrana mu se jednako davaše od cara svaki dan svega veka njegovog do smrti njegove.


2 Kings 24    Choose Book & Chapter    1 Chronicles 1Serbian is spoken in Serbia, Montenegro and FYR Macedonia by 10,000,000 people. It is most frequently written in Cyrillic script.

In order to display Serbian Latin script correctly, you may need a basic Unicode font. This translation is also available in Cyrillic script.

Serbian Bible. Serbian Daničić Karadžić -- Latin version. Vuk Karadžić translated the New Testament in 1847, and Ðuro Daničić finished his translation of the Old Testament in 1865.


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2021. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship.