Free Christian classic ebooks for you to download:
Browse books now

Multilingual Online Bible


Serbian (Latin)
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Serbian (Latin), Psalms 51

1   Smiluj se na me, Bože, po milosti svojoj, i po velikoj dobroti svojoj očisti bezakonje moje.

2   Operi me dobro od bezakonja mog, i od greha mog očisti me.

3   Jer ja znam prestupe svoje, i greh je moj jednako preda mnom.

4   Samome Tebi zgreših, i na Tvoje oči zlo učinih, a Ti si pravedan u rečima svojim i čist u sudu svom.

5   Gle, u bezakonju rodih se, i u grehu zatrudne mati moja mnom.

6   Gle, istinu ljubiš u srcu, i iznutra javljaš mi mudrost.

7   Pokropi me isopom, i očistiću se; umij me, i biću belji od snega.

8   Daj mi da slušam radost i veselje, da se prenu kosti koje si potro.

9   Odvrati lice svoje od greha mojih, i sva bezakonja moja očisti.

10  Učini mi, Bože, čisto srce, i duh prav ponovi u meni.

11  Nemoj me odvrgnuti od lica svog, i Svetog Duha svog nemoj uzeti od mene.

12  Vrati mi radost spasenja svog, i duh vladalački neka me potkrepi.

13  Naučiću bezakonike putevima Tvojim, i grešnici k Tebi će se obratiti.

14  Izbavi me od krvi, Bože, Bože, Spasitelju moj, i jezik će moj glasiti pravdu Tvoju.

15  Gospode! Otvori usta moja, i ona će kazati hvalu Tvoju.

16  Jer žrtvu nećeš: ja bih je prineo; za žrtve paljenice ne mariš.

17  Žrtva je Bogu duh skrušen, srce skrušeno i poništeno ne odbacuješ, Bože.

18  Po dobroti svojoj, Gospode, čini dobro Sionu, podigni zidove jerusalimske.

19  Onda će Ti biti mile žrtve pravde, prinosi i žrtve paljenice; onda će metati na žrtvenik Tvoj teoce.


Psalms 50    Choose Book & Chapter    Psalms 52Serbian is spoken in Serbia, Montenegro and FYR Macedonia by 10,000,000 people. It is most frequently written in Cyrillic script.

In order to display Serbian Latin script correctly, you may need a basic Unicode font. This translation is also available in Cyrillic script.

Serbian Bible. Serbian Daničić Karadžić -- Latin version. Vuk Karadžić translated the New Testament in 1847, and Ðuro Daničić finished his translation of the Old Testament in 1865.


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2021. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship.