Free Christian classic ebooks for you to download:
Browse books now

Multilingual Online Bible


Xhosa
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Xhosa, IiNdumiso 113 (Psalms 113)

1   Haleluya! Dumisani, bakhonzi bakaYehova, Dumisani igama likaYehova.

2   Malibongwe igama likaYehova, Kususela ngokunje, kude kuse ephakadeni.

3   Kwasekuphumeni kwelanga kuse ekutshoneni kwalo, Malidunyiswe igama likaYehova.

4   Uphakamile ngaphezu kweentlanga zonke uYehova, Bungaphezulu kwamazulu ubuqaqawuli bakhe.

5   Ngubani na onjengoYehova, uThixo wethu? Ulohlala phezulu;

6   Uloqondela phantsi; Ezulwini nasemhlabeni?

7   Ulomvusa eluthulini osweleyo, Ulomphakamisa ezaleni olihlwempu,

8   Ukuba amhlalise namanene, Amanene abantu bakhe;

9   Ulohlalisa endlwini umfazi ongazaliyo, Abe ngunobantwana ovuyayo. Haleluya!


IiNdumiso 112
   (Psalms 112)  
 Choose Book & Chapter    IiNdumiso 114
(Psalms 114)   

Xhosa is spoken by 6,876,000 people: 6,858,000 in South Africa, 18,000 in Lesotho.

1975 Xhosa Bible, copyright © 1975 Bible Society of South Africa.


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2021. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship.