Free Christian classic ebooks for you to download:
Browse books now

Multilingual Online Bible


Swedish
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Swedish, Psalms 51

1   För sångmästaren; en psalm av David,

2   när profeten Natan kom till honom, då han hade gått in till Bat-Seba.

3    Gud, var mig nådig efter din godhet, utplåna mina överträdelser efter din stora barmhärtighet.

4    Två mig väl från min missgärning, och rena mig från synd.

5    Ty jag känner mina överträdelser, och min synd är alltid inför mig.

6    Mot dig allena har jag syndat och gjort vad ont är i dina ögon; på det att du må finnas rättfärdig i dina ord och rättvis i dina domar.

7    Se, i synd är jag född, och i synd har min moder avlat mig.

8    Du har ju behag till sanning i hjärtegrunden; så lär mig då vishet i mitt innersta.

9    Skära mig med isop, så att jag varder ren; två mig, så att jag bliver vitare än snö.

10   Låt mig förnimma fröjd och glädje, låt de ben som du har krossat få fröjda sig.

11   Vänd bort ditt ansikte från mina synder, och utplåna alla mina missgärningar.

12   Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta, och giv mig på nytt en frimodig ande.

13   Förkasta mig icke från ditt ansikte, och tag icke din helige Ande ifrån mig.

14   Låt mig åter få fröjdas över din frälsning, och uppehåll mig med villighetens ande.

15   Då skall jag lära överträdarna dina vägar, och syndarna skola omvända sig till dig.

16   Rädda mig undan blodstider, Gud, du min frälsnings Gud, så skall min tunga jubla över din rättfärdighet.

17   Herre, upplåt mina läppar, så att min mun kan förkunna ditt lov.

18   Ty du har icke behag till offer, eljest skulle jag giva dig sådana; till brännoffer har du icke lust.

19   Det offer som behagar Gud är en förkrossad ande; ett förkrossat och bedrövat hjärta skall du, Gud, icke förakta.

20   Gör väl mot Sion i din nåd, bygg upp Jerusalems murar.

21   Då skall du undfå rätta offer, som behaga dig, brännoffer och heloffer; då skall man offra tjurar på ditt altare.


Psalms 50    Choose Book & Chapter    Psalms 52

Swedish is spoken by 8,790,000 people: 7,825,000 in Sweden, 626,000 in USA, 296,000 in Finland, 22,000 in Canada, 21,000 in Norway.

Swedish Bible: This version was first published in 1917.


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2022. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship.